***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

19.08.2021 18:14
***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28 39.916.800 20.215.765 79.291 7.094.891 4.644.482 247.653.015 40.524.478 345.938.940 345.938.940
Transferler
28 40.524.478 -40.524.478
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.294.976 9.890.020 8.595.044 8.595.044
Dönem Karı (Zararı)
28 9.890.020 9.890.020 9.890.020
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.294.976 -1.294.976 -1.294.976
Dönem Sonu Bakiyeler
28 39.916.800 20.215.765 79.291 -8.389.867 4.644.482 288.177.493 9.890.020 354.533.984 354.533.984
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28 39.916.800 20.215.765 79.291 -9.615.086 4.644.482 288.177.493 33.252.582 376.671.327 376.671.327
Transferler
28 33.252.582 -33.252.582
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.190.555 12.452.649 8.262.094 8.262.094
Dönem Karı (Zararı)
28 12.452.649 12.452.649 12.452.649
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.190.555 -4.190.555 -4.190.555
Dönem Sonu Bakiyeler
28 39.916.800 20.215.765 79.291 -13.805.641 4.644.482 321.430.075 12.452.649 384.933.421 384.933.421


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
34.218.409 5.981.482
Dönem Karı (Zararı)
12.452.649 9.890.020
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
12.452.649 9.890.020
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
27.444.972 6.243.720
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17,18,19 9.249.955 7.860.758
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.861.783 3.393.166
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 1.861.783 3.393.166
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
9.602.298 3.769.778
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
23,25 9.352.935 3.769.778
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
249.363
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.521.198 20.007
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 -227.623 -265.194
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 1.841.126 913.402
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 -8.256.393 -4.297.065
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 9.164.088 3.668.864
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4.247.775 1.464.441
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-38.037 -10.264.430
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
33 -38.037 -10.264.430
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
75.444 -5.262.378
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -21.350.168 -2.714.966
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 1.400.808 -1.149.646
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -24.741.646 -12.847.907
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 1.832.333 -1.661.153
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 32.433.221 4.148.801
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11,21 76.822 276.421
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
15 10.769.378 8.733.554
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-345.304 -47.482
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
27 -1.303.872 -427.446
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
27 958.568 379.964
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
39.973.065 10.871.362
Ödenen Faiz
-1.613.502 -648.208
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -2.593.810 -1.076.171
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
36 -1.547.344 -3.165.501
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-28.235.738 -5.986.172
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
131.254 5.063.559
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-28.366.992 -11.049.731
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.604.300 -699.286
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
33.908.364
Kredilerden Nakit Girişleri
33.908.364
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-35.747.812 -1.035.761
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.764.852 336.475
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.378.371 -703.976
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.378.371 -703.976
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 10.212.835 8.499.851
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 11.591.206 7.795.875


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 11.591.206 10.212.835
Ticari Alacaklar
10 136.188.621 127.127.182
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,38 4.918.671 4.574.940
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 131.269.950 122.552.242
Diğer Alacaklar
11 3.318.320 4.714.103
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 3.318.320 4.714.103
Stoklar
13 176.712.504 151.970.859
Peşin Ödenmiş Giderler
15 2.227.044 2.187.202
Diğer Dönen Varlıklar
27 91.445 93.125
ARA TOPLAM
330.129.140 296.305.306
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
330.129.140 296.305.306
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 1.001 1.001
Ticari Alacaklar
10 2.215.729 952.871
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 2.215.729 952.871
Diğer Alacaklar
11 200.513 205.538
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 200.513 205.538
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 11.322.685 11.418.917
Maddi Duran Varlıklar
18 181.812.242 164.017.526
Kullanım Hakkı Varlıkları
19 18.036.521 25.742.412
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20 5.055.363 3.488.029
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20 5.055.363 3.488.029
Peşin Ödenmiş Giderler
15 17.176.865 19.049.040
Ertelenmiş Vergi Varlığı
36 9.665.157 8.359.605
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
245.486.076 233.234.939
TOPLAM VARLIKLAR
575.615.216 529.540.245
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 731.271 1.262.041
Ticari Borçlar
10 71.039.592 46.862.764
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,38 16.947.025 4.052.934
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 54.092.567 42.809.830
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21 13.620.837 8.471.714
Diğer Borçlar
11 1.148.609 1.071.787
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 1.148.609 1.071.787
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 47.952.944 37.145.676
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
36 2.397.076 3.944.420
Kısa Vadeli Karşılıklar
23 4.702.289 3.520.891
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
23 2.830.493 1.898.458
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
23 1.871.796 1.622.433
ARA TOPLAM
141.592.618 102.279.293
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Canlı Borsa
8.214 18:05
Değişim :  0,00% |  0,00
Önceki Kapanış :  8.214  
En Yüksek
8.299
En Düşük
8.171
Açılış: 8.275
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 33.550 -0,20  
Nasdaq CCO 13.093 0,22  
Xetra DAX DAX 15.217 -0,25  
IPC MXX 51.427 0,63  
Shanghai Composite SHCOMP 3.113 0,20  
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--1106--//-//192.168.116.195--//-//0 sn-(28.09.2023 09:35:25-28.09.2023 09:35:25)