***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2019 18:42
***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
39.000.000 -895 894.552 18.417.259 153.033.604 211.344.520 56.969 211.401.489
Diğer Düzeltmeler
1.467.687 1.467.687 1.467.687
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
39.000.000 -895 894.552 18.417.259 154.501.291 212.812.207 56.969 212.869.176
Transferler
39.000.000 6.447.943 109.053.348 -154.501.291
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.588.714 -2.588.714 -9.549 -2.598.263
Dönem Karı (Zararı)
-2.588.714 -2.588.714 -9.549 -2.598.263
Kar Payları
-7.800.000 -7.800.000 -7.800.000
Dönem Sonu Bakiyeler
9 78.000.000 -895 7.342.495 119.670.607 -2.588.714 202.423.493 47.420 202.470.913
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
134.219.462 -895 7.342.495 61.983.458 6.103.327 209.647.847 63.014 209.710.861
Diğer Düzeltmeler
1.467.687 2.586.804 4.054.491 4.054.491
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
134.219.462 -895 7.342.495 63.451.145 8.690.131 213.702.338 63.014 213.765.352
Transferler
8.690.131 -8.690.131
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.552 4.561.631 4.565.183 4.565.183
Dönem Karı (Zararı)
4.561.631 4.561.631 4.561.631
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
3.552 3.552 3.552
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-63.014 -63.014
Dönem Sonu Bakiyeler
9 134.219.462 2.657 7.342.495 72.141.276 4.561.631 218.267.521 218.267.521


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.942.003 30.924.864
Dönem Karı (Zararı)
4.561.631 -2.579.165
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
4.561.631 -2.579.165
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.648.574 11.992.115
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17.020 4.585
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-15.197
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-15.197
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.310.639 190.709
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
83.433 23.690
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.227.206 167.019
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.391.531 2.932.155
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-137.355 -400.223
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
1.528.886 2.648.067
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
684.311
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
8.864.666
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-6.350.836
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-6.350.836
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-1.731
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
8.891.591 21.111.691
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7.617.614 10.600.813
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
53.361 2.051.884
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
5.079.530
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
163.160
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
573.087 -213.732
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.379
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
124.163 99.584
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
358.552 3.493.612
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
275
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
10.804.648 30.524.641
Alınan Faiz
137.355 400.223
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-120.112 -2.199.188
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.803 -349.151
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-51.354 -1.850.037
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-63.955
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-11.373.429 -27.917.838
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
26.258.006
Kredilerden Nakit Girişleri
26.258.006
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-35.442.851 -25.421.831
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-35.442.851 -25.421.831
Ödenen Faiz
-2.188.584 -2.496.007
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-551.538 807.838
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-551.538 807.838
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.361.031 9.433.326
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 809.493 10.241.164


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 809.493 1.361.031
Ticari Alacaklar
2.057.183 8.286.180
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 2.057.183 8.286.180
Diğer Alacaklar
209.195 206.516
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
209.195 206.516
Stoklar
6 65.606.910 68.474.110
Peşin Ödenmiş Giderler
36.340 171.592
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 280 129.647
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
36.060 41.945
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
21.466 79.760
Diğer Dönen Varlıklar
1.466 2.860
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.466 2.860
ARA TOPLAM
68.742.053 78.582.049
Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıklar
1.250.000 1.250.000
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
69.992.053 79.832.049
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
2.196.046 2.945.058
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 2.196.046 2.945.058
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 161.843.623 152.574.233
Maddi Duran Varlıklar
675.822 687.864
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5.137 5.313
Peşin Ödenmiş Giderler
0 27.908
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 27.908
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
164.720.628 156.240.376
TOPLAM VARLIKLAR
234.712.681 236.072.425
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 9.424.872 7.800.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 0 10.845.009
Ticari Borçlar
5-13 886.675 313.588
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
13 773.515 74.757
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 113.160 238.831
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20.533 19.154
Diğer Borçlar
222.948 127.667
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
222.948 127.667
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.197.331 2.838.779
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.197.331 2.838.779
Kısa Vadeli Karşılıklar
8 2.439.264 167.019
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
45.039 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
8 2.394.225 167.019
ARA TOPLAM
16.191.623 22.111.216
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
16.191.623 22.111.216
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
173.889 151.051
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
173.889 151.051
Uzun Vadeli Karşılıklar
79.648 44.806
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
79.648 44.806
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
253.537 195.857
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
16.445.160 22.307.073
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
218.267.521 213.702.338
Ödenmiş Sermaye
9 134.219.462 134.219.462
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.657 -895
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.657 -895
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.657 -895
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9 7.342.495 7.342.495
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
72.141.276 63.451.145
Net Dönem Karı veya Zararı
4.561.631 8.690.131
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 63.014
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
218.267.521 213.765.352
TOPLAM KAYNAKLAR
234.712.681 236.072.425


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10 5.216.876 15.832.172 1.799.582 4.563.494
Satışların Maliyeti
10 -437.980 -5.944.897 -192.701 -1.128.161
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.778.896 9.887.275 1.606.881 3.435.333
BRÜT KAR (ZARAR)
4.778.896 9.887.275 1.606.881 3.435.333
Genel Yönetim Giderleri
11 -3.513.086 -5.734.506 -1.079.571 -1.559.643
Pazarlama Giderleri
-121.708 -223.615 -70.807 -21.056
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13.188.077 8.949.276 10.375.177 5.810.157
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-7.097.384 -5.548.741 -6.065.554 -2.126.144
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.234.795 7.329.689 4.766.126 5.538.647
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
7.234.795 7.329.689 4.766.126 5.538.647
Finansman Gelirleri
81.338 4.179.575 2.626 1.041.480
Finansman Giderleri
12 -2.754.502 -14.088.429 -722.760 -7.554.641
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.561.631 -2.579.165 4.045.992 -974.514
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.561.631 -2.579.165 4.045.992 -974.514
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.561.631 -2.579.165 4.045.992 -974.514
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 9.549 0 4.684
Ana Ortaklık Payları
4.561.631 -2.588.714 4.045.992 -979.198
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 14 0,03400000 -0,03320000 0,03010000 -0,01260000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
3.552 0 -6.270 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3.552 -6.270
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.552 0 -6.270 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.565.183 -2.579.165 4.039.722 -974.514
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 9.549 0 4.684
Ana Ortaklık Payları
4.565.183 -2.588.714 4.039.722 -979.198http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795615


BIST

Canlı Borsa
2.554 18:05
Değişim :  0,43% |  10,87
Önceki Kapanış :  2.543  
En Yüksek
2.571
En Düşük
2.525
Açılış: 2.555
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 30.677 0,64  
Nasdaq CCO 11.232 1,62  
Xetra DAX DAX 13.118 1,59  
IPC MXX 46.658 -1,03  
Shanghai Composite SHCOMP 3.350 0,89  
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--1582--//-//192.168.116.195--//-//0 sn-(25.06.2022 13:46:51-25.06.2022 13:46:51)