***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

08.11.2017 18:29
***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
15.984 15.541 4.654 6.153
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-81 -92 93 28
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-81 -92 93 28
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -102 -115 116 35
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
21 23 -23 -7
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 23 -23 -7
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
15.903 15.449 4.747 6.181


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Sermaye Yedekleri Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar Yedekleri Yasal Yedekler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedekler Diğer Kar Yedekleri Dönem Karı / (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000 23.337 -438 32.492 7.541 24.951 6.373 6.373 91.764
Yeni Bakiye
30.000 23.337 -438 32.492 7.541 24.951 6.373 6.373 91.764
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-92 -92
Dönem Net Karı (Zararı)
15.541 15.541 15.541
Kar Dağıtımı
-5.606 1.368 -6.974 -6.373 -6.373 -11.979
Dağıtılan Temettü
-5.606 1.211 -6.817 -6.373 -6.373 -11.979
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
157 -157
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000 23.337 -530 26.886 8.909 17.977 15.541 15.541 95.234
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000 28.834 -776 26.886 9.059 17.827 21.368 21.368 6.059 112.371
Yeni Bakiye
30.000 28.834 -776 26.886 9.059 17.827 21.368 21.368 5.059 112.371
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-67 -14 -81
Dönem Net Karı (Zararı)
15.443 15.443 541 15.984
Kar Dağıtımı
21.368 1.074 20.294 -21.368 -21.368
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
21.368 1.074 20.294 -21.368 -21.368
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000 28.834 -843 48.254 10.133 38.121 15.443 15.443 6.586 128.274


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı/(Zararı)
28.801 20.126
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
150.068 104.773
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-94.809 -65.195
Kiralama Giderleri
-1.936 -2.212
Alınan Ücret ve Komisyonlar
6.535 6.512
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
5,20 2.032 761
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-21.199 -17.043
Ödenen Vergiler
-2.791 -4.311
Diğer
-9.099 -3.159
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
-110.787 -46.802
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
-237.349 -182.447
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
-9.213 -857
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
124 376
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
-69
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
134.409 137.851
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
1.311 -1.725
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-81.986 -26.676
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
6, 7 -1.457 -205
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-1.457 -205
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
12 449.846 139.172
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
12 -350.899 -98.921
Temettü Ödemeleri
-11.979
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
98.947 28.272
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0 0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
15.504 1.391
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
8.434 655
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3 23.938 2.046


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Kar veya Zarar Tablosu

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
135.754 111.797 50.589 38.678
FAKTORİNG GELİRLERİ
18 135.754 111.797 50.589 38.678
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
129.219 105.285 47.730 36.642
İskontolu
128.162 95.661 47.492 31.638
Diğer
1.057 9.624 238 5.004
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
6.535 6.512 2.859 2.036
İskontolu
6.443 6.449 2.827 2.020
Diğer
92 63 32 16
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0 0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0 0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
21 -105.875 -68.498 -40.609 -23.896
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-78.826 -49.960 -29.537 -17.086
Finansal Kiralama Giderleri
-2.072 -2.307 -699 -776
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-22.994 -15.478 -9.647 -5.668
Diğer Faiz Giderleri
-8 -17 -12
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-1.975 -736 -726 -354
BRÜT KAR (ZARAR)
29.879 43.299 9.980 14.782
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
19 -30.870 -21.743 -10.654 -7.166
Personel Giderleri
-21.254 -16.970 -6.909 -5.473
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-618 -501 -166 -170
Genel İşletme Giderleri
-8.598 -4.128 -3.400 -1.506
Diğer
-400 -144 -179 -17
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
-991 21.556 -674 7.616
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
20 26.357 5.628 7.470 1.054
Bankalardan Alınan Faizler
168 16 50 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
86 65
Kambiyo İşlemleri Karı
4.643 3.811 260 678
Diğer
21.546 1.715 7.160 311
TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-)
22 -1.121 -4.112 -715 -422
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-4.433 -3.752 -202 -606
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
-8
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
-8
Kambiyo İşlemleri Zararı
23 -4.433 -3.744 -202 -606
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
19.812 19.320 5.879 7.642
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
19.812 19.320 5.879 7.642
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
8 -3.828 -3.779 -1.225 -1.489
Cari Vergi Karşılığı
-3.937 -4.311 -1.129 -1.345
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
109 532
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
-96 -144
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
15.984 15.541 4.654 6.153
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
15.984 15.541 4.654 6.153
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
0 0 0 0
DÖNEM KARI/ZARARI
15.984 15.541 4.654 6.153
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) 26 0,53000000 0,52000000 0,16000000 0,21000000
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

