***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

10.05.2018 18:46
***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
8.868 6.828
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-125 -26
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-125 -26
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -156 -33
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
31 7
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
31 7
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.743 6.802


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar Yedekleri Yasal Yedekler Olağanüstü Yedekler Dönem Karı / (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000 28.834 -776 26.886 9.059 17.827 21.368 21.368 6.058 112.370
Yeni Bakiye
30.000 28.834 -776 26.886 9.059 17.827 21.368 21.368 6.058 112.370
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-15 -11 -26
Dönem Net Karı (Zararı)
6.604 6.604 224 6.828
Kar Dağıtımı
21.368 1.074 20.294 -21.368 -21.368
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
21.368 1.074 20.294 -21.368 -21.368
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000 28.834 -791 48.254 10.133 38.121 6.604 6.604 6.271 119.172
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000 33.446 -990 -532 48.254 10.133 38.121 22.571 22.571 132.749
Yeni Bakiye
30.000 33.446 -990 -532 48.254 10.133 38.121 22.571 22.571 132.749
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-125 -125
Dönem Net Karı (Zararı)
8.868 8.868 8.868
Kar Dağıtımı
4.876 244 4.632 -4.876 17.695 -22.571
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
4.876 244 4.632 -4.876 17.695 -22.571
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000 33.446 -1.115 -532 53.130 10.377 42.753 26.563 17.695 8.868 141.492


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı/(Zararı)
21.843 9.423
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
60.164 39.811
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-35.598 -28.247
Kiralama Giderleri
-979 -682
Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.034 1.746
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
5 459 1.131
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-8.107 -6.471
Ödenen Vergiler
8 -1.800 -1.308
Diğer
5.670 3.443
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
-109.491 -23.351
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
-151.590 -50.438
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
3.298 1.606
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
-16 79
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
60 -69
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
39.932 25.611
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-1.175 -140
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-87.648 -13.928
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
6 -2.210 -669
Diğer
7 -170 -488
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-2.380 -1.157
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
227.891 84.776
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-142.985 -74.674
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
84.906 10.102
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0 0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-5.122 -4.983
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
8.618 8.433
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.4.15 3.496 3.450


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
62.198 41.103
FAKTORİNG GELİRLERİ
18 62.198 41.103
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
60.164 39.357
İskontolu
59.928 27.045
Diğer
236 12.312
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.034 1.746
İskontolu
1.994 1.720
Diğer
40 26
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
21 -48.401 -30.327
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-33.755 -22.500
Finansal Kiralama Giderleri
-979 -682
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-12.735 -6.605
Diğer Faiz Giderleri
-1
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-932 -539
BRÜT KAR (ZARAR)
13.797 10.776
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
19 -12.788 -9.336
Personel Giderleri
-8.103 -6.370
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-226 -216
Genel İşletme Giderleri
-4.201 -2.553
Diğer
-258 -197
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
1.009 1.440
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
20 13.124 10.164
Bankalardan Alınan Faizler
32 77
Kambiyo İşlemleri Karı
1.956 3.235
Diğer
11.136 6.852
TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-)
22 -980 -273
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
23 -1.759 -3.017
Kambiyo İşlemleri Zararı
-1.759 -3.017
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
11.394 8.314
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
11.394 8.314
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
8 -2.526 -1.486
Cari Vergi Karşılığı
-2.809 -1.664
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
283 178
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
8.868 6.828
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
8.868 6.828
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
0 0
DÖNEM KARI/ZARARI
8.868 6.828
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 26 0,30000000 0,23000000
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 26 0,30000000 0,23000000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

