***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

01.02.2021 18:14
***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
134.219.462 -895 7.342.495 63.451.145 8.690.131 213.702.338 63.014 213.765.352
Transferler
8.690.131 -8.690.131
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-11.787 34.893.382 34.881.595 34.881.595
Dönem Karı (Zararı)
34.893.382 34.893.382 34.893.382
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-11.787 -11.787 -11.787
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-63.014 -63.014
Dönem Sonu Bakiyeler
18 134.219.462 -12.682 7.342.495 72.141.276 34.893.382 248.583.933 248.583.933
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
134.219.462 -12.682 7.342.495 72.141.276 34.893.382 248.583.933 248.583.933
Transferler
34.893.382 -34.893.382
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15.092 12.599.942 12.615.034 12.615.034
Dönem Karı (Zararı)
12.599.942 12.599.942 12.599.942
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
15.092 15.092 15.092
Kar Payları
230.474 -4.609.464 -4.378.990 -4.378.990
Dönem Sonu Bakiyeler
18 134.219.462 2.410 7.572.969 102.425.194 12.599.942 256.819.977 256.819.977


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.986.907 19.288.808
Dönem Karı (Zararı)
12.599.942 34.893.382
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-7.317.866 -28.006.118
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13-14 42.468 24.206
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
35.948
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 35.948
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
74.512 2.295.018
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
74.512 67.812
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 2.227.206
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-362.544 1.448.741
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-283.611 -178.531
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-78.933 1.627.272
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-7.072.302 -31.808.300
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
12 -7.072.302 -31.808.300
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
21 -1.731
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.808.690 12.223.013
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 2.158.743 7.681.996
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 96.458
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 1.417.532 2.819.404
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -18.829 197.955
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -442.615 332.203
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
17 2.268
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
9 770.165 -165.771
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -115.565 461.219
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
9 35.524 799.275
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 1.467 274
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
9.090.766 19.110.277
Ödenen Temettüler
-4.378.990
Alınan Faiz
283.611 178.531
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-8.480
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-11.134 -520.623
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13-14 -11.134 -108.702
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -347.964
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-63.957
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.158.067 -19.908.925
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
20.800.000
Kredilerden Nakit Girişleri
15 20.800.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.150.000 -38.295.009
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
15 -1.150.000 -38.295.009
Ödenen Faiz
-8.067 -2.413.916
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.817.706 -1.140.740
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.817.706 -1.140.740
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 220.291 1.361.031
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 4.037.997 220.291


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 4.037.997 220.291
Ticari Alacaklar
4-6 999.952 2.166.111
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 36.701 36.981
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 963.251 2.129.130
Diğer Alacaklar
7 159.906 159.906
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 159.906 159.906
Stoklar
8 61.369.974 62.787.506
Peşin Ödenmiş Giderler
4-9 20.374 1.545
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 20.374 1.545
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
23 36.138 27.658
Diğer Dönen Varlıklar
10 0 1.467
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
10 0 1.467
ARA TOPLAM
66.624.341 65.364.484
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
11 1.250.000 1.250.000
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
67.874.341 66.614.484
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
6 1.394.016 2.299.600
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 1.394.016 2.299.600
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 194.670.000 187.597.698
Maddi Duran Varlıklar
13 743.777 773.178
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 2.562 4.495
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
196.810.355 190.674.971
TOPLAM VARLIKLAR
264.684.696 257.289.455
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
15 0 1.150.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
15 0 0
Ticari Borçlar
203.176 645.791
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 151.176 327.727
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 52.000 318.064
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 23.849 21.581
Diğer Borçlar
279.084 506.212
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 279.084 506.212
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
4.037.275 3.267.110
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
9 4.037.275 3.267.110
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
286.468 370.944
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 286.468 370.944
Kısa Vadeli Karşılıklar
16-17 2.449.333 2.422.534
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 55.108 28.309
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 2.394.225 2.394.225
ARA TOPLAM
7.279.185 8.384.172
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.279.185 8.384.172
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
7 336.817 225.254
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 336.817 225.254
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 120.000 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 120.000 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
17 128.717 96.096
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 128.717 96.096
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
585.534 321.350
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7.864.719 8.705.522
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
18 256.819.977 248.583.933
Ödenmiş Sermaye
134.219.462 134.219.462
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.410 -12.682
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.410 -12.682
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.410 -12.682
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
7.572.969 7.342.495
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
102.425.194 72.141.276
Net Dönem Karı veya Zararı
12.599.942 34.893.382
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
256.819.977 248.583.933
TOPLAM KAYNAKLAR
264.684.696 257.289.455


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 11.895.515 14.313.508
Satışların Maliyeti
19 -1.784.378 -3.463.516
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
10.111.137 10.849.992
BRÜT KAR (ZARAR)
10.111.137 10.849.992
Genel Yönetim Giderleri
20 -4.299.578 -4.714.920
Pazarlama Giderleri
20 -120.591 -237.408
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 8.065.387 39.108.234
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -493.246 -7.193.313
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
13.263.109 37.812.585
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
13.263.109 37.812.585
Finansman Gelirleri
22 413.867 96.013
Finansman Giderleri
22 -1.077.034 -3.015.216
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
12.599.942 34.893.382
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
12.599.942 34.893.382
DÖNEM KARI (ZARARI)
12.599.942 34.893.382
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
12.599.942 34.893.382
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 24 0,09390000 0,26000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
15.092 -11.787
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 15.092 -11.787
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
15.092 -11.787
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
12.615.034 34.881.595
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
12.615.034 34.881.595



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906749


BIST





Canlı Borsa
4.960 17:59
Değişim :  0,00% |  0,00
Önceki Kapanış :  4.960  
En Yüksek
5.007
En Düşük
4.929
Açılış: 4.929
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 33.062 0,47  
Nasdaq CCO 13.101 1,28  
Xetra DAX DAX 15.854 1,21  
IPC MXX 52.724 -0,02  
Shanghai Composite SHCOMP 3.226 0,67  
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--507--//-//192.168.116.193--//-//0 sn-(02.06.2023 08:52:09-02.06.2023 08:52:09)