***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

27.07.2017 19:18
***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
11.330 9.388
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-174 -120
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-174 -120
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -218 -150
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
44 30
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
44 30
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
11.156 9.268


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Sermaye Yedekleri Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar Yedekleri Yasal Yedekler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedekler Diğer Kar Yedekleri Dönem Karı / (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000 23.337 -438 32.492 7.541 24.951 6.373 6.373 91.764
Yeni Bakiye
30.000 23.337 -438 32.492 7.541 24.951 6.373 6.373 91.764
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-120 -120
Dönem Net Karı (Zararı)
9.388 9.388 9.388
Kar Dağıtımı
-5.606 1.369 -6.975 -6.373 -6.373 -11.979
Dağıtılan Temettü
-5.606 1.212 -6.818 -6.373 -6.373 -11.979
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
157 -157
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000 23.337 -558 26.886 8.910 17.976 9.388 9.388 89.053
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000 28.834 -776 26.886 9.059 17.827 21.368 21.368 6.058 112.370
Yeni Bakiye
30.000 28.834 -776 26.886 9.059 17.827 21.368 21.368 6.058 112.370
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-159 -15 -174
Dönem Net Karı (Zararı)
10.939 10.939 391 11.330
Kar Dağıtımı
21.368 1.074 20.294 -21.368 -21.368
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
21.368 1.074 20.294 -21.368 -21.368
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000 28.834 -935 48.254 10.133 38.121 10.939 10.939 6.434 123.526


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı/(Zararı)
11.448 16.052
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
95.705 68.043
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-64.537 -39.185
Kiralama Giderleri
-1.268 -1.474
Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.511 4.476
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
6 1.513 560
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-13.384 -11.845
Ödenen Vergiler
8 -3.631 -2.768
Diğer
-6.461 -1.755
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
-39.942 -58.290
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
-61.762 -179.109
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
-5.292 -872
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
216 -172
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
-68
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
26.718 121.184
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
246 679
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-28.494 -42.238
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
7 -1.206 -181
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-1.206 -181
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
193.380 131.986
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-169.051 -76.751
Temettü Ödemeleri
-11.979
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
24.329 43.256
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0 0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-5.371 837
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
8.434 655
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.4.15 3.063 1.492


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Kar veya Zarar Tablosu

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
85.165 73.119 44.062 38.123
FAKTORİNG GELİRLERİ
19 85.165 73.119 44.062 38.123
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
81.489 68.643 42.132 35.929
İskontolu
80.670 64.023 41.949 33.491
Diğer
819 4.620 183 2.438
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.676 4.476 1.930 2.194
İskontolu
3.617 4.429 1.898 2.171
Diğer
59 47 32 23
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0 0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0 0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0 0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
22 -65.266 -44.603 -34.939 -23.381
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-49.288 -32.874 -26.789 -17.267
Finansal Kiralama Giderleri
-1.373 -1.532 -691 -795
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-13.348 -9.809 -6.742 -5.145
Diğer Faiz Giderleri
-7 -6 -6 -4
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-1.250 -382 -711 -170
BRÜT KAR (ZARAR)
19.899 28.516 9.123 14.742
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
20 -20.216 -14.577 -10.880 -7.474
Personel Giderleri
-13.701 -11.497 -7.331 -5.784
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-452 -331 -236 -172
Genel İşletme Giderleri
-5.842 -2.622 -3.289 -1.454
Diğer
-221 -127 -24 -64
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
-317 13.939 -1.757 7.268
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
21 18.888 4.574 8.724 2.025
Bankalardan Alınan Faizler
118 16 41 2
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
21
Diğer
21
Kambiyo İşlemleri Karı
4.383 3.133 1.148 979
Diğer
14.387 1.404 7.535 1.044
TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-)
23 -406 -3.690 -133 -1.618
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
24 -4.232 -3.145 -1.215 -939
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
-8 -8
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
-8 -8
Kambiyo İşlemleri Zararı
-4.232 -3.137 -1.215 -931
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
13.933 11.678 5.619 6.736
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
13.933 11.678 5.619 6.736
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
8 -2.603 -2.290 -1.117 -1.322
Cari Vergi Karşılığı
-2.808 -2.965 -1.144 -1.732
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
205 675 27 410
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
11.330 9.388 4.502 5.414
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
11.330 9.388 4.502 5.414
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
0 0 0 0
DÖNEM KARI/ZARARI
11.330 9.388 4.502 5.414
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) 0,38000000 0,31000000 0,15000000 0,18000000
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) 0,38000000 0,31000000 0,15000000 0,18000000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

