***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

09.08.2019 23:44
***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
14 30.000 33.446 -990 -532 48.254 22.571 132.749
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
-22 -22
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
-22 -22
Yeni Bakiye
14 30.000 33.446 -990 -532 48.254 -22 22.571 132.727
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-182 17.762 17.580
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Kar Dağıtımı
15.624 6.947 -22.571 0
Dağıtılan Temettü
0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
15.624 6.947 -22.571 0
Diğer
0
Dönem Sonu Bakiyeler
14 30.000 33.446 -1.172 -532 63.878 6.925 17.762 150.307
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
14 45.000 47.100 -1.591 -532 48.878 17.217 156.072
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
Yeni Bakiye
14 45.000 47.100 -1.591 -532 48.878 17.217 156.072
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
255 7.559 7.814
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Kar Dağıtımı
17.217 -17.217 0
Dağıtılan Temettü
0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
17.217 -17.217 0
Diğer
0
Dönem Sonu Bakiyeler
14 45.000 47.100 -1.336 -532 66.095 7.559 163.886


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
15 115.020 136.151 52.149 73.953
FAKTORİNG GELİRLERİ
115.020 136.151 52.149 73.953
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
109.639 132.032 49.359 71.868
İskontolu
108.733 131.412 49.109 71.484
Diğer
906 620 250 384
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
5.381 4.119 2.790 2.085
İskontolu
4.454 3.983 1.963 1.989
Diğer
927 136 827 96
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0 0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
0 0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
18 -93.344 -108.131 -45.834 -59.730
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-80.867 -74.111 -40.538 -40.356
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0 0 0 0
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-4.729 -1.972 -2.800 -993
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-6.175 -29.875 -1.715 -17.140
Diğer Faiz Giderleri
0 0 0 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-1.573 -2.173 -781 -1.241
BRÜT KAR (ZARAR)
21.676 28.020 6.315 14.223
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
16 -24.779 -26.115 -12.494 -13.327
Personel Giderleri
-15.656 -16.466 -7.927 -8.363
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-825 -431 -565 -205
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 0 0
Genel İşletme Giderleri
-7.507 -8.705 -3.542 -4.504
Diğer
-791 -513 -460 -255
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.103 1.905 -6.179 896
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
17 34.932 37.247 18.562 24.123
Bankalardan Alınan Faizler
158 50 100 18
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
1.349 0 667 0
Temettü Gelirleri
0 0 0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
0 0 0 0
Türev Finansal İşlemler Karı
0 0 0 0
Kambiyo İşlemleri Karı
10.101 12.085 5.707 10.129
Diğer
23.324 25.112 12.088 13.976
KARŞILIK GİDERLERİ
18 -5.113 -1.105 -3.750 -125
Özel Karşılıklar
-5.113 -1.105 -3.750 -125
Beklenen Zarar Karşılıkları
0 0 0 0
Genel Karşılıklar
0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
20 -15.245 -15.136 -7.770 -13.377
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0 0 0 0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0 0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı
0 0 0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
0 0 0 0
Kambiyo İşlemleri Zararı
-9.858 -11.485 -5.651 -9.726
Diğer
-5.387 -3.651 -2.119 -3.651
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
11.471 22.911 863 11.517
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
11.471 22.911 863 11.517
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
7 -3.912 -5.149 -1.035 -2.623
Cari Vergi Karşılığı
-4.194 -5.515 -1.587 -2.706
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
282 366 552 83
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
7.559 17.762 -172 8.894
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
7.559 17.762 -172 8.894
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
7.559 17.762 -172 8.894
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) 0,16798000 0,39471000 0,00382000 0,19764000
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
20.710 40.007
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
109.639 132.031
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-86.421 -84.420
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
5.381 4.119
Elde Edilen Diğer Kazançlar
0 0
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
4 3.198 815
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-16.030 -16.196
Ödenen Vergiler
7 -3.250 -4.612
Diğer
8.193 8.270
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
50.576 -133.206
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
80.575 -265.340
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
1.414 1.143
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
-561 62
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
13.091 136
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-44.928 134.990
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
985 -4.197
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
71.286 -93.199
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
5, 6 -324 -2.385
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0 0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
0 -215
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-324 -2.600
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
41.134 344.748
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-105.398 -252.360
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
0 0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-64.264 92.388
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0 0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
6.698 -3.411
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
23.084 8.618
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.4 29.782 5.207


