***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

19.08.2022 21:00
***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28 39.916.800 20.215.765 79.291 -9.615.086 4.644.482 288.177.493 33.252.582 376.671.327 376.671.327
Transferler
28 33.252.582 -33.252.582
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.190.555 12.452.649 8.262.094 8.262.094
Dönem Karı (Zararı)
28 12.452.649 12.452.649 12.452.649
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.190.555 -4.190.555 -4.190.555
Dönem Sonu Bakiyeler
28 39.916.800 20.215.765 79.291 -13.805.641 4.644.482 321.430.075 12.452.649 384.933.421 384.933.421
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28 39.916.800 20.215.765 79.291 -16.179.048 4.644.482 321.430.075 33.988.975 404.096.340 404.096.340
Transferler
33.988.975 -33.988.975
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.108.723 93.601.282 86.492.559 86.492.559
Dönem Karı (Zararı)
28 93.601.282 93.601.282 93.601.282
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.108.723 -7.108.723 -7.108.723
Dönem Sonu Bakiyeler
28 39.916.800 202.015.765 79.291 -23.287.771 4.644.482 355.419.050 93.601.282 490.588.899 490.588.899


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-35.260.121 34.218.409
Dönem Karı (Zararı)
93.601.282 12.452.649
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
93.601.282 12.452.649
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
45.439.384 27.444.972
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17,18,19 9.763.734 9.249.955
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.928.118 1.861.783
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 1.928.118 1.861.783
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
15.518.982 9.602.298
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 15.654.119 9.352.935
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-135.137 249.363
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
8.498.404 2.521.198
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 -5.427 -227.623
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 8.523.721 1.841.126
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 -20.810.042 -8.256.393
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 20.790.152 9.164.088
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9.730.146 4.247.775
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-38.037
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
33 -38.037
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-141.678.675 75.444
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -121.719.942 -21.350.168
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -13.727.935 1.400.808
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -69.132.922 -24.741.646
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -18.431.436 1.832.333
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 75.533.873 32.433.221
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11,20 51.579 76.822
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-5.251.442 10.769.378
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10.999.550 -345.304
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
27 5.043.078 -1.303.872
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
27 5.956.472 958.568
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.638.009 39.973.065
Ödenen Faiz
-8.518.294 -1.613.502
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -3.265.601 -2.593.810
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
36 -20.838.217 -1.547.344
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-64.209.366 -28.235.738
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
131.254
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-64.209.366 -28.366.992
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
98.642.720 -4.604.300
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
427.028.831 33.908.364
Kredilerden Nakit Girişleri
427.028.831 33.908.364
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-327.978.965 -35.747.812
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-407.146 -2.764.852
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-826.767 1.378.371
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-826.767 1.378.371
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 11.122.037 10.212.835
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 10.295.270 11.591.206


