***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.06.2021 18:11
***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28 39.916.800 20.215.765 79.291 -7.094.891 4.644.482 247.653.015 40.524.478 345.938.940 345.938.940
Transferler
28 40.524.478 -40.524.478
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-836.225 -1.257.884 -2.094.109 -2.094.109
Dönem Karı (Zararı)
28 -1.257.884 -1.257.884 -1.257.884
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-836.225 -836.225 -836.225
Dönem Sonu Bakiyeler
28 39.916.800 20.215.765 79.291 -7.931.116 4.644.482 288.177.493 -1.257.884 343.844.831 343.844.831
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28 39.916.800 20.215.765 79.291 -9.615.086 4.644.482 288.177.493 33.252.582 376.671.327 376.671.327
Transferler
28 33.252.582 -33.252.582
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.649.392 6.708.219 4.058.827 4.058.827
Dönem Karı (Zararı)
28 6.708.219 6.708.219 6.708.219
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.649.392 -2.649.392 -2.649.392
Dönem Sonu Bakiyeler
28 39.916.800 20.215.765 79.291 -12.264.478 4.644.482 321.430.075 6.708.219 380.730.154 380.730.154


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
34.866.032 9.564.418
Dönem Karı (Zararı)
6.708.219 -1.257.884
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
6.708.219 -1.257.884
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
15.013.048 12.762.683
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17,18,19 4.487.284 4.118.380
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
962.419 2.953.821
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 962.419 2.953.821
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.746.333 2.652.606
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
23,25 6.746.333 2.652.606
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.052.333 3.825.887
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
34 -155.766 -249.098
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
34 873.102 900.958
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 -7.709.065 -4.627.188
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 8.044.062 7.801.215
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.764.679 -269.045
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-518.966
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
32 -518.966
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
17.223.995 1.057.415
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 3.692.314 -716.811
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 1.068.450 -1.468.156
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -10.019.401 -2.033.750
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 1.032.255 347.318
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 7.827.377 -9.666.137
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 153.871 -151.738
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
15 14.191.039 16.019.344
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-721.910 -1.272.655
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
27 -1.746.808 2.079.251
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
27 1.024.898 -3.351.906
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
38.945.262 12.562.214
Ödenen Faiz
-717.336 -651.860
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
25 -1.503.562 -517.123
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
36 -1.858.332 -1.828.813
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-18.217.562 -4.479.077
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
340.240
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-18.217.562 -4.819.317
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.650.720 -2.466.772
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.382.339 -875.347
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.268.381 -1.591.425
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.997.750 2.618.569
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.997.750 2.618.569
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 10.212.835 8.499.851
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 24.210.585 11.118.420


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 24.210.585 10.212.835
Ticari Alacaklar
10 112.821.130 127.127.182
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,38 5.339.059 4.574.940
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 107.482.071 122.552.242
Diğer Alacaklar
11 3.645.653 4.714.103
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 3.645.653 4.714.103
Stoklar
13 161.990.260 151.970.859
Peşin Ödenmiş Giderler
15 2.581.693 2.187.202
Diğer Dönen Varlıklar
27 845.478 93.125
ARA TOPLAM
306.094.799 296.305.306
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
306.094.799 296.305.306
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 1.001 1.001
Ticari Alacaklar
10 2.560.128 952.871
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 2.560.128 952.871
Diğer Alacaklar
11 205.538 205.538
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 205.538 205.538
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 11.370.801 11.418.917
Maddi Duran Varlıklar
18 177.170.303 164.017.526
Kullanım Hakkı Varlıkları
19 16.810.861 25.742.412
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20 4.113.643 3.488.029
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20 4.113.643 3.488.029
Peşin Ödenmiş Giderler
15 17.622.294 19.049.040
Ertelenmiş Vergi Varlığı
36 9.354.061 8.359.605
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
239.208.630 233.234.939
TOPLAM VARLIKLAR
545.303.429 529.540.245
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 597.039 1.262.041
Ticari Borçlar
10 46.981.076 46.862.764
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,38 4.780.189 4.052.934
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 42.200.887 42.809.830
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21 11.770.455 8.471.714
Diğer Borçlar
11 1.225.658 1.071.787
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 1.225.658 1.071.787
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 51.336.713 37.145.676
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
36 2.086.088 3.944.420
Kısa Vadeli Karşılıklar
23 4.277.773 3.520.891
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
23 2.655.340 1.898.458
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
23 1.622.433 1.622.433
ARA TOPLAM
118.274.802 102.279.293
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
118.274.802 102.279.293
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 18.579.601 27.356.643
Diğer Borçlar
11 5.904.000 5.904.000
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,38 5.904.000 5.904.000
Uzun Vadeli Karşılıklar
25 21.814.872 17.328.982
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 21.814.872 17.328.982
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
46.298.473 50.589.625
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
164.573.275 152.868.918
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
380.730.154 376.671.327
Ödenmiş Sermaye
28 39.916.800 39.916.800
Sermaye Düzeltme Farkları
28 20.215.765 20.215.765
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
28 79.291 79.291
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
28 -12.264.478 -9.615.086
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
28 4.644.482 4.644.482
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
28 321.430.075 288.177.493
Net Dönem Karı veya Zararı
37 6.708.219 33.252.582
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
380.730.154 376.671.327
TOPLAM KAYNAKLAR
545.303.429 529.540.245


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
29 119.822.008 83.809.831
Satışların Maliyeti
29 -73.565.312 -50.959.159
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
46.256.696 32.850.672
BRÜT KAR (ZARAR)
46.256.696 32.850.672
Genel Yönetim Giderleri
30,31 -7.741.065 -5.952.072
Pazarlama Giderleri
30,31 -34.707.910 -24.956.763
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
30,31 -2.184.062 -2.175.114
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
32 20.301.083 12.538.245
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
32 -14.258.515 -14.676.105
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.666.227 -2.371.137
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
33 518.966
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
7.666.227 -1.852.171
Finansman Gelirleri
34 2.938.701 1.230.345
Finansman Giderleri
34 -2.132.030 -905.103
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8.472.898 -1.526.929
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
36 -1.764.679 269.045
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-2.096.787 -1.346.259
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
332.108 1.615.304
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
6.708.219 -1.257.884
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.708.219 -1.257.884
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
6.708.219 -1.257.884
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.649.392 -836.225
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.311.741 -1.072.083
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
662.349 235.858
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
662.349 235.858
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.649.392 -836.225
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.058.827 -2.094.109
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
4.058.827 -2.094.109http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941463


BIST
Canlı Borsa
8.039 18:05
Değişim :  0,48% |  38,72
Önceki Kapanış :  8.000  
En Yüksek
8.094
En Düşük
7.981
Açılış: 8.035
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 34.070 -1,08  
Nasdaq CCO 13.224 -1,82  
Xetra DAX DAX 15.557 -0,09  
IPC MXX 51.954 -1,05  
Shanghai Composite SHCOMP 3.132 1,55  
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--870--//-//192.168.116.193--//-//0 sn-(23.09.2023 07:16:40-23.09.2023 07:16:40)