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
7.559 17.762
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
255 -182
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
255 -182
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
285 -228
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-30 46
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.814 17.580


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
3 30.389 0 30.389 23.084 0 23.084
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
688.972 2.356 691.328 769.223 5.931 775.154
Faktoring Alacakları
4 687.010 2.356 689.366 769.123 5.931 775.054
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
670.488 2.356 672.844 755.003 5.765 760.768
Diğer Faktoring Alacakları
16.522 0 16.522 14.120 166 14.286
Finansman Kredileri
0 0 0 0 0 0
Tüketici Kredileri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları
0 0 0 0 0 0
Taksitli Ticari Krediler
0 0 0 0 0 0
Kiralama İşlemleri (Net)
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Takipteki Alacaklar
4 32.246 0 32.246 28.469 0 28.469
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
-30.284 0 -30.284 -28.369 0 -28.369
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
5 68.494 0 68.494 68.667 0 68.667
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
6 376 0 376 772 0 772
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
32 0 32 427 0 427
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
7 5.432 0 5.432 5.180 0 5.180
DİĞER AKTİFLER
8 119.437 26 119.463 122.088 16 122.104
ARA TOPLAM
913.132 2.382 915.514 989.441 5.947 995.388
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
610 0 610 818 0 818
Satış Amaçlı
610 0 610 818 0 818
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
VARLIKLAR TOPLAMI
913.742 2.382 916.124 990.259 5.947 996.206
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
10 667.086 2.117 669.203 709.385 3.888 713.273
FAKTORİNG BORÇLARI
4 2.165 0 2.165 2.726 0 2.726
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
13 39.821 0 39.821 22.001 0 22.001
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
10 28.786 0 28.786 92.382 0 92.382
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
3.4 0 0 0 0 0 0
KARŞILIKLAR
11 6.666 0 6.666 6.294 0 6.294
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
11.1 6.601 0 6.601 6.242 0 6.242
Genel Karşılıklar
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
11.2 65 0 65 52 0 52
CARİ VERGİ BORCU
7 1.390 0 1.390 23 0 23
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
12 4.207 0 4.207 3.435 0 3.435
ARA TOPLAM
750.121 2.117 752.238 836.246 3.888 840.134
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
163.886 0 163.886 156.072 0 156.072
Ödenmiş Sermaye
14 45.000 0 45.000 45.000 0 45.000
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
45.232 0 45.232 44.977 0 44.977
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0 0 0 0 0
Kar Yedekleri
66.095 0 66.095 48.878 0 48.878
Yasal Yedekler
12.303 0 12.303 11.309 0 11.309
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
53.792 0 53.792 37.569 0 37.569
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
7.559 0 7.559 17.217 0 17.217
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 -2.675 0 -2.675
Dönem Net Kâr veya Zararı
7.559 0 7.559 19.892 0 19.892
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
914.007 2.117 916.124 992.318 3.888 996.206


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 4.268 0 4.268
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
199.066 85 199.151 172.114 661 172.775
ALINAN TEMİNATLAR
22.1 11.406.675 0 11.406.675 10.599.654 0 10.599.654
VERİLEN TEMİNATLAR
22.2 159.154 0 159.154 167.554 0 167.554
TAAHHÜTLER
0 0 0 0 0 0
Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0 0 0 0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Vadeli Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
22.3 772.458 22.042 794.500 861.982 26.855 888.837
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
12.537.353 22.127 12.559.480 11.805.572 27.516 11.833.088http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/782281


BIST
Canlı Borsa
2.554 18:05
Değişim :  0,43% |  10,87
Önceki Kapanış :  2.543  
En Yüksek
2.571
En Düşük
2.525
Açılış: 2.555
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 31.501 2,68  
Nasdaq CCO 11.608 3,34  
Xetra DAX DAX 13.118 1,59  
IPC MXX 47.742 2,32  
Shanghai Composite SHCOMP 3.350 0,89  
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--210--//-//192.168.116.194--//-//0 sn-(27.06.2022 01:50:21-27.06.2022 01:50:21)