***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

23.01.2019 18:27
***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
29.339 28.802
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
213.687 150.068
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-175.585 -94.809
Kiralama Giderleri
0 -1.936
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
6.394 6.535
Elde Edilen Diğer Kazançlar
0 0
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
4, 17 879 2.032
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-24.722 -21.199
Ödenen Vergiler
-7.377 -2.791
Diğer
16.063 -9.098
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
59.577 -110.787
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
51.787 -237.349
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
5.270 -9.213
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
3.227 124
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
225 -69
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
5.383 134.409
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-6.315 1.311
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
88.916 -81.985
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları
0 0
Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
5 -2.441 -889
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0 0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
6 -362 -569
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-2.803 -1.458
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
10 449.431 449.846
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-482.509 -350.899
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
-9.600 0
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
0 0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-42.678 98.947
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0 0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
43.435 15.504
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
8.618 8.434
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2, 4.14 52.053 23.938


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
15 220.098 135.754 83.947 50.589
FAKTORİNG GELİRLERİ
220.098 135.754 83.947 50.589
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
213.704 129.219 81.672 47.730
İskontolu
212.536 128.162 81.124 47.492
Diğer
1.168 1.057 548 238
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
6.394 6.535 2.275 2.859
İskontolu
6.112 6.443 2.129 2.827
Diğer
282 92 146 32
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0 0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0 0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0 0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
18 -187.618 -105.875 -79.487 -40.609
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-134.191 -78.826 -60.080 -29.537
Finansal Kiralama Giderleri
-2.980 -2.072 -1.008 -699
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-47.013 -22.994 -17.138 -9.647
Diğer Faiz Giderleri
-8
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-3.434 -1.975 -1.261 -726
BRÜT KAR (ZARAR)
32.480 29.879 4.460 9.980
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
16 -40.174 -30.870 -14.059 -10.654
Personel Giderleri
-25.345 -21.254 -8.879 -6.909
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-761 -618 -330 -166
Genel İşletme Giderleri
-13.324 -8.598 -4.619 -3.400
Diğer
-744 -400 -231 -179
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
-7.694 -991 -9.599 -674
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
17 80.061 26.357 42.814 7.470
Bankalardan Alınan Faizler
109 168 59 50
Ters Repo İşlemlerinden Alınan Faizler
42.849 4.643 30.764 260
Diğer
36.302 21.546 11.190 7.160
KARŞILIKLAR
19 -1.691 -1.121 -586 -715
Özel Karşılıklar
-1.691 -1.121 -586 -715
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
20 -46.122 -4.433 -30.986 -202
Kambiyo İşlemleri Zararı
-41.252 -4.433 -29.767 -202
Diğer
-4.870 -1.219
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
24.554 19.812 1.643 5.879
BİRLEŞME KARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ İLE DEĞERLENEN YATIRIMLARIN KÂRLARINDAN VEYA ZARARLARINDAN PAYLAR
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
24.554 19.812 1.643 5.879
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
7 -5.461 -3.828 -312 -1.225
Cari Vergi Karşılığı
-6.330 -3.937 -815 -1.129
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
109
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
869 503 -96
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
19.093 15.984 1.331 4.654
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
19.093 15.984 1.331 4.654
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19.093 15.984 1.331 4.654
Ana Ortaklık Payları
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) 23 0,63643000 0,53000000 0,04437000 0,16000000
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
19.093 15.984 1.331 4.654
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-295 -81 -113 93
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-295 -81 -113 93
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -369 -102 -141 116
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
74 21 28 -23
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
18.798 15.903 1.218 4.747


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

AKTİF KALEMLER

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
3 52.069 52.069 8.618 8.618
Nakit ve Nakit Benzerleri
32.849 32.849 8.618 8.618
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
19.220 19.220
KREDİLER (Net)
4 1.042.006 12.494 1.054.500 1.087.970 19.991 1.107.961
Faktoring Alacakları
1.042.006 12.494 1.054.500 1.087.970 19.991 1.107.961
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
1.026.588 12.363 1.038.951 1.073.805 19.991 1.093.796
Diğer Faktoring Alacakları
15.418 131 15.549 14.165 14.165
Takipteki Alacaklar (Net)
4 0 0 0 0
Takipteki Faktoring Alacakları
34.010 34.010 33.198 33.198
Özel Karşılıklar (-)
-34.010 -34.010 -33.198 -33.198
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0
İştirakler (Net)
0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
5 52.841 52.841 38.426 38.426
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
6 675 675 558 558
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
7 6.801 6.801 6.398 6.398
DİĞER AKTİFLER
8 124.072 107 124.179 135.131 11 135.142
ARA TOPLAM
1.278.464 12.601 1.291.065 1.277.101 20.002 1.297.103
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
9 764 764 347 347
Satış Amaçlı
764 764 347 347
AKTİF TOPLAMI
1.279.228 12.601 1.291.829 1.277.448 20.002 1.297.450
PASİF KALEMLER