AKTİF KALEMLER

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
3 24 24 11 11
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
BANKALAR
3 23.842 72 23.914 8.402 21 8.423
TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
0 0 0 0 0 0
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0
FAKTORİNG ALACAKLARI
4 1.116.445 19.560 1.136.005 873.372 26.476 899.848
İskontolu Faktoring Alacakları
1.101.963 19.560 1.121.523 846.720 26.476 873.196
Yurt İçi
1.153.493 19.560 1.173.053 892.448 25.500 917.948
Yurt Dışı
976 976
Kazanılmamış Gelirler (-)
-51.530 -51.530 -45.728 -45.728
Diğer Faktoring Alacakları
14.482 14.482 26.652 26.652
Yurt İçi
14.482 14.482 26.652 26.652
FİNANSMAN KREDİLERİ
0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİ
0 0
DİĞER ALACAKLAR
9 125.017 10 125.027 122.142 665 122.807
TAKİPTEKİ ALACAKLAR
5 0 0 386 386
Takipteki Faktoring Alacakları
32.968 32.968 34.265 34.265
Özel Karşılıklar (-)
-32.968 -32.968 -33.879 -33.879
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0 0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
0 0
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
0 0
İŞTİRAKLER (Net)
0 0
İŞ ORTAKLIKLARI (Net)
0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
6 33.660 33.660 33.026 33.026
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
7 586 586 162 162
Diğer
586 586 162 162
PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER
10 249 249 353 353
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
8 6.245 6.245 6.118 6.118
DİĞER AKTİFLER
10 7.118 7.118 0
ARA TOPLAM
1.313.186 19.642 1.332.828 1.043.972 27.162 1.071.134
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (NET)
11 334 334 372 372
AKTİF TOPLAMI
1.313.520 19.642 1.333.162 1.044.344 27.162 1.071.506
PASİF KALEMLER

ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
ALINAN KREDİLER
12 873.605 18.209 891.814 727.967 23.837 751.804
FAKTORİNG BORÇLARI
4 1.597 1.597 1.473 1.473
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
16 22.023 22.023 21.956 21.956
Finansal Kiralama Borçları
22.693 22.693 24.631 24.631
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
-670 -670 -2.675 -2.675
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
12 276.874 276.874 174.534 174.534
Bonolar
276.874 276.874 174.534 174.534
DİĞER BORÇLAR
13 3.838 21 3.859 472 19 491
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
13 319 319 101 101
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER
14 2.352 2.352 2.206 2.206
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
15 4.325 4.325 4.006 4.006
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
4.325 4.325 4.006 4.006
Diğer Karşılıklar
0 0
ERTELENMİŞ GELİRLER
0 0
CARİ DÖNEM VERGİ BORCU
8 1.146 1.146 1.982 1.982
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
8 579 579 582 582
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
0 0
ARA TOPLAM
1.186.658 18.230 1.204.888 935.279 23.856 959.135
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0
ÖZKAYNAKLAR
128.274 128.274 112.371 112.371
Ödenmiş Sermaye
17 30.000 30.000 30.000 30.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
27.991 27.991 28.058 28.058
Kar Yedekleri
48.254 48.254 26.886 26.886
Yasal Yedekler
17 10.133 10.133 9.059 9.059
Olağanüstü Yedekler
17 38.121 38.121 17.827 17.827
Kar veya Zarar
15.443 15.443 21.368 21.368
Net Dönem Karı veya Zararı
15.443 15.443 21.368 21.368
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
6.586 6.586 6.059 6.059
PASİF TOPLAMI
1.314.932 18.230 1.333.162 1.047.650 23.856 1.071.506


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
453 1.744 2.197 1.086 20 1.106
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
108.376 108.376 100.465 2.958 103.423
ALINAN TEMİNATLAR
25 7.829.307 2.226 7.831.533 6.144.451 2.003 6.146.454
VERİLEN TEMİNATLAR
25 194.266 194.266 110.799 110.799
TAAHHÜTLER
0 0 0 0
Cayılamaz Taahhütler
0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0 0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
0 0 0 0
Vadeli Alım Satım İşlemleri
0 0
Swap Alım Satım İşlemleri
0
EMANET KIYMETLER
4, 25 1.206.226 37.793 1.244.019 961.460 43.974 1.005.434
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
9.338.628 41.763 9.380.391 7.318.261 48.955 7.367.216http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/640047


BIST

Canlı Borsa
2.402 17:59
Değişim :  -3,55% |  -88,28
Önceki Kapanış :  2.490  
En Yüksek
2.494
En Düşük
2.402
Açılış: 2.493
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 30.947 -1,56  
Nasdaq CCO 11.182 -2,98  
Xetra DAX DAX 13.232 0,35  
IPC MXX 48.435 0,29  
Shanghai Composite SHCOMP 3.362 -1,40  
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--355--//-//192.168.116.195--//-//0 sn-(29.06.2022 20:06:38-29.06.2022 20:06:38)