***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

19.02.2018 20:58
***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
39.000.000 -78 894.552 17.550.137 4.415.139 61.859.750 17.436 61.877.186
Transferler
4.415.139 -4.415.139
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-837 3.375.334 3.374.497 -1.420 3.373.077
Dönem Sonu Bakiyeler
39.000.000 -915 894.552 21.965.276 3.375.334 65.234.247 16.016 65.250.263
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
39.000.000 -895 894.552 21.965.276 -3.548.017 58.310.916 8.627 58.319.543
Transferler
-3.548.017 3.548.017
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
142.385.845 142.385.845 25.540 142.411.385
Dönem Sonu Bakiyeler
39.000.000 -895 894.552 18.417.259 142.385.845 200.696.761 34.167 200.730.928


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
35.188.443 -12.337.257
Dönem Karı (Zararı)
142.411.385 3.373.914
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-7.395.815 -3.296.186
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10.314 22.806
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-5.083 4.400
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-5.083 4.400
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.257.911 728.617
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
14 -67.575 -22.808
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
2.700.168 751.425
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-1.374.682
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-8.343.492
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
14 -8.343.492
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-4.924.457
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-315.465 872.448
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-99.825.186 -12.409.775
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-51.443.105 6.128.200
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3,4 -45.604.880
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -5.838.225 6.128.200
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
26.896.354 -7.365.805
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
5 83.285.486 -40.393.447
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
6 4.077.781 -5.318.617
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
289.455 -17.411
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3,4 18.363
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 271.092 -17.411
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.420 5.376
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-121.461 67.896
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
6 -162.807.276 34.484.033
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
35.190.384 -12.332.047
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.941 -5.210
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.656.656 -4.476
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.148 -4.476
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.148 -2.940
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.536
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.649.508
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-29.143.314 17.404.938
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
14.108.360 28.662.940
Kredilerden Nakit Girişleri
14.108.360 28.662.940
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-41.032.721 -10.744.137
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-41.032.721 -10.744.137
Ödenen Faiz
-2.286.528 -536.673
Alınan Faiz
14 67.575 22.808
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.388.473 5.063.205
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.388.473 5.063.205
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19 1.474.313 1.299.441
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19 3.862.786 6.362.646


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
19 3.862.786 1.474.313
Ticari Alacaklar
49.063.597 4.522.566
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3,4 41.187.284 3.390.390
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 7.876.313 1.132.176
Diğer Alacaklar
8.890 185.938
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 185.938
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8.890
Stoklar
5 90.980.494 174.265.980
Peşin Ödenmiş Giderler
5.060.238 9.138.019
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3,6 4.679.736 8.744.270
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 380.502 393.749
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10.831 8.890
Diğer Dönen Varlıklar
9 5.173.997 32.137.823
ARA TOPLAM
154.160.833 221.733.529
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
154.160.833 221.733.529
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
8.276.756
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 8.276.756
Diğer Alacaklar
244.520
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
244.520
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 124.720.000 112.727.000
Ma 27.972 30.293
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.656 3.501
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
133.271.904 112.760.794
TOPLAM VARLIKLAR
287.432.737 334.494.323
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
16 24.282.653
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
16 32.520.294 21.978.460
Ticari Borçlar
527.799 238.344
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3,4 18.363
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 509.436 238.344
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
29.173 31.593
Diğer Borçlar
2.007 2.508
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.007 2.508
Ertelenmiş Gelirler
33.056.268 195.863.544
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
3,6 29.808.118 121.651.701
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
6 3.248.150 74.211.843
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9 309.206 430.166
ARA TOPLAM
66.444.747 242.827.268
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
66.444.747 242.827.268
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
16 20.236.814 33.322.181
Uzun Vadeli Karşılıklar
20.248 25.331
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
20.248 25.331
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
20.257.062 33.347.512
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
86.701.809 276.174.780
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
200.696.761 58.310.916
Ödenmiş Sermaye
10 39.000.000 39.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-895 -895
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-895 -895
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-895 -895
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 894.552 894.552
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18.417.259 21.965.276
Net Dönem Karı veya Zararı
142.385.845 -3.548.017
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
34.167 8.627
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
200.730.928 58.319.543
TOPLAM KAYNAKLAR
287.432.737 334.494.323


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 247.895.212 247.895.212
Satışların Maliyeti
11 -107.400.557 -107.400.557
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
140.494.655 140.494.655
BRÜT KAR (ZARAR)
140.494.655 140.494.655
Genel Yönetim Giderleri
12 -1.917.880 -997.640 -1.237.835 -637.500
Pazarlama Giderleri
12 -114.262 -250.790 -74.402 -222.158
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
9.130 1.300.228 -41.796 1.302.365
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-2.086.622 -325.441
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
136.385.021 51.798 138.815.181 442.707
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
14 8.411.067 22.808 8.410.889 16.757
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
144.796.088 74.606 147.226.070 459.464
Finansman Giderleri
-2.384.703 -1.623.873 1.503.917 -2.631.745
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
142.411.385 -1.549.267 148.729.987 -2.172.281
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
4.923.181 -1.276
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.276 -1.276
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
4.924.457
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
142.411.385 3.373.914 148.729.987 -2.173.557
DÖNEM KARI (ZARARI)
142.411.385 3.373.914 148.729.987 -2.173.557
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
25.540 -1.420 13.577 -2.048
Ana Ortaklık Payları
142.385.845 3.375.334 148.716.410 -2.171.509
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 15 3,65090000 0,08650000 3,81320000 -0,05570000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 -837
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-837
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 -837
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
142.411.385 3.373.077 148.729.987 -2.173.557
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
25.540 -1.420 13.577 -2.048
Ana Ortaklık Payları
142.385.845 3.374.497 148.716.410 -2.171.509http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/661082


BIST
Canlı Borsa
2.554 18:05
Değişim :  0,43% |  10,87
Önceki Kapanış :  2.543  
En Yüksek
2.571
En Düşük
2.525
Açılış: 2.555
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 30.677 0,64  
Nasdaq CCO 11.232 1,62  
Xetra DAX DAX 13.118 1,59  
IPC MXX 46.658 -1,03  
Shanghai Composite SHCOMP 3.350 0,89  
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--452--//-//192.168.116.192--//-//0 sn-(25.06.2022 10:52:49-25.06.2022 10:52:49)