***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2017 18:36
***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
39.916.800 20.215.765 79.291 -920.305 -920.305 -920.305 4.020.088 132.554.910 25.511.483 158.066.393 221.378.032 221.378.032
Transferler
27 416 25.511.067 -25.511.483 -416
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-564.365 -564.365 -564.365 36.697.751 36.697.751 36.133.386 36.133.386
Dönem Karı (Zararı)
36.697.751 36.697.751 36.697.751 36.697.751
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-564.365 -564.365 -564.365 -564.365 -564.365
Kar Payları
-2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
39.916.800 20.215.765 79.291 -1.484.670 -1.484.670 -1.484.670 4.020.504 156.065.977 36.697.751 192.763.728 255.511.418 255.511.418
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
39.916.800 20.215.765 79.291 -1.465.419 -1.465.419 -1.465.419 4.020.504 156.065.977 35.553.213 191.619.190 254.386.131 254.386.131
Transferler
27 200.416 35.352.797 -35.553.213 -200.416 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.168.305 -1.168.305 -1.168.305 28.813.829 28.813.829 27.645.524 27.645.524
Dönem Karı (Zararı)
28.813.829 28.813.829 28.813.829 28.813.829
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.168.305 -1.168.305 -1.168.305 -1.168.305 -1.168.305
Kar Payları
-4.000.000 -4.000.000 -4.000.000 -4.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
39.916.800 20.215.765 79.291 -2.633.724 -2.633.724 -2.633.724 4.220.920 187.418.774 28.813.829 216.232.603 278.031.655 278.031.655


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.688.667 12.092.176
Dönem Karı (Zararı)
28.813.829 36.697.751
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
28.813.829 36.697.751
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
9.223.887 7.207.594
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17, 18, 19 5.804.307 6.946.139
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.233.052 766.503
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 1.233.052 766.503
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.460.707 2.043.207
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 2.460.707 2.043.207
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-87.053 -2.406.176
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 -574.313 -914.599
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 231.526 55.057
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 -151.758 117.765
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 407.492 -1.664.399
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-187.126 -142.079
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
32 -187.126 -142.079
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-24.914.445 -27.778.159
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -13.227.243 -5.830.562
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -826.015 -113.112
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -29.868.130 8.063.823
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
2.943.291
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 5.931.922 -166.793
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11, 20 6.437.177 1.732.515
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
15 3.345.153 -13.972.789
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
349.400 -17.491.241
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
349.400 -17.491.241
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
13.123.271 16.127.186
Ödenen Temettüler
-4.000.000 -2.000.000
Alınan Faiz
342.787 859.542
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -1.817.990 -1.114.702
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -959.401 -1.779.850
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-20.694.001 -2.364.140
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
482.395 142.079
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
482.395 142.079
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-19.553.070 -2.506.219
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-19.339.466
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-213.604
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
468.664
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-327.098
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-1.764.892
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-1.764.892
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.362.298 -8.288.281
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
11.362.298
Kredilerden Nakit Girişleri
11.362.298
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -8.288.281
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-8.288.281
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.643.036 1.439.755
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.643.036 1.439.755
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
30.200.554 20.284.940
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
27.557.518 21.724.695