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 10.295.270 11.122.037
Ticari Alacaklar
10 301.698.491 196.702.426
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10-38 22.048.309 9.527.152
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 279.650.182 187.175.274
Diğer Alacaklar
11 21.363.815 7.719.531
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 21.363.815 7.719.531
Stoklar
13 299.553.075 230.420.152
Peşin Ödenmiş Giderler
15 19.547.286 4.935.974
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5.534.044
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14.013.242
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
4.483.936
Diğer Dönen Varlıklar
27 1.046.141 6.140.933
ARA TOPLAM
657.988.014 457.041.053
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
657.988.014 457.041.053
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 1.001 1.001
Ticari Alacaklar
10 2.038.164 8.032.556
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 2.038.164 8.032.556
Diğer Alacaklar
11 284.352 200.701
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 284.352 200.701
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 11.130.222 11.226.454
Maddi Duran Varlıklar
18 248.696.711 195.511.340
Kullanım Hakkı Varlıkları
19 22.551.130 21.472.884
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20 6.326.912 4.970.419
Peşin Ödenmiş Giderler
15 11.691.875 7.871.751
Ertelenmiş Vergi Varlığı
36 13.260.801 12.346.354
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
315.981.168 261.633.460
TOPLAM VARLIKLAR
973.969.182 718.674.513
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 106.517.364 5.790.140
Ticari Borçlar
10 170.923.933 116.200.102
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10-38 3.272.524 2.148.462
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 167.651.409 114.051.640
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21 24.718.482 11.554.212
Diğer Borçlar
11 5.415.034 5.363.456
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 5.415.034 5.363.456
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
109.451.474 114.702.917
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
152.344
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
109.299.130
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
6.624.135
Kısa Vadeli Karşılıklar
23 5.302.480 4.578.594
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
23 3.802.753 2.943.730
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
23 1.499.727 1.634.864
ARA TOPLAM
422.328.767 264.813.556
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
422.328.767 264.813.556
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 17.187.685 17.430.281
Diğer Borçlar
11 5.904.000 5.904.000
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11-38 5.904.000 5.904.000
Uzun Vadeli Karşılıklar
25 37.959.831 26.430.336
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 37.959.831 26.430.336
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
61.051.516 49.764.617
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
483.380.283 314.578.173
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
28 490.588.899 404.096.340
Ödenmiş Sermaye
28 39.916.800 39.916.800
Sermaye Düzeltme Farkları
28 20.215.765 20.215.765
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
28 79.291 79.291
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
28 -23.287.771 -16.179.048
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
28 4.644.482 4.644.482
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
28 355.419.050 321.430.075
Net Dönem Karı veya Zararı
37 93.601.282 33.988.975
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
490.588.899 404.096.340
TOPLAM KAYNAKLAR
973.969.182 718.674.513


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 643.166.676 260.634.555 330.572.721 140.812.547
Satışların Maliyeti
28 -369.910.040 -159.091.345 -207.267.939 -85.526.034
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
273.256.636 101.543.210 123.304.782 55.286.513
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
273.256.636 101.543.210 123.304.782 55.286.513
Genel Yönetim Giderleri
29-30 -25.380.206 -15.588.304 -12.807.938 -7.847.240
Pazarlama Giderleri
29-30 -146.083.122 -75.632.261 -69.226.261 -40.924.352
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29-30 -9.384.759 -4.257.345 -3.924.127 -2.073.283
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 86.763.227 31.108.085 39.888.609 11.708.597
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -67.951.333 -20.719.411 -25.224.183 -7.362.490
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
111.220.443 16.453.974 52.010.882 8.787.745
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 148.889 644.261 66.328 644.261
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-423.729 -423.729
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
111.369.332 16.674.506 52.077.210 9.008.277
Finansman Gelirleri
33 1.867.112 3.131.604 581.726 192.904
Finansman Giderleri
33 -9.905.016 -3.105.686 -5.982.193 -973.655
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
103.331.428 16.700.424 46.676.743 8.227.526
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 -9.730.146 -4.247.775 2.767.845 -2.483.096
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-8.867.413 -4.505.688 4.796.910 -2.408.901
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-862.733 257.913 -2.029.065 -74.195
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
93.601.282 12.452.649 49.444.588 5.744.430
DÖNEM KARI (ZARARI)
93.601.282 12.452.649 49.444.588 5.744.430
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0
Ana Ortaklık Payları
93.601.282 12.452.649 49.444.588 5.744.430
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-7.108.723 -4.190.555 -1.868.793 -1.541.162
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-8.885.904 -5.238.194 -2.335.991 -1.926.453
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.777.181 1.047.639 467.198 385.291
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.777.181 1.047.639 467.198 385.291
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-7.108.723 -4.190.555 -1.868.793 -1.541.162
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
86.492.559 8.262.094 47.575.795 4.203.268
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0
Ana Ortaklık Payları
86.492.559 8.262.094 47.575.795 4.203.268http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057364


BIST
Canlı Borsa
8.000 18:05
Değişim :  3,64% |  280,64
Önceki Kapanış :  7.720  
En Yüksek
8.000
En Düşük
7.664
Açılış: 7.715
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 34.441 -0,22  
Nasdaq CCO 13.469 -1,53  
Xetra DAX DAX 15.782 0,75  
IPC MXX 52.507 0,55  
Shanghai Composite SHCOMP 3.085 -0,77  
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--415--//-//192.168.116.193--//-//0 sn-(21.09.2023 19:07:03-21.09.2023 19:07:03)