***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

09.03.2018 21:55 samlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
39.000.000 -78 894.552 17.550.137 4.422.475 61.867.086 61.867.086
Transferler
4.422.475 -4.422.475 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-817 -3.524.118 -3.524.935 -3.524.935
Dönem Sonu Bakiyeler
39.000.000 -895 894.552 21.972.612 -3.524.118 58.342.151 58.342.151
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
39.000.000 -895 894.552 21.972.612 -3.524.118 58.342.151 58.342.151
Transferler
-3.524.118 3.524.118 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
153.027.200 153.027.200 153.027.200
Dönem Sonu Bakiyeler
39.000.000 -895 894.552 18.448.494 153.027.200 211.369.351 211.369.351


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
52.459.389 -40.782.907
Dönem Karı (Zararı)
153.027.200 -3.524.118
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-16.842.610 1.899.688
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 16.731 44.562
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.769 11.023
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 1.769 11.023
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
4.073.146 2.241.824
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -260.149 -53.771
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21 3.908.338 2.182.856
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
19 424.957 112.739
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-24.470.079 -6.324.996
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
20 -24.470.079 -6.324.996
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 -4.924.457
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
835.964 84.195
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
19 84.195
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
20 835.964
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
21 2.699.859 10.767.537
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-83.693.692 -39.409.973
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-20.186.875 5.542.427
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3,4 -18.470.224 -3.390.390
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -1.716.651 8.932.817
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5,14 31.156.341 -16.945.584
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
6 91.922.686 -97.679.037
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7 7.300.362 14.683.330
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
381.152 22.004
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3,4 361.880
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 19.272 22.004
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 4.945 19.686
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5,14 -309.792 227.472
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
7 -193.962.511 54.719.729
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
52.490.898 -41.034.403
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 -31.509 251.496
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.352.390 -6.906.480
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
24 -65.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.523 -4.476
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -8.523 -2.940
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -1.536
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.425.913
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -6.902.004
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-45.935.214 47.901.903
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
18.522.000 64.418.737
Kredilerden Nakit Girişleri
18.522.000 64.418.737
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-61.042.522 -14.965.003
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-61.042.522 -14.965.003
Ödenen Faiz
-3.674.841 -1.605.602
Alınan Faiz
20 260.149 53.771
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.876.565 212.516
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.876.565 212.516
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
29 1.452.212 1.239.696
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
29 9.328.777 1.452.212


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
29 9.328.777 1.452.212
Ticari Alacaklar
20.124.294 4.522.566
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3,4 17.275.467 3.390.390
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 2.848.827 1.132.176
Diğer Alacaklar
253.410 185.938
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3,5 0 185.938
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 253.410 0
Stoklar
6 82.343.294 174.265.980
Peşin Ödenmiş Giderler
1.777.761 9.137.457
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3,7 1.248.662 8.744.270
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 529.099 393.187
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
22 40.399 8.890
Diğer Dönen Varlıklar
14 910.012 32.133.825
ARA TOPLAM
114.777.947 221.706.868
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
114.777.947 221.706.868
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
24 108.751 43.751
Ticari Alacaklar
4.160.190
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3,4 4.160.190
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
8 134.935.202 112.727.000
Maddi Duran Varlıklar
9 19.564 25.995
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 642 2.419
Peşin Ödenmiş Giderler
7 59.334
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
139.283.683 112.799.165
TOPLAM VARLIKLAR
254.061.630 334.506.033
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
24 4.339.461 24.282.653
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
24 27.924.272 21.978.460
Ticari Borçlar
615.125 233.973
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3,4 361.880
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 253.245 233.973
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 32.874 27.929
Diğer Borçlar
5 285 1.889
Ertelenmiş Gelirler
1.901.033 195.863.544
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
3,7 1.467.687 121.651.701
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
7 433.346 74.211.843
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 119.734 427.922
ARA TOPLAM
34.932.784 242.816.370
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
34.932.784 242.816.370
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
24 7.732.395 33.322.181
Uzun Vadeli Karşılıklar
27.100 25.331
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 27.100 25.331
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.759.495 33.347.512
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
42.692.279 276.163.882
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
211.369.351 58.342.151
Ödenmiş Sermaye
15 39.000.000 39.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-895 -895
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-895 -895
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-895 -895
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 894.552 894.552
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18.448.494 21.972.612
Net Dönem Karı veya Zararı
153.027.200 -3.524.118
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
211.369.351 58.342.151
TOPLAM KAYNAKLAR
254.061.630 334.506.033


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 276.280.523
Satışların Maliyeti
16 -134.647.803
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
141.632.720
BRÜT KAR (ZARAR)
141.632.720
Genel Yönetim Giderleri
17 -4.564.168 -1.750.720
Pazarlama Giderleri
17 -550.013 -433.543
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 253.943 504.248
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -1.031.349 -196.934
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
135.741.133 -1.876.949
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 24.730.228 6.378.767
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 -835.964
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
159.635.397 4.501.818
Finansman Giderleri
21 -6.608.197 -12.950.393
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
153.027.200 -8.448.575
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
4.924.457
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 4.924.457
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
153.027.200 -3.524.118
DÖNEM KARI (ZARARI)
153.027.200 -3.524.118
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
153.027.200 -3.524.118
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç/(Zarar) 23 3,92380000 -0,09040000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 -817
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -817
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 -817
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
153.027.200 -3.524.935
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
153.027.200 -3.524.935http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/667565


BIST
Canlı Borsa
2.490 18:05
Değişim :  0,00% |  0,00
Önceki Kapanış :  2.490  
En Yüksek
2.561
En Düşük
2.472
Açılış: 2.545
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 30.947 -1,56  
Nasdaq CCO 11.182 -2,98  
Xetra DAX DAX 13.232 0,35  
IPC MXX 48.435 0,29  
Shanghai Composite SHCOMP 3.383 -0,77  
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--248--//-//192.168.116.192--//-//0 sn-(29.06.2022 07:43:02-29.06.2022 07:43:02)