***MAGEN*** MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

18.02.2022 03:48
***MAGEN*** MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18.100.000 90.683.289 7.825.410 64.948.439 181.557.138 181.557.138
Transferler
65.581.480 -65.581.480 0 0
Dönem Karı (Zararı)
77.038.667 77.038.667 77.038.667
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
107.026.869 107.026.869 107.026.869
Sermaye Arttırımı
21.900.000
Sermaye Avansı
52.532.000 52.532.000 52.532.000
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
26.315.941
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 116.999.230 107.026.869 52.532.000 73.406.890 77.038.667 467.003.656 467.003.656
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 116.999.230 107.026.869 52.532.000 73.406.890 77.038.667 467.003.656 467.003.656
Transferler
52.532.000 -52.532.000 77.038.667 -77.038.667 0 0
Dönem Karı (Zararı)
1.010.190.828 1.010.190.828 1.010.190.828
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
2.654.797.474 74.309 -360.095.783 2.294.776.000 2.294.776.000
Sermaye Arttırımı
317.468.000 317.468.000 317.468.000
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-116.999.230 -75.318.099 -192.317.329 -192.317.329
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
724.943.924 -317.748.288 407.195.636 407.195.636
Dönem Sonu Bakiyeler
410.000.000 724.943.924 2.761.824.343 74.309 -360.095.783 -242.620.830 1.010.190.828 4.304.316.791 4.304.316.791


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-828.264.976 -217.930.899
Dönem Karı (Zararı)
1.010.190.828 77.038.667
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.658.155.116 -300.853.892
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13 86.139.466 11.640.245
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
271.375 9.130
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 271.375 9.130
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-22.753.354 -2.499.030
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24 -22.713.262 -2.517.962
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
18.932
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-40.092
Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
-317.748.288
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-910.477.756 -353.517.266
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-360.095.783
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-550.381.973 -353.517.266
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 -86.817.452 84.816.901
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-406.769.107 -41.303.872
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-201.961.816 3.369.005
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-291.887.970 -2.493.616
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-291.887.970 -2.493.616
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.566.711 -2.144
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.566.711 -2.144
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.023.572 -1.893.332
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-2.598.311 89.024
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
110.184.361 26.551.526
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
110.184.361 26.551.526
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
416.580 -41.000
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
522.674 -411
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
522.674 -411
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
2.369.960 8.953.890
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-18.378.827 -27.794.932
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-18.565.674 -27.615.930
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
186.847 -179.002
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-849.926.104 -220.446.220
Alınan Faiz
22.713.262 2.517.962
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.052.134 -2.641
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-112.252.069 -6.588.352
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
50.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 41.650
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
41.650
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-112.302.069 -6.630.002
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-112.302.069 -6.630.002
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.744.255.086 304.944.391
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
824.943.924
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
824.943.924
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
217.468.000 74.432.000
Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)
-192.239.242 26.315.941
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
920.258.705 231.138.478
Kredilerden Nakit Girişleri
920.258.705 231.138.478
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
66.349.354
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-11.787.438
Ödenen Faiz
-92.525.655 -15.154.590
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
803.738.041 80.425.140
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
803.738.041 80.425.140
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
97.556.019 17.130.879
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
901.294.060 97.556.019