AKTİF KALEMLER

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
3 15 15 20 20
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0
BANKALAR
3 3.481 3.481 8.598 8.598
TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
0 0
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0
FAKTORİNG ALACAKLARI
4 1.230.679 27.892 1.258.571 1.087.970 19.991 1.107.961
İskontolu Faktoring Alacakları
1.215.159 27.892 1.243.051 1.073.805 19.991 1.093.796
Yurt İçi
1.292.340 27.892 1.320.232 1.131.656 19.991 1.151.647
Kazanılmamış Gelirler (-)
-77.181 -77.181 -57.851 -57.851
Diğer Faktoring Alacakları
15.520 15.520 14.165 14.165
Yurt İçi
15.520 15.520 14.165 14.165
FİNANSMAN KREDİLERİ
0
KİRALAMA İŞLEMLERİ
0
DİĞER ALACAKLAR
9 120.387 12 120.399 134.698 11 134.709
TAKİPTEKİ ALACAKLAR
5 0 0 0 0
Takipteki Faktoring Alacakları
33.719 33.719 33.198 33.198
Özel Karşılıklar (-)
-33.719 -33.719 -33.198 -33.198
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
0
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
0
İŞTİRAKLER (Net)
0
İŞ ORTAKLIKLARI (Net)
0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
6 52.801 52.801 38.426 38.426
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
7 658 658 558 558
Diğer
658 658 558 558
PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER
10 506 506 433 433
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
8 6.624 6.624 6.398 6.398
DİĞER AKTİFLER
0
ARA TOPLAM
1.415.151 27.904 1.443.055 1.277.101 20.002 1.297.103
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (NET)
11 610 610 347 347
Satış Amaçlı
610 610 347 347
AKTİF TOPLAMI
1.415.761 27.904 1.443.665 1.277.448 20.002 1.297.450
PASİF KALEMLER

ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
ALINAN KREDİLER
12 868.160 25.527 893.687 829.422 17.090 846.512
FAKTORİNG BORÇLARI
4 1.670 1.670 1.686 1.686
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
16 21.774 21.774 21.714 21.714
Finansal Kiralama Borçları
24.838 24.838 25.390 25.390
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
-3.064 -3.064 -3.676 -3.676
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
12 372.825 372.825 284.270 284.270
Bonolar
360.869 360.869 272.308 272.308
Tahviller
11.956 11.956 11.962 11.962
DİĞER BORÇLAR
13 1.044 3 1.047 801 5 806
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
13 42 42 54 54
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER
14 2.761 2.761 2.532 2.532
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
15 5.072 5.072 4.787 4.787
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
4.794 4.794 4.701 4.701
Diğer Karşılıklar
278 278 86 86
ERTELENMİŞ GELİRLER
0
CARİ DÖNEM VERGİ BORCU
8 2.809 2.809 1.800 1.800
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
8 486 486 540 540
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
0
ARA TOPLAM
1.276.643 25.530 1.302.173 1.147.606 17.095 1.164.701
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0
ÖZKAYNAKLAR
141.492 141.492 132.749 132.749
Ödenmiş Sermaye
17 30.000 30.000 30.000 30.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
31.799 31.799 31.924 31.924
Kar Yedekleri
53.130 53.130 48.254 48.254
Yasal Yedekler
17 10.377 10.377 10.133 10.133
Olağanüstü Yedekler
17 42.753 42.753 38.121 38.121
Kar veya Zarar
26.563 26.563 22.571 22.571
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17.695 17.695
Net Dönem Karı veya Zararı
8.868 8.868 22.571 22.571
PASİF TOPLAMI
1.418.135 25.530 1.443.665 1.280.355 17.095 1.297.450


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
31.287 31.287 0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
157.041 1.960 159.001 129.899 16.728 146.627
ALINAN TEMİNATLAR
25 9.181.428 13.866 9.195.294 8.413.609 11.316 8.424.925
VERİLEN TEMİNATLAR
25 209.337 209.337 209.349 209.349
TAAHHÜTLER
0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0
EMANET KIYMETLER
4, 25 1.350.451 71.114 1.421.565 1.212.176 52.346 1.264.522
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
10.929.544 86.940 11.016.484 9.965.033 80.390 10.045.423http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/682892


BIST

Canlı Borsa
2.554 18:05
Değişim :  0,43% |  10,87
Önceki Kapanış :  2.543  
En Yüksek
2.571
En Düşük
2.525
Açılış: 2.555
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 30.677 0,64  
Nasdaq CCO 11.232 1,62  
Xetra DAX DAX 13.118 1,59  
IPC MXX 46.658 -1,03  
Shanghai Composite SHCOMP 3.350 0,89  
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--238--//-//192.168.116.195--//-//0 sn-(25.06.2022 02:11:05-25.06.2022 02:11:05)