***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

21.08.2017 18:20
***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
39.916.800 20.215.765 79.291 -920.305 -920.305 -920.305 4.020.088 132.554.910 25.511.483 158.066.393 221.378.032 221.378.032
Transferler
27 416 25.511.067 -25.511.483 -416
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-315.862 -315.862 -315.862 27.608.833 27.608.833 27.292.971 27.292.971
Dönem Karı (Zararı)
27.608.833 27.608.833 27.608.833 27.608.833
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-315.862 -315.862 -315.862 -315.862 -315.862
Kar Payları
-2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
39.916.800 20.215.765 79.291 -1.236.167 -1.236.167 -1.236.167 4.020.504 156.065.977 27.608.833 183.674.810 246.671.003 246.671.003
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
39.916.800 20.215.765 79.291 -1.465.419 -1.465.419 -1.465.419 4.020.504 156.065.977 35.553.213 191.619.190 254.386.131 254.386.131
Transferler
27 200.416 35.352.797 -35.553.213 -200.416 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.820.640 -1.820.640 -1.820.640 13.331.376 13.331.376 11.510.736 11.510.736
Dönem Karı (Zararı)
13.331.376 13.331.376 13.331.376 13.331.376
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.820.640 -1.820.640 -1.820.640 -1.820.640 -1.820.640
Kar Payları
-4.000.000 -4.000.000 -4.000.000 -4.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
39.916.800 20.215.765 79.291 -3.286.059 -3.286.059 -3.286.059 4.220.920 187.418.774 13.331.376 200.750.150 261.896.867 261.896.867


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.779.061 9.377.821
Dönem Karı (Zararı)
13.331.376 27.608.833
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
13.331.376 27.608.833
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
8.007.571 5.193.851
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17, 18, 19 3.664.666 4.644.623
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.387.034 891.329
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 1.387.034 891.329
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.102.225 1.471.299
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 2.102.225 1.471.299
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
932.895 -1.671.321
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 -548.711 -646.404
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 533 38.314
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 -122.980 53.453
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 1.604.053 -1.116.684
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-79.249 -142.079
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
32 -79.249 -142.079
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-9.069.162 -20.063.721
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -10.677.841 -19.646.596
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 621.039 613.544
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -13.789.860 14.695.165
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 4.697.307 -594.964
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11, 20 3.828.449 1.760.251
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
15 6.732.740 -7.817.910
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-480.996 -9.073.211
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-480.996 -9.073.211
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
12.269.785 12.738.963
Ödenen Temettüler
-4.000.000 -2.000.000
Alınan Faiz
548.178 608.090
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -1.079.501 -189.382
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -959.401 -1.779.850
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-12.776.706 -1.249.879
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
75.025 142.079
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
75.025 142.079
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-12.910.609 -1.391.958
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-12.697.005 -1.391.958
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-213.604
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
385.976
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-327.098
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.302.814 -6.793.091
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.302.814
Kredilerden Nakit Girişleri
2.302.814
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -6.793.091
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-6.793.091
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.694.831 1.334.851
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.694.831 1.334.851
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
30.200.554 20.284.940
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
26.505.723 21.619.791