ALINAN KREDİLER
10 838.190 9.979 848.169 829.422 17.090 846.512
FAKTORİNG BORÇLARI
4 4.913 4.913 1.686 1.686
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (Net)
13 21.939 21.939 21.714 21.714
Finansal Kiralama Borçları
22.860 22.860 25.390 25.390
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
-921 -921 -3.676 -3.676
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
10 263.517 263.517 284.270 284.270
Bonolar
235.974 235.974 272.308 272.308
Tahviller
27.543 27.543 11.962 11.962
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0
KARŞILIKLAR
12 5.678 5.678 4.787 4.787
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
5.634 5.634 4.701 4.701
Diğer Karşılıklar
44 44 86 86
CARİ VERGİ BORCU
7 753 753 1.800 1.800
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 540 540
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
11 4.904 31 4.935 3.387 5 3.392
ARA TOPLAM
1.139.894 10.010 1.149.904 1.147.606 17.095 1.164.701
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
14 141.925 141.925 132.749 132.749
Ödenmiş Sermaye
30.000 30.000 30.000 30.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
31.629 31.629 31.924 31.924
Kar Yedekleri
63.878 63.878 48.254 48.254
Yasal Yedekler
14 11.309 11.309 10.133 10.133
Statü Yedekleri
14 0
Olağanüstü Yedekler
14 52.569 52.569 38.121 38.121
Kar veya Zarar
16.418 16.418 22.571 22.571
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-2.675 -2.675
Dönem Net Kâr veya Zararı
19.093 19.093 22.571 22.571
PASİF TOPLAMI
1.281.819 10.010 1.291.829 1.280.355 17.095 1.297.450


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
30.000 28.834 -776 26.886 21.368 6.058 112.370
Yeni Bakiye
30.000 28.834 -776 26.886 21.368 6.058 112.370
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-67 -14 -81
Dönem Net Karı (Zararı)
15.443 541 15.984
Kar Dağıtımı
21.368 -21.368
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
21.368 -21.368
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000 28.834 -843 48.254 15.443 6.586 128.274
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
14 30.000 33.446 -990 -532 31.924 48.254 22.571 132.749
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
-22 -22
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
-22 -22
Yeni Bakiye
30.000 33.446 -990 -532 31.924 48.254 -22 22.571 132.727
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-295 -295 -295
Dönem Net Karı (Zararı)
19.093 19.093
Kar Dağıtımı
15.624 -2.653 -22.571 -9.600
Dağıtılan Temettü
-9.600 -9.600
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
15.624 6.947 -22.571
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000 33.446 -1.285 -532 31.629 63.878 2.675 19.093 141.925


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
8.100 8.100 0 0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
8.646 5.166 13.812 129.899 16.728 146.627
ALINAN TEMİNATLAR
22.1 9.943.529 671 9.944.200 8.413.609 11.316 8.424.925
VERİLEN TEMİNATLAR
22.2 250.566 250.566 209.349 209.349
TAAHHÜTLER
0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
4,22.3 1.142.947 65.692 1.208.639 1.212.176 52.346 1.264.522
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
11.353.788 71.529 11.425.317 9.965.033 80.390 10.045.423http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/734873


BIST
Canlı Borsa
2.490 18:05
Değişim :  0,00% |  0,00
Önceki Kapanış :  2.490  
En Yüksek
2.561
En Düşük
2.472
Açılış: 2.545
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 30.947 -1,56  
Nasdaq CCO 11.182 -2,98  
Xetra DAX DAX 13.232 0,35  
IPC MXX 48.435 0,29  
Shanghai Composite SHCOMP 3.379 -0,89  
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--1089--//-//192.168.116.194--//-//1 sn-(29.06.2022 09:22:27-29.06.2022 09:22:28)