***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

02.03.2020 19:10
***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
39.000.000 -895 894.552 18.417.259 153.033.604 211.344.520 56.969 211.401.489
Diğer Düzeltmeler
1.467.687 1.467.687 1.467.687
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
39.000.000 -895 894.552 19.884.946 153.033.604 212.812.207 56.969 212.869.176
Transferler
95.219.462 6.447.943 51.366.199 -153.033.604
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
8.690.131 8.690.131 6.045 8.696.176
Dönem Karı (Zararı)
8.690.131 8.690.131 6.045 8.696.176
Kar Payları
-7.800.000 -7.800.000 -7.800.000
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Dönem Sonu Bakiyeler
18 134.219.462 -895 7.342.495 63.451.145 8.690.131 213.702.338 63.014 213.765.352
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
134.219.462 -895 7.342.495 63.451.145 8.690.131 213.702.338 63.014 213.765.352
Transferler
8.690.131 -8.690.131
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-11.787 34.893.382 34.881.595 34.881.595
Dönem Karı (Zararı)
34.893.392 34.893.382 34.893.382
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-11.787 -11.787 -11.787
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-63.014 -63.014
Dönem Sonu Bakiyeler
18 134.219.462 -12.682 7.342.495 72.141.276 34.893.382 248.583.933 248.583.933


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
19.288.808 30.826.019
Dönem Karı (Zararı)
34.893.382 8.696.176
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-28.006.118 -4.723.655
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13-14 24.206 28.556
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
35.948 1.327.506
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 35.948 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 1.327.506
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.295.018 184.725
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
67.812 17.706
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 2.227.206 167.019
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.448.741 3.159.931
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-178.531 -546.398
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
1.627.272 3.094.196
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
0 612.133
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 3.052.450
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-31.808.300 -11.305.623
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
12 -31.808.300 -11.305.623
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
0 -1.171.200
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
21 -1.731
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
12.223.013 26.307.100
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 7.681.996 13.671.564
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 96.458 4.438.148
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
6 -165.771
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 2.819.404 13.869.184
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 197.955
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 332.203 -334.907
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 461.219 -2.750.085
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
9 799.275 -2.586.804
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 274
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
19.110.277 30.279.621
Alınan Faiz
178.531 546.398
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-520.623 -1.903.791
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13-14 -108.702 -18.203
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -347.964 -1.885.588
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-63.957
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-19.908.925 -36.994.523
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
20.800.000 7.800.000
Kredilerden Nakit Girişleri
20.800.000 7.800.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-38.295.009 -33.900.327
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-38.295.009 -33.900.327
Ödenen Temettüler
0 -7.800.000
Ödenen Faiz
-2.413.916 -3.094.196
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.140.740 -8.072.295
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.140.740 -8.072.295
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 1.361.031 9.433.326
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 220.291 1.361.031


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 220.291 1.361.031
Ticari Alacaklar
4-6 2.166.111 8.286.180
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 36.981
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 2.129.130 8.286.180
Diğer Alacaklar
7 159.906 206.516
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 159.906 206.516
Stoklar
8 62.787.506 68.474.110
Peşin Ödenmiş Giderler
4-9 1.545 171.592
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4 129.647
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 1.545 41.945
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
23 27.658 79.760
Diğer Dönen Varlıklar
10 1.467 2.860
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
10 1.467 2.860
ARA TOPLAM
65.364.484 78.582.049
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
11 1.250.000 1.250.000
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
66.614.484 79.832.049
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
6 2.299.600 2.945.058
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 2.299.600 2.945.058
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 187.597.698 152.574.233
Maddi Duran Varlıklar
13 773.178 687.864
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 4.495 5.313
Peşin Ödenmiş Giderler
9 0 27.908
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 0 27.908
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
190.674.971 156.240.376
TOPLAM VARLIKLAR
257.289.455 236.072.425
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
15 1.150.000 7.800.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
15 0 10.845.009
Ticari Borçlar
4-6 645.791 313.588
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 327.727 74.757
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 318.064 238.831
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 21.581 19.154
Diğer Borçlar
7 506.212 127.667
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 506.212 127.667
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 3.638.054 2.838.779
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 3.638.054 2.838.779
Kısa Vadeli Karşılıklar
16-17 2.422.534 167.019
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 28.309 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 2.394.225 167.019
ARA TOPLAM
8.384.172 22.111.216
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.384.172 22.111.216
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
7 225.254 151.051
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 225.254 151.051
Uzun Vadeli Karşılıklar
17 96.096 44.806
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 96.096 44.806
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
321.350 195.857
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
8.705.522 22.307.073
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
248.583.933 213.702.338
Ödenmiş Sermaye
18 134.219.462 134.219.462
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
18 -12.682 -895
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -12.682 -895
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -12.682 -895
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 7.342.495 7.342.495
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 72.141.276 63.451.145
Net Dönem Karı veya Zararı
18 34.893.382 8.690.131
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
18 0 63.014
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
248.583.933 213.765.352
TOPLAM KAYNAKLAR
257.289.455 236.072.425


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 14.313.508 17.859.282
Satışların Maliyeti
19 -3.463.516 -9.254.125
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
10.849.992 8.605.157
BRÜT KAR (ZARAR)
10.849.992 8.605.157
Genel Yönetim Giderleri
20 -4.714.920 -5.683.399
Pazarlama Giderleri
20 -237.408 -330.323
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 39.108.234 22.047.240
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -7.193.313 -7.372.432
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
37.812.585 17.266.243
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
37.812.585 17.266.243
Finansman Gelirleri
22 96.013 6.709.749
Finansman Giderleri
22 -3.015.216 -15.279.816
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
34.893.382 8.696.176
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
34.893.382 8.696.176
DÖNEM KARI (ZARARI)
34.893.382 8.696.176
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 6.045
Ana Ortaklık Payları
34.893.382 8.690.131
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç(Zarar) 0,26000000 0,06470000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-11.787 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -11.787
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-11.787 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
34.881.595 8.696.176
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 6.045
Ana Ortaklık Payları
34.881.595 8.690.131http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823528


BIST
Canlı Borsa
2.529 18:05
Değişim :  -0,97% |  -24,82
Önceki Kapanış :  2.554  
En Yüksek
2.549
En Düşük
2.483
Açılış: 2.539
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 31.438 -0,20  
Nasdaq CCO 11.525 -0,72  
Xetra DAX DAX 13.186 0,52  
IPC MXX 48.295 1,16  
Shanghai Composite SHCOMP 3.379 0,88  
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--836--//-//192.168.116.192--//-//1 sn-(28.06.2022 02:11:55-28.06.2022 02:11:56)