***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

29.04.2019 21:25
***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
39.000.000 -895 894.552 18.417.259 153.033.604 211.344.520 56.969 211.401.489
Transferler
153.033.604 -153.033.604 5.555 5.555
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.932.430 -2.932.430 -273 -2.932.703
Dönem Karı (Zararı)
-2.932.430 -2.932.430 -273 -2.932.703
Dönem Sonu Bakiyeler
39.000.000 -895 894.552 171.450.863 -2.932.430 208.412.090 62.251 208.474.341
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
134.219.462 -895 7.342.495 61.983.458 6.103.327 209.647.847 63.014 209.710.861
Transferler
6.103.327 -6.103.327
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
17.452 159.272 176.724 176.724
Dönem Karı (Zararı)
159.272 159.272 159.272
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
17.452 17.452 17.452
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-63.014 -63.014
Dönem Sonu Bakiyeler
134.219.462 16.557 7.342.495 68.086.785 159.272 209.824.571 209.824.571


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.765.253 9.836.320
Dönem Karı (Zararı)
159.272 -2.932.703
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
536.840 2.095.350
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6.110 1.099
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-15.197 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-15.197 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
30.807 21.371
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
30.807 21.371
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
516.851 347.637
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-55.080 -70.011
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
571.931 402.391
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
15.257
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-1.731
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
1.725.243
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
7.069.141 10.673.673
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6.776.940 6.386.564
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.188 638.259
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-280.495
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
122.831
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-236.011 -315.668
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
18.826
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
71.522 4.245.013
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
327.221
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
7.765.253 9.836.320
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-120.112 -314.519
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
-63.955
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.803 -2.880
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-311.639
Alınan Faiz
-51.354
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.319.633 -12.019.576
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.334.688
Kredilerden Nakit Girişleri
1.334.688
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-7.131.224 -13.021.884
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-7.131.224 -13.021.884
Ödenen Faiz
-243.489 -402.391
Alınan Faiz
55.080 70.011
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
325.508 -2.497.775
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
325.508 -2.497.775
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.361.031 9.433.326
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.686.539 6.935.551


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.686.539 1.361.031
Ticari Alacaklar
2.417.225 8.286.180
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 2.417.225 8.286.180
Diğer Alacaklar
287.557 206.516
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
287.557 206.516
Stoklar
6 68.474.110 68.474.110
Peşin Ödenmiş Giderler
76.669 171.592
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 0 129.647
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
76.669 41.945
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
8.653 79.760
Diğer Dönen Varlıklar
1.746 2.860
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.746 2.860
ARA TOPLAM
72.952.499 78.582.049
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
1.250.000 1.250.000
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
74.202.499 79.832.049
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
2.222.621 2.945.058
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 2.222.621 2.945.058
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 152.625.587 152.574.233
Maddi Duran Varlıklar
685.448 687.864
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6.421 5.313
Peşin Ödenmiş Giderler
0 27.908
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 27.908
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
155.540.077 156.240.376
TOPLAM VARLIKLAR
229.742.576 236.072.425
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 7.298.791 7.800.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 4.713.785 10.845.009
Ticari Borçlar
77.577 313.588
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
13 0 74.757
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 77.577 238.831
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
37.980 19.154
Diğer Borçlar
187.325 127.667
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
187.325 127.667
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7.220.491 6.893.270
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7.220.491 6.893.270
Kısa Vadeli Karşılıklar
167.019 167.019
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
167.019 167.019
ARA TOPLAM
19.702.968 26.165.707
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
19.702.968 26.165.707
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Diğer Borçlar
156.876 151.051
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
13 0 151.051
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
156.876 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
58.161 44.806
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
58.161 44.806
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
215.037 195.857
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
19.918.005 26.361.564
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
209.824.571 209.647.847
Ödenmiş Sermaye
9 134.219.462 134.219.462
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16.557 -895
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16.557 -895
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16.557 -895
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9 7.342.495 7.342.495
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
68.086.785 61.983.458
Net Dönem Karı veya Zararı
159.272 6.103.327
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
63.014
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
209.824.571 209.710.861
TOPLAM KAYNAKLAR
229.742.576 236.072.425


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10 1.875.102 1.530.349
Satışların Maliyeti
10 0 -631.127
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.875.102 899.222
BRÜT KAR (ZARAR)
1.875.102 899.222
Genel Yönetim Giderleri
11 -1.242.514 -2.154.393
Pazarlama Giderleri
11 -19.963 -154.340
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.605.798 740.323
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-1.103.903 -781.422
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.114.520 -1.450.610
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
56.811 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.171.331 -1.450.610
Finansman Gelirleri
40.097 357.776
Finansman Giderleri
12 -1.052.156 -1.839.869
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
159.272 -2.932.703
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
159.272 -2.932.703
DÖNEM KARI (ZARARI)
159.272 -2.932.703
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 -273
Ana Ortaklık Payları
159.272 -2.932.430
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç(Zarar) 14 0,00120000 -0,07520000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
17.452 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17.452 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
17.452 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
176.724 -2.932.703
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 -273
Ana Ortaklık Payları
176.724 -2.932.430http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758991


BIST

Canlı Borsa
2.554 18:05
Değişim :  0,43% |  10,87
Önceki Kapanış :  2.543  
En Yüksek
2.571
En Düşük
2.525
Açılış: 2.555
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 30.677 0,64  
Nasdaq CCO 11.232 1,62  
Xetra DAX DAX 13.118 1,59  
IPC MXX 46.658 -1,03  
Shanghai Composite SHCOMP 3.350 0,89  
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--657--//-//192.168.116.192--//-//0 sn-(25.06.2022 13:50:52-25.06.2022 13:50:52)