AKTİF KALEMLER

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
3 26 26 11 11
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0
BANKALAR
3 3.037 3.037 8.402 21 8.423
TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
0 0 0 0
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0
FAKTORİNG ALACAKLARI
4 951.308 9.993 961.301 873.372 26.476 899.848
İskontolu Faktoring Alacakları
936.200 9.963 946.163 846.720 26.476 873.196
Yurt İçi
984.402 9.963 994.365 892.448 25.500 917.948
Yurt Dışı
976 976
Kazanılmamış Gelirler (-)
-48.202 -48.202 -45.728 -45.728
Diğer Faktoring Alacakları
15.108 30 15.138 26.652 26.652
Yurt İçi
15.108 30 15.138 26.652 26.652
FİNANSMAN KREDİLERİ
0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİ
0 0 0 0
DİĞER ALACAKLAR
9 127.646 10 127.656 122.142 665 122.807
TAKİPTEKİ ALACAKLAR
5 0 0 386 386
Takipteki Faktoring Alacakları
32.772 32.772 34.265 34.265
Özel Karşılıklar (-)
-32.772 -32.772 -33.879 -33.879
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0 0 0 0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
0 0 0 0
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
0 0 0 0
İŞTİRAKLER (Net)
0 0 0 0
İŞ ORTAKLIKLARI (Net)
0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
6 33.608 33.608 33.026 33.026
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
7 565 565 162 162
Diğer
565 565 162 162
PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER
10 326 326 353 353
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
8 6.334 6.334 6.118 6.118
DİĞER AKTİFLER
0 0 0 0
ARA TOPLAM
1.122.850 10.003 1.132.853 1.043.972 27.162 1.071.134
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (NET)
11 335 335 372 372
Satış Amaçlı
335 335 372 372
AKTİF TOPLAMI
1.123.185 10.003 1.133.188 1.044.344 27.162 1.071.506
PASİF KALEMLER

ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0
ALINAN KREDİLER
12 769.613 8.289 777.902 727.967 23.837 751.804
FAKTORİNG BORÇLARI
4 1.689 1.689 1.473 1.473
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
17 21.993 21.993 21.956 21.956
Finansal Kiralama Borçları
23.331 23.331 24.631 24.631
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
-1.338 -1.338 -2.675 -2.675
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
13 198.839 198.839 174.534 174.534
Bonolar
198.839 198.839 174.534 174.534
DİĞER BORÇLAR
14 800 800 473 19 492
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
14 257 257 101 101
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0
ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER
15 1.729 1.729 2.206 2.206
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
16 4.744 4.744 4.006 4.006
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
4.744 4.744 4.006 4.006
ERTELENMİŞ GELİRLER
0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ BORCU
8 1.159 1.159 1.982 1.982
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
8 550 550 582 582
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
0 0 0 0
ARA TOPLAM
1.001.373 8.289 1.009.662 935.280 23.856 959.136
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
123.526 123.526 112.370 112.370
Ödenmiş Sermaye
18 30.000 30.000 30.000 30.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
27.899 27.899 28.058 28.058
Kar Yedekleri
48.254 48.254 26.886 26.886
Yasal Yedekler
10.133 10.133 9.059 9.059
Olağanüstü Yedekler
38.121 38.121 17.827 17.827
Kar veya Zarar
10.939 10.939 21.368 21.368
Net Dönem Karı veya Zararı
10.939 10.939 21.368 21.368
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
6.434 6.434 6.058 6.058
PASİF TOPLAMI
1.124.899 8.289 1.133.188 1.047.650 23.856 1.071.506


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
1.974 67 2.041 1.086 20 1.106
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
97.534 97.534 100.465 2.958 103.423
ALINAN TEMİNATLAR
26 7.283.435 7.283.435 6.144.451 2.003 6.146.454
VERİLEN TEMİNATLAR
26 148.316 148.316 110.799 110.799
TAAHHÜTLER
0 0 0 0 0
Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0 0 0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
4, 26 1.037.908 29.853 1.067.761 961.460 43.974 1.005.434
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
8.569.167 29.920 8.599.087 7.318.261 48.955 7.367.216http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/620571


BIST

Canlı Borsa
2.554 18:05
Değişim :  0,43% |  10,87
Önceki Kapanış :  2.543  
En Yüksek
2.571
En Düşük
2.525
Açılış: 2.555
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 30.677 0,64  
Nasdaq CCO 11.232 1,62  
Xetra DAX DAX 13.118 1,59  
IPC MXX 46.658 -1,03  
Shanghai Composite SHCOMP 3.350 0,89  
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--702--//-//192.168.116.192--//-//0 sn-(26.06.2022 21:11:22-26.06.2022 21:11:22)