***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

12.08.2016 17:47
***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
33.980.000 632 222.151 14.442.737 3.779.801 52.425.321 52.425.321
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
3.779.801 -3.779.801 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.041 2.052.918 2.051.877 2.051.877
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
4.769.000 4.769.000 4.769.000
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
38.749.000 -409 222.151 18.222.538 2.052.918 59.246.198 59.246.198
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
39.000.000 -78 894.552 17.550.137 4.422.475 61.867.086 61.867.086
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
4.422.475 -4.422.475 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-837 3.377.577 3.376.740 3.376.740
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
39.000.000 -915 894.552 21.972.612 3.377.577 65.243.826 65.243.826


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-13.593.587 17.061.562
Dönem Karı (Zararı)
3.377.577 2.052.918
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-4.563.760 -2.926.183
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 22.806 22.134
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.400 1.924
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 4.400 1.924
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
728.617 337.163
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 -22.808 -63.991
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 751.425 401.154
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-1.267.574 -1.396.120
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.388.632
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
8,19 -2.685.213
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
18 296.581
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 -4.924.457 206.098
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
20 872.448 291.250
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-12.402.194 18.058.080
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4 6.128.200 -3.964.602
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5,14 -7.365.418 -2.814.841
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
6,11 -40.393.447 -12.402.348
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7 -5.319.494 -12.809.108
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4 -14.184 -580.905
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 5.376 -7.713
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5,14 72.740 -5.578
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
7 34.484.033 50.643.175
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-13.588.377 17.184.815
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
21 -5.210 -123.253
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.476 -18.528.538
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
22 -43.751
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.476
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -2.940
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -1.536
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -18.484.787
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
18.672.512 7.539.233
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.769.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 4.769.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
28.662.940 6.133.250
Kredilerden Nakit Girişleri
28.662.940 6.133.250
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-9.476.563 -3.066.625
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-9.476.563 -3.066.625
Ödenen Faiz
-536.673 -360.383
Alınan Faiz
19 22.808 63.991
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.074.449 6.072.257
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.396.120
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.074.449 7.468.377
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25 1.239.696 8.821.181
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25 6.314.145 16.289.558


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
25 6.314.145 1.239.696
Ticari Alacaklar
4.049.532 10.177.732
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 4.049.532 10.177.732
Diğer Alacaklar
18.748
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 18.748
Stoklar
6 117.245.661 76.586.943
Peşin Ödenmiş Giderler
29.140.281 23.820.787
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3,7 27.032.803 21.579.477
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 2.107.478 2.241.310
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
21 265.596 260.386
Diğer Dönen Varlıklar
14 22.736.987 15.352.821
ARA TOPLAM
179.752.202 127.457.113
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
179.752.202 127.457.113
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
22 43.751 43.751
Diğer Alacaklar
2.610 2.610
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 2.610 2.610
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
8 99.500.000 99.500.000
Maddi Duran Varlıklar
9 127.926 143.308
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 6.439 9.387
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
99.680.726 99.699.056
TOPLAM VARLIKLAR
279.432.928 227.156.169
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
11,22 6.600.147 15.139.278
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
22 12.801.818
Ticari Borçlar
197.785 211.969
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 197.785 211.969
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 13.619 8.243
Diğer Borçlar
1.674
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5 1.674
Ertelenmiş Gelirler
175.627.848 141.143.815
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
3,7 48.738.170 33.931.924
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
7 126.889.678 107.211.891
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
273.405 202.339
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 273.405 202.339
ARA TOPLAM
195.516.296 156.705.644
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
195.516.296 156.705.644
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
22 18.654.078 3.645.491
Uzun Vadeli Karşılıklar
18.728 13.491
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 18.728 13.491
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 4.924.457
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
18.672.806 8.583.439
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
214.189.102 165.289.083
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
65.243.826 61.867.086
Ödenmiş Sermaye
15 39.000.000 39.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-915 -78
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-915 -78
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-915 -78
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 894.552 894.552
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21.972.612 17.550.137
Net Dönem Karı veya Zararı
3.377.577 4.422.475
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
65.243.826 61.867.086
TOPLAM KAYNAKLAR
279.432.928 227.156.169


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2015 - 30.06.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri
16 -995.253 -506.617 -634.257 -281.438
Pazarlama Giderleri
16 -250.790 -57.562 -224.444 -19.499
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 3.014.653 2.951.250 976.297 1.314.815
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -1.714.425 -2.184.855 -941.506 -1.329.296
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
54.185 202.216 -823.910 -315.418
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 22.808 2.749.204 16.757 2.719.737
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
76.993 2.951.420 -807.153 2.404.319
Finansman Giderleri
20 -1.623.873 -692.404 -1.364.171 -467.822
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.546.880 2.259.016 -2.171.324 1.936.497
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
4.924.457 -206.098 -127.637
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 117.685
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 4.924.457 -206.098 -245.322
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.377.577 2.052.918 -2.171.324 1.808.860
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.377.577 2.052.918 -2.171.324 1.808.860
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
3.377.577 2.052.918 -2.171.324 1.808.860
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanc(zarar) 0,08660000 0,06040000 -0,05570000 0,04670000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-837 -1.041
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -837 -1.301
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
260
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
21 260
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-837 -1.041
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.376.740 2.051.877 -2.171.324 1.808.860
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.376.740 2.051.877 -2.171.324 1.808.860http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/552547


BIST

Canlı Borsa
2.554 18:05
Değişim :  0,43% |  10,87
Önceki Kapanış :  2.543  
En Yüksek
2.571
En Düşük
2.525
Açılış: 2.555
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 30.677 0,64  
Nasdaq CCO 11.232 1,62  
Xetra DAX DAX 13.118 1,59  
IPC MXX 46.658 -1,03  
Shanghai Composite SHCOMP 3.350 0,89  
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--720--//-//192.168.116.194--//-//0 sn-(25.06.2022 11:37:57-25.06.2022 11:37:57)