***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2017 19:45
***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
39.916.800 20.215.765 79.291 -920.305 -920.305 -920.305 4.020.088 132.554.910 25.511.483 158.066.393 221.378.032 221.378.032
Transferler
27 416 25.511.067 -25.511.483 -416
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-328.753 -328.753 -328.753 25.511.483 25.511.483 25.083.837 7.399.164
Dönem Karı (Zararı)
25.511.483 25.511.483 25.511.483 7.727.917
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-328.753 -328.753 -328.753 -328.753 -328.753
Kar Payları
-2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
39.916.800 20.215.765 79.291 -1.249.058 -1.249.058 -1.249.058 4.020.504 156.065.977 7.727.917 163.793.894 226.777.196 226.777.196
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
39.916.800 20.215.765 79.291 -1.465.419 -1.465.419 -1.465.419 4.020.504 156.065.977 35.553.213 191.619.190 254.386.131 254.386.131
Transferler
27 200.416 35.161.908 -35.553.213 -190.889 -190.889
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-662.928 -662.928 -662.928 525.711 -137.217 -137.217
Dönem Karı (Zararı)
525.711 525.711 525.711
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-662.928 -662.928 -662.928 -662.928 -662.928
Kar Payları
-4.000.000 -4.000.000 -4.000.000 -4.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
39.916.800 20.215.765 79.291 -2.128.347 -2.128.347 -2.128.347 4.220.920 187.227.885 525.711 187.753.596 250.058.025 250.058.025


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.466.750 7.993.629
Dönem Karı (Zararı)
525.711 7.727.917
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
525.711 7.727.917
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.238.524 4.391.482
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17, 18, 19 2.070.500 2.321.831
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
604.225 1.102.525
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 604.225 1.102.525
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.029.751 1.119.087
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 2.029.751 1.119.087
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
671.801 -80.179
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 -318.995 -246.380
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 14.961 15.162
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 -79.573 98.519
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 1.055.408 52.520
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-137.753 -71.782
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
32 -137.753 -71.782
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.885.427 -387.756
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -4.646.838 -17.958.504
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 84.336 552.970
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -5.049.649 13.014.750
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -79.382 1.925.503
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11, 20 6.245.049 1.660.743
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
15 8.716.448 400.142
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.384.537 16.640
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.384.537 16.640
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
9.649.662 11.731.643
Ödenen Temettüler
-4.000.000 -2.000.000
Alınan Faiz
304.034 231.218
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-527.545 -189.382
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-959.401 -1.779.850
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.292.983 -611.129
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
400.975 4.507
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.693.958 -615.636
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-49.011 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-49.011 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-49.011 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.875.244 7.382.500
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.875.244 7.382.500
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
30.200.554 20.284.940
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
28.325.310 27.667.440


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 28.325.310 30.200.554
Ticari Alacaklar
10, 37 76.608.860 75.307.298
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10, 37 1.536.256 1.218.047
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 75.072.604 74.089.251
Diğer Alacaklar
11, 37 1.984.737 1.625.225
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 1.984.737 1.625.225
Stoklar
13 98.935.138 93.885.489
Peşin Ödenmiş Giderler
15 5.934.614 5.050.875
Diğer Dönen Varlıklar
26 669.228 345.435
ARA TOPLAM
212.457.887 206.414.876
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
212.457.887 206.414.876
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 1.001 1.001
Ticari Alacaklar
10, 37 2.002.127 316.484
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 2.002.127 316.484
Diğer Alacaklar
11, 37 1.565.385 2.009.233
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 1.565.385 2.009.233
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 10.751.961 10.840.761
Maddi Duran Varlıklar
18 111.972.560 107.537.664
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 37.884 23.744
Peşin Ödenmiş Giderler
0 774.351
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 8.426.835 7.956.027
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
134.757.753 129.459.265
TOPLAM VARLIKLAR
347.215.640 335.874.141
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 869.423 918.434
Ticari Borçlar
10, 37 31.594.082 31.652.570
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10, 37 2.370.429 7.622.867
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 29.223.653 24.029.703
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 7.722.359 9.025.211
Diğer Borçlar
11, 37 10.364.777 3.996.739
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11, 37 3.559.171
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 6.805.606 3.996.739
Ertelenmiş Gelirler
15 22.967.933 14.251.485
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 141.529 959.401
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 2.081.552 1.849.812
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22 1.870.496 1.647.615
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 211.056 202.197
ARA TOPLAM
75.741.655 62.653.652
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
75.741.655 62.653.652
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
11, 37 12.920.084 11.840.688
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11, 37 5.904.000 5.904.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 7.016.084 5.936.688
Uzun Vadeli Karşılıklar
24 8.495.876 6.993.670
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 8.495.876 6.993.670
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21.415.960 18.834.358
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
97.157.615 81.488.010
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
250.058.025 254.386.131
Ödenmiş Sermaye
27 39.916.800 39.916.800
Sermaye Düzeltme Farkları
27 20.215.765 20.215.765
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
27 79.291 79.291
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 -2.128.347 -1.465.419
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.128.347 -1.465.419
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 -2.128.347 -1.465.419
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 4.220.920 4.020.504
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 187.227.885 156.065.977
Net Dönem Karı veya Zararı
36 525.711 35.553.213
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
250.058.025 254.386.131
TOPLAM KAYNAKLAR
347.215.640 335.874.141


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 73.822.272 86.685.338
Satışların Maliyeti
28 -53.508.310 -58.560.245
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
20.313.962 28.125.093
BRÜT KAR (ZARAR)
20.313.962 28.125.093
Genel Yönetim Giderleri
29, 30 -5.169.577 -4.574.046
Pazarlama Giderleri
29, 30 -17.095.280 -15.269.880
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29, 30 -745.743 -730.699
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 7.523.743 8.352.186
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -5.030.233 -6.799.520
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-203.128 9.103.134
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 14.851 71.782
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-122.902
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-311.179 9.174.916
Finansman Gelirleri
33 2.735.276 246.380
Finansman Giderleri
33 -1.556.457 -15.162
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
867.640 9.406.134
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 -341.929 -1.678.217
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -647.005 -2.145.841
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 305.076 467.624
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
525.711 7.727.917
DÖNEM KARI (ZARARI)
525.711 7.727.917
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
525.711 7.727.917
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 36 0,00010000 0,00190000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-662.928 -328.753
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-828.660 -410.941
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
165.732 82.188
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
165.732 82.188
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-662.928 -328.753
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-137.217 7.399.164
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-137.217 7.399.164http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/606677


BIST

Canlı Borsa
8.039 18:05
Değişim :  0,48% |  38,72
Önceki Kapanış :  8.000  
En Yüksek
8.094
En Düşük
7.981
Açılış: 8.035
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 34.070 -1,08  
Nasdaq CCO 13.224 -1,82  
Xetra DAX DAX 15.557 -0,09  
IPC MXX 51.954 -1,05  
Shanghai Composite SHCOMP 3.132 1,55  
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--285--//-//192.168.116.194--//-//0 sn-(23.09.2023 07:50:12-23.09.2023 07:50:12)