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 27.557.518 30.200.554
Ticari Alacaklar
10, 37 85.772.711 75.307.298
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10, 37 2.361.500 1.218.047
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 83.411.211 74.089.251
Diğer Alacaklar
11, 37 2.743.512 1.625.225
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 2.743.512 1.625.225
Stoklar
13 123.753.619 93.885.489
Peşin Ödenmiş Giderler
15 2.107.584 5.050.875
Diğer Dönen Varlıklar
26 160.912 345.435
ARA TOPLAM
242.095.856 206.414.876
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
242.095.856 206.414.876
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 1.001 1.001
Ticari Alacaklar
10, 37 1.437.770 316.484
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 1.437.770 316.484
Diğer Alacaklar
11, 37 1.716.961 2.009.233
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 1.716.961 2.009.233
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 10.533.947 10.840.761
Maddi Duran Varlıklar
18 120.597.201 107.537.664
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 683.121 23.744
Peşin Ödenmiş Giderler
2.539.243 774.351
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 8.191.695 7.956.027
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
145.700.939 129.459.265
TOPLAM VARLIKLAR
387.796.795 335.874.141
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 12.781.449 918.434
Ticari Borçlar
10, 37 37.432.734 31.652.570
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10, 37 7.136.460 7.622.867
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 30.296.274 24.029.703
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 11.846.678 9.025.211
Diğer Borçlar
11, 37 9.794.711 3.996.739
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 9.794.711 3.996.739
Ertelenmiş Gelirler
15 17.596.638 14.251.485
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 0 959.401
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 1.979.289 1.849.812
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22 1.754.033 1.647.615
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 225.256 202.197
ARA TOPLAM
91.431.499 62.653.652
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
91.431.499 62.653.652
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
11, 37 9.658.426 11.840.688
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11, 37 5.904.000 5.904.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 3.754.426 5.936.688
Uzun Vadeli Karşılıklar
24 8.675.215 6.993.670
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 8.675.215 6.993.670
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
18.333.641 18.834.358
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
109.765.140 81.488.010
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
278.031.655 254.386.131
Ödenmiş Sermaye
27 39.916.800 39.916.800
Sermaye Düzeltme Farkları
27 20.215.765 20.215.765
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
27 79.291 79.291
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 -2.633.724 -1.465.419
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.633.724 -1.465.419
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 -2.633.724 -1.465.419
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 4.220.920 4.020.504
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 187.418.774 156.065.977
Net Dönem Karı veya Zararı
36 28.813.829 35.553.213
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
278.031.655 254.386.131
TOPLAM KAYNAKLAR
387.796.795 335.874.141


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 259.768.556 232.834.319 95.197.021 63.329.197
Satışların Maliyeti
28 -168.600.640 -146.801.108 -59.466.730 -39.821.412
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
91.167.916 86.033.211 35.730.291 23.507.785
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
91.167.916 86.033.211 35.730.291 23.507.785
Genel Yönetim Giderleri
29, 30 -16.899.857 -14.019.913 -5.503.757 -4.906.826
Pazarlama Giderleri
29, 30 -49.278.770 -40.285.067 -16.214.190 -12.603.353
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29, 30 -2.068.179 -2.122.725 -525.386 -724.962
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 17.576.301 16.471.154 4.060.457 3.806.475
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -7.565.193 -7.288.790 -165.474 -424.878
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
32.932.218 38.787.870 17.381.941 8.654.241
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 310.028 142.079 107.877 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-122.902 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
33.119.344 38.929.949 17.489.818 8.654.241
Finansman Gelirleri
33 5.211.780 914.599 1.588.557 268.195
Finansman Giderleri
33 -3.024.061 -140.711 -919.704 -16.743
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
35.307.063 39.703.837 18.158.671 8.905.693
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 -6.493.234 -3.006.086 -2.676.218 183.225
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -6.436.826 -7.907.835 -2.699.275 -1.596.096
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 -56.408 4.901.749 23.057 1.779.321
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
28.813.829 36.697.751 15.482.453 9.088.918
DÖNEM KARI (ZARARI)
28.813.829 36.697.751 15.482.453 9.088.918
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
28.813.829 36.697.751 15.482.453 9.088.918
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 36 0,00720000 0,00920000 0,00390000 0,00230000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.168.305 -564.365 652.335 -248.503
Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler
-1.460.381 -705.456 815.419 -310.629
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
292.076 141.091 -163.084 62.126
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
292.076 141.091 -163.084 62.126
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.168.305 -564.365 652.335 -248.503
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
27.645.524 36.133.386 16.134.788 8.840.415
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
27.645.524 36.133.386 16.134.788 8.840.415http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/640347


BIST

Canlı Borsa
8.305 18:05
Değişim :  3,30% |  265,65
Önceki Kapanış :  8.039  
En Yüksek
8.311
En Düşük
8.097
Açılış: 8.105
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 33.964 -0,31  
Nasdaq CCO 13.212 -0,09  
Xetra DAX DAX 15.405 -0,98  
IPC MXX 51.677 -0,53  
Shanghai Composite SHCOMP 3.116 -0,54  
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--298--//-//192.168.116.193--//-//1 sn-(25.09.2023 23:21:54-25.09.2023 23:21:55)