***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

01.11.2021 18:18
***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
134.219.462 -12.682 7.342.495 72.141.276 34.893.382 248.583.933 248.583.933
Transferler
34.893.382 -34.893.382
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
24.253 4.700.088 4.724.341 4.724.341
Dönem Karı (Zararı)
4.700.088 4.700.088 4.700.088
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
24.253
Kar Payları
230.474 -4.609.471 -4.378.997 -4.378.997
Dönem Sonu Bakiyeler
8 134.219.462 11.571 7.572.969 102.425.187 4.700.088 248.929.277 248.929.277
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
134.219.462 2.410 7.572.969 102.425.187 12.599.942 256.819.977 256.819.977
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
20.821 37.496.500 37.517.321 37.517.321
Dönem Karı (Zararı)
37.496.500 37.496.500 37.496.500
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
20.821 20.821 20.821
Dönem Sonu Bakiyeler
8 134.219.462 23.231 7.572.969 115.025.136 37.496.500 294.337.298 294.337.298


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
34.609.008 8.543.004
Dönem Karı (Zararı)
37.496.500 4.700.088
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-12.335.779 -169.551
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
34.580 32.784
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-129.112 87.300
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
92.990 87.300
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-222.102 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.847.071 -289.635
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.953.471 -194.893
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
106.400 -94.742
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
6 -9.394.176 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
6 -9.394.176 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
6.726.919 3.815.005
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4 397.903 1.865.632
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.920
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
5 5.233.484 1.417.533
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-15.966 -18.829
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4 -142.386 -209.319
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.262 2.033
Müşteri SözleşmDüzeltmeler
854.700 1.027.290
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
203.348 -172.488
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
203.018 -96.847
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
31.887.640 8.345.542
Alınan Faiz
2.819.596 194.895
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-98.228 2.567
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-8.402 -11.135
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.402 -11.135
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-106.431 -1.155.938
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -1.150.000
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -1.150.000
Ödenen Faiz
12 -106.431 -5.938
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
34.494.175 7.375.931
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
34.494.175 7.375.931
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 4.037.997 220.291
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 38.532.172 7.596.222


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 38.532.172 4.037.997
Ticari Alacaklar
4-13 988.295 999.952
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
13 0 36.701
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 988.295 963.251
Diğer Alacaklar
164.248 159.906
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
164.248 159.906
Stoklar
5 51.835.666 61.369.974
Peşin Ödenmiş Giderler
36.340 20.374
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
36.340 20.374
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
134.366 36.138
ARA TOPLAM
91.691.087 66.624.341
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
1.250.000 1.250.000
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
92.941.087 67.874.341
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
4 1.141.675 1.394.016
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 1.141.675 1.394.016
Diğer Alacaklar
1.578 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.578 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 208.365.000 194.670.000
Maddi Duran Varlıklar
719.765 743.777
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
397 2.562
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
210.228.415 196.810.355
TOPLAM VARLIKLAR
303.169.502 264.684.696
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
13-4 60.790 203.176
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
13 16.485 151.176
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 44.305 52.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
22.587 23.849
Diğer Borçlar
413.762 279.084
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
413.762 279.084
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
4.891.975 4.037.275
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
4.891.975 4.037.275
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
519.486 286.468
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.260.482 2.449.333
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
88.359 55.108
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
7 2.172.123 2.394.225
ARA TOPLAM
8.169.082 7.279.185
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.169.082 7.279.185
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
405.487 336.817
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
405.487 336.817
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
90.000 120.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
90.000 120.000
Uzun Vadeli Karşılıklar
167.635 128.717
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
167.635 128.717
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
663.122 585.534
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
8.832.204 7.864.719
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
294.337.298 256.819.977
Ödenmiş Sermaye
8 134.219.462 134.219.462
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
23.231 2.410
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23.231 2.410
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23.231 2.410
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
8 7.572.969 7.572.969
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
115.025.136 102.425.194
Net Dönem Karı veya Zararı
37.496.500 12.599.942
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
294.337.298 256.819.977
TOPLAM KAYNAKLAR
303.169.502 264.684.696


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
9 35.172.898 10.020.281 4.456.920 3.751.009
Satışların Maliyeti
9 -5.975.642 -1.592.076 -468.649 -662.019
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
29.197.256 8.428.205 3.988.271 3.088.990
BRÜT KAR (ZARAR)
29.197.256 8.428.205 3.988.271 3.088.990
Genel Yönetim Giderleri
10 -3.253.276 -3.278.056 -927.674 -1.006.903
Pazarlama Giderleri
-68.784 -102.434 -23.405 -14.406
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 12.566.199 622.254 1.625.283 120.635
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-1.395.937 -1.338.301 -420.141 -622.860
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
37.045.458 4.331.668 4.242.334 1.565.456
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
37.045.458 4.331.668 4.242.334 1.565.456
Finansman Gelirleri
723.913 413.867 201.014 251.207
Finansman Giderleri
12 -272.871 -45.447 -7.130 -1.363
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
37.496.500 4.700.088 4.436.218 1.815.300
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
37.496.500 4.700.088 4.436.218 1.815.300
DÖNEM KARI (ZARARI)
37.496.500 4.700.088 4.436.218 1.815.300
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
37.496.500 4.700.088 4.436.218 1.815.300
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 14 0,27940000 0,03500000 0,03310000 0,01350000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
20.821 24.253 -7.712 4.633
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20.821 24.253 -7.712 4.633
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
20.821 24.253 -7.712 4.633
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
37.517.321 4.724.341 4.428.506 1.819.933
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
37.517.321 4.724.341 4.428.506 1.819.933http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973518


BIST

Canlı Borsa
2.554 18:05
Değişim :  0,43% |  10,87
Önceki Kapanış :  2.543  
En Yüksek
2.571
En Düşük
2.525
Açılış: 2.555
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 30.677 0,64  
Nasdaq CCO 11.232 1,62  
Xetra DAX DAX 13.118 1,59  
IPC MXX 46.658 -1,03  
Shanghai Composite SHCOMP 3.350 0,89  
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--653--//-//192.168.116.193--//-//0 sn-(26.06.2022 17:10:46-26.06.2022 17:10:46)