***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

29.04.2021 20:51
***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
134.219.462 -12.682 7.342.495 72.141.276 34.893.382 248.583.933 248.583.933
Transferler
230.474 34.662.908 -34.893.382
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
33.671 2.708.728 2.742.399 2.742.399
Dönem Karı (Zararı)
2.708.728 2.708.728 2.708.728
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
33.671 33.671 33.671
Dönem Sonu Bakiyeler
8 134.219.462 20.989 7.572.969 106.804.184 2.708.728 251.326.332 251.326.332
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
134.219.462 2.410 7.572.969 102.425.194 12.599.942 256.819.977 256.819.977
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
40.171 15.604.774 15.644.945 15.644.945
Dönem Karı (Zararı)
15.604.774 15.604.774 15.604.774
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
40.171 40.171 40.171
Dönem Sonu Bakiyeler
8 134.219.462 42.581 7.572.969 115.025.136 15.604.774 272.464.922 272.464.922


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
13.030.699 4.362.539
Dönem Karı (Zararı)
15.604.774 2.708.728
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-6.615.041 -52.321
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12.430 10.821
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
65.106 57.877
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
65.106 57.877
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-434.801 -121.019
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-509.609 -35.337
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
74.808 -85.682
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-6.257.776
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-6.257.776
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.523.009 1.675.393
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
170.166 977.276
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-36.138
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
2.532.767 767.504
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-488.439 1.545
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-46.707 -238.270
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
2.128 -10
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
550.165
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
762.230 -1.576
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
76.837 168.924
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
12.512.742 4.331.800
Alınan Faiz
509.609 35.337
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
8.348 -4.598
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -5.359
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.359
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-106.430 -1.156.622
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.150.000
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.150.000
Ödenen Faiz
-106.430 -6.622
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
12.924.269 3.200.558
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
12.924.269 3.200.558
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 4.037.997 220.291
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 16.962.266 3.420.849


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 16.962.266 4.037.997
Ticari Alacaklar
1.029.327 999.952
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
12 36.701
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 1.029.327 963.251
Diğer Alacaklar
196.044 159.906
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
196.044 159.906
Stoklar
5 55.969.983 61.369.974
Peşin Ödenmiş Giderler
508.813 20.374
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
508.813 20.374
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
27.790 36.138
ARA TOPLAM
74.694.223 66.624.341
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
1.250.000 1.250.000
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
75.944.223 67.874.341
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
1.226.096 1.394.016
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 1.226.096 1.394.016
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 203.795.000 194.670.000
Maddi Duran Varlıklar
732.069 743.777
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.841 2.562
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
205.755.006 196.810.355
TOPLAM VARLIKLAR
281.699.229 264.684.696
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
4-12 156.469 203.176
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
12 110.484 151.176
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 45.985 52.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
25.977 23.849
Diğer Borçlar
982.102 279.084
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
982.102 279.084
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
4.587.440 4.037.275
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
4.587.440 4.037.275
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
352.368 286.468
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
352.368 286.468
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.464.124 2.449.333
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
69.899 55.108
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
7 2.394.225 2.394.225
ARA TOPLAM
8.568.480 7.279.185
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.568.480 7.279.185
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
396.029 336.817
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
396.029 336.817
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
130.937 120.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
130.937 120.000
Uzun Vadeli Karşılıklar
138.861 128.717
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
138.861 128.717
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
665.827 585.534
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
9.234.307 7.864.719
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
272.464.922 256.819.977
Ödenmiş Sermaye
8 134.219.462 134.219.462
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
42.581 2.410
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
42.581 2.410
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
42.581 2.410
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
8 7.572.969 7.572.969
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
115.025.136 102.425.194
Net Dönem Karı veya Zararı
15.604.774 12.599.942
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
272.464.922 256.819.977
TOPLAM KAYNAKLAR
281.699.229 264.684.696


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
9 13.151.641 4.815.509
Satışların Maliyeti
9 -2.790.442 -831.453
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
10.361.199 3.984.056
BRÜT KAR (ZARAR)
10.361.199 3.984.056
Genel Yönetim Giderleri
10 -1.102.153 -1.104.734
Pazarlama Giderleri
-22.045 -69.046
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
7.088.594 434.586
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-816.368 -279.047
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
15.509.227 2.965.815
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
15.509.227 2.965.815
Finansman Gelirleri
348.695 74.756
Finansman Giderleri
11 -253.148 -331.843
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
15.604.774 2.708.728
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
15.604.774 2.708.728
DÖNEM KARI (ZARARI)
15.604.774 2.708.728
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 2.708.728
Ana Ortaklık Payları
15.604.774
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç (zarar) 13 0,11630000 0,02020000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
40.171 33.671
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
40.171 33.671
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
40.171 33.671
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
15.644.945 2.742.399
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
15.644.945 2.742.399http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932821


BIST
Canlı Borsa
2.554 18:05
Değişim :  0,43% |  10,87
Önceki Kapanış :  2.543  
En Yüksek
2.571
En Düşük
2.525
Açılış: 2.555
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 30.677 0,64  
Nasdaq CCO 11.232 1,62  
Xetra DAX DAX 13.118 1,59  
IPC MXX 46.658 -1,03  
Shanghai Composite SHCOMP 3.350 0,89  
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--489--//-//192.168.116.192--//-//0 sn-(25.06.2022 11:15:02-25.06.2022 11:15:02)