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 901.294.060 97.556.019
Ticari Alacaklar
326.915.948 35.028.691
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 326.915.948 35.028.691
Diğer Alacaklar
996.648 2.257.632
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 0 2.247.358
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 996.648 10.274
Stoklar
9 2.916.904 1.893.332
Peşin Ödenmiş Giderler
1.994.125 10.314
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 1.994.125 10.314
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 1.058.742 27.510
Diğer Dönen Varlıklar
19.197.918 632.244
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
18 19.197.918 632.244
ARA TOPLAM
1.254.374.345 137.405.742
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.254.374.345 137.405.742
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 50.000
Diğer Finansal Yatırımlar
0 50.000
Diğer Alacaklar
586.479 6.142
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
c 586.479 6.142
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 1.600.000
Maddi Duran Varlıklar
4.606.837.458 967.102.017
Arazi ve Arsalar
12 195.096.467 54.613.840
Binalar
12 64.000.000 0
Tesis, Makine ve Cihazlar
12 4.337.348.443 911.714.099
Taşıtlar
12 8.998.910 0
Mobilya ve Demirbaşlar
12 1.390.056 774.078
Özel Maliyetler
12 3.582 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
133.882 158.167
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 133.882 158.167
Peşin Ödenmiş Giderler
614.500 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 614.500
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.608.172.319 968.916.326
TOPLAM VARLIKLAR
5.862.546.664 1.106.322.068
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 262.199.425 81.087.560
Diğer Finansal Yükümlülükler
7 78.087
Ticari Borçlar
212.148.015 102.004.459
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 101.487.407
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 212.148.015 517.052
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 427.213 10.633
Diğer Borçlar
66.226.221 1.601.551
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 65.686.135 1.584.139
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 540.086 17.412
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11.323.850 8.953.890
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 11.323.850 8.953.890
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 20.902
Kısa Vadeli Karşılıklar
83.554 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 83.554
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
521.985 335.138
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 521.985 335.138
ARA TOPLAM
553.008.350 194.014.133
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
553.008.350 194.014.133
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
956.345.116 309.723.931
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
956.345.116 309.723.931
Banka Kredileri
7 956.345.116 309.723.931
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 100.528 7.022
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 48.775.879 135.573.326
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.005.221.523 445.304.279
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.558.229.873 639.318.412
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.304.316.791 467.003.656
Ödenmiş Sermaye
19 410.000.000 40.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19 724.943.924
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
19 116.999.230
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.761.898.652 107.026.869
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.761.898.652 107.026.869
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
19 2.761.824.343 107.026.869
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 74.309
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-360.095.783 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-360.095.783 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
19 -360.095.783
Diğer Yedekler
19 52.532.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-242.620.830 73.406.890
Net Dönem Karı veya Zararı
1.010.190.828 77.038.667
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.304.316.791 467.003.656
TOPLAM KAYNAKLAR
5.862.546.664 1.106.322.068


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 508.826.413 89.178.460
Satışların Maliyeti
20 -348.825.612 -23.442.299
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
160.000.801 65.736.161
BRÜT KAR (ZARAR)
160.000.801 65.736.161
Genel Yönetim Giderleri
21 -9.268.997 -1.721.373
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 451.386.492 933.527
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -95.878.061 -4.660.085
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
506.240.235 60.288.230
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 653.536.264 85.587.633
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.159.776.499 145.875.863
Finansman Gelirleri
24 406.753.978 11.606.003
Finansman Giderleri
24 -551.108.505 -88.416.604
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.015.421.972 69.065.262
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.231.144 7.973.405
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -20.902
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 -5.231.144 7.994.307
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.010.190.828 77.038.667
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.010.190.828 77.038.667
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.010.190.828 77.038.667
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç(Zarar) 26 2,46000000 1,93000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
2.654.870.097 107.028.555
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
2.733.484.368 107.026.869
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
94.315 2.108
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-78.708.586 -422
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-78.686.894
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-21.692 -422
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-360.095.783 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-414.824.887 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-414.824.887
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
54.729.104 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
54.729.104
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.294.774.314 107.028.555
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.304.965.142 184.067.222
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.304.965.142 184.067.222http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002652


BIST

Canlı Borsa
2.402 17:59
Değişim :  -3,55% |  -88,28
Önceki Kapanış :  2.490  
En Yüksek
2.494
En Düşük
2.402
Açılış: 2.493
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 30.947 -1,56  
Nasdaq CCO 11.182 -2,98  
Xetra DAX DAX 13.003 -1,73  
IPC MXX 48.435 0,29  
Shanghai Composite SHCOMP 3.362 -1,40  
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--490--//-//192.168.116.194--//-//0 sn-(29.06.2022 21:37:07-29.06.2022 21:37:07)