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 26.505.723 30.200.554
Ticari Alacaklar
10, 37 83.310.536 75.307.298
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10, 37 2.186.085 1.218.047
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 81.124.451 74.089.251
Diğer Alacaklar
11, 37 1.392.775 1.625.225
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 1.392.775 1.625.225
Stoklar
13 107.675.349 93.885.489
Peşin Ödenmiş Giderler
15 4.362.610 5.050.875
Diğer Dönen Varlıklar
26 520.802 345.435
ARA TOPLAM
223.767.795 206.414.876
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
223.767.795 206.414.876
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 1.001 1.001
Ticari Alacaklar
10, 37 0 316.484
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 0 316.484
Diğer Alacaklar
11, 37 1.620.644 2.009.233
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 1.620.644 2.009.233
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 10.729.736 10.840.761
Maddi Duran Varlıklar
18 116.640.345 107.537.664
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 223.378 23.744
Peşin Ödenmiş Giderler
15 1.392.549 774.351
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 8.331.722 7.956.027
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
138.939.375 129.459.265
TOPLAM VARLIKLAR
362.707.170 335.874.141
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 3.221.248 918.434
Ticari Borçlar
10, 37 36.226.897 31.652.570
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10, 37 5.227.617 7.622.867
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 30.999.280 24.029.703
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 8.533.460 9.025.211
Diğer Borçlar
11, 37 8.152.684 3.996.739
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 8.152.684 3.996.739
Ertelenmiş Gelirler
15 20.984.225 14.251.485
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 0 959.401
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 1.917.994 1.849.812
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22 1.692.738 1.647.615
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 225.256 202.197
ARA TOPLAM
79.036.508 62.653.652
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
79.036.508 62.653.652
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
11, 37 12.004.943 11.840.688
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11, 37 5.904.000 5.904.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 6.100.943 5.936.688
Uzun Vadeli Karşılıklar
24 9.768.852 6.993.670
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 9.768.852 6.993.670
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21.773.795 18.834.358
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
100.810.303 81.488.010
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
261.896.867 254.386.131
Ödenmiş Sermaye
27 39.916.800 39.916.800
Sermaye Düzeltme Farkları
27 20.215.765 20.215.765
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
27 79.291 79.291
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 -3.286.059 -1.465.419
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.286.059 -1.465.419
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 -3.286.059 -1.465.419
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 4.220.920 4.020.504
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 187.418.774 156.065.977
Net Dönem Karı veya Zararı
36 13.331.376 35.553.213
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
261.896.867 254.386.131
TOPLAM KAYNAKLAR
362.707.170 335.874.141


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 164.571.535 169.505.122 90.749.263 82.819.784
Satışların Maliyeti
28 -109.133.910 -106.979.696 -55.625.600 -48.419.451
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
55.437.625 62.525.426 35.123.663 34.400.333
BRÜT KAR (ZARAR)
55.437.625 62.525.426 35.123.663 34.400.333
Genel Yönetim Giderleri
29, 30 -11.396.100 -9.113.087 -6.226.523 -4.539.041
Pazarlama Giderleri
29, 30 -33.064.580 -27.681.714 -15.969.300 -12.411.834
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29, 30 -1.542.793 -1.397.763 -797.050 -667.064
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 13.515.844 12.664.679 5.992.101 4.312.493
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -7.399.719 -6.863.912 -2.369.486 -64.392
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
15.550.277 30.133.629 15.753.405 21.030.495
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 202.151 142.079 187.300 70.297
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 -122.902
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
15.629.526 30.275.708 15.940.705 21.100.792
Finansman Gelirleri
33 3.623.223 646.404 887.947 400.024
Finansman Giderleri
33 -2.104.357 -123.968 -547.900 -108.806
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
17.148.392 16.280.752 21.392.010
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 -3.817.016 -3.189.311 -3.475.087 -1.511.094
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -3.737.551 -6.311.739 -3.090.546 -4.165.898
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 -79.465 3.122.428 -384.541 2.654.804
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
13.331.376 27.608.833 12.805.665 19.880.916
DÖNEM KARI (ZARARI)
13.331.376 27.608.833 12.805.665 19.880.916
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
13.331.376 27.608.833 12.805.665 19.880.916
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 36 0,00330000 0,00690000 0,00320000 0,00500000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.820.640 -315.862 -1.157.712 12.891
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.275.800 -394.827 -1.447.140 16.114
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
455.160 78.965 289.428 -3.223
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
455.160 78.965 289.428 -3.223
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.820.640 -315.862 -1.157.712 12.891
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
11.510.736 27.292.971 11.647.953 19.893.807
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
11.510.736 27.292.971 11.647.953 19.893.807http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/626687


BIST

Canlı Borsa
8.039 18:05
Değişim :  0,48% |  38,72
Önceki Kapanış :  8.000  
En Yüksek
8.094
En Düşük
7.981
Açılış: 8.035
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 34.070 -1,08  
Nasdaq CCO 13.224 -1,82  
Xetra DAX DAX 15.557 -0,09  
IPC MXX 51.954 -1,05  
Shanghai Composite SHCOMP 3.132 1,55  
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--278--//-//192.168.116.193--//-//0 sn-(22.09.2023 23:36:12-22.09.2023 23:36:12)