***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

19.08.2020 18:41
***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28 39.916.800 20.215.765 79.291 -4.225.105 4.644.482 212.430.583 35.141.972 308.203.788 308.203.788
Diğer Düzeltmeler
49.277 49.277 49.277
Transferler
28 35.141.972 -35.141.972 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.359.401 20.710.255 18.350.854 18.350.854
Dönem Karı (Zararı)
28 20.710.255 20.710.255 20.710.255
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.359.401 -2.359.401 -2.359.401
Dönem Sonu Bakiyeler
28 39.916.800 20.215.765 79.291 -6.584.506 4.644.482 247.621.832 20.710.255 326.603.919 326.603.919
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28 39.916.800 20.215.765 79.291 -7.094.891 4.644.482 247.653.015 40.524.478 345.938.940 345.938.940
Transferler
28 40.524.478 -40.524.478
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.294.976 9.890.020 8.595.044 8.595.044
Dönem Karı (Zararı)
28 9.890.020 9.890.020 9.890.020
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.294.976 -1.294.976 -1.294.976
Dönem Sonu Bakiyeler
28 39.916.800 20.215.765 79.291 -8.389.867 4.644.482 288.177.493 9.890.020 354.533.984 354.533.984


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.981.482 17.927.375
Dönem Karı (Zararı)
9.890.020 20.710.255
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
9.890.020 20.710.255
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
6.243.720 28.063.530
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17,18,19 7.860.758 7.352.034
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.393.166 2.816.587
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 3.393.166 2.816.587
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.769.778 7.367.369
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 3.769.778 7.367.369
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
20.007 5.609.495
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
34 -265.194 -173.858
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
34 913.402 1.813.868
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 -4.297.065 -2.877.648
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 3.668.864 6.847.133
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.464.441 5.301.415
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-10.264.430 -383.370
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
33 -10.264.430 -383.370
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-5.262.378 -22.959.544
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -2.714.966 -74.016.927
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -1.149.646 1.068.993
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -12.847.907 9.706.360
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -1.661.153 5.144.363
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 4.148.801 -6.568.285
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11,27 276.421 -2.293.985
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
8.733.554 46.290.035
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-47.482 -2.290.098
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-427.446 -2.403.998
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
379.964 113.900
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
10.871.362 25.814.241
Ödenen Faiz
-648.208 -1.640.011
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
21 -1.076.171 -488.420
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
36 -3.165.501 -5.758.435
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.986.172 -10.829.303
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.063.559 433.911
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.063.559 433.911
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-11.049.731 -9.607.424
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-11.049.731 -9.607.424
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.000.349
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.656.139
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-699.286 -3.843.089
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.035.761 -1.707.786
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-1.035.761 -1.707.786
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
336.475 -2.135.303
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-703.976 3.254.983
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-703.976 3.254.983
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 8.499.851 6.555.251
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 7.795.875 9.810.234


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 7.795.875 8.499.851
Ticari Alacaklar
107.453.250 111.632.897
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10-38 1.875.026 2.197.332
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 105.578.224 109.435.565
Diğer Alacaklar
11 2.232.666 1.069.258
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 2.232.666 1.069.258
Stoklar
13 153.098.749 140.250.842
Peşin Ödenmiş Giderler
15 5.752.689 4.125.947
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.679.242
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4.073.447 4.125.947
Diğer Dönen Varlıklar
27 83.106 624.702
ARA TOPLAM
276.416.335 266.203.497
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
276.416.335 266.203.497
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 1.001 1.001
Ticari Alacaklar
10 1.492.589 1.660.005
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 1.492.589 1.660.005
Diğer Alacaklar
11 205.538 219.300
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 205.538 219.300
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 11.643.726 11.722.581
Maddi Duran Varlıklar
18 154.845.453 147.868.174
Kullanım Hakkı Varlıkları
19 30.939.124 38.748.297
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20 3.033.527 3.945.779
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20 3.033.527 3.945.779
Peşin Ödenmiş Giderler
15 1.679.385 1.644.974
Ertelenmiş Vergi Varlığı
36 8.465.927 7.496.885
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
212.306.270 213.306.996
TOPLAM VARLIKLAR
488.722.605 479.510.493
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 991.771 2.864.126
Ticari Borçlar
10 30.727.635 30.875.899
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10-38 2.680.012 5.565.395
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 28.047.623 25.310.504
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21 7.879.028 7.437.523
Diğer Borçlar
11 1.108.049 998.702
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 1.108.049 998.702
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
36.015.293 27.281.739
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
36 719.508 3.165.501
Kısa Vadeli Karşılıklar
23 3.279.060 4.630.716
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
23 1.668.564 1.787.768
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
23 1.610.496 2.842.948
ARA TOPLAM
80.720.344 77.254.206
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
80.720.344 77.254.206
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 31.927.563 37.589.444
Diğer Borçlar
11 5.904.000 5.904.000
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11-38 5.904.000 5.904.000
Uzun Vadeli Karşılıklar
24 15.636.714 12.823.903
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 15.636.714 12.823.903
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
53.468.277 56.317.347
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
134.188.621 133.571.553
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
354.533.984 345.938.940
Ödenmiş Sermaye
28 39.916.800 39.916.800
Sermaye Düzeltme Farkları
28 20.215.765 20.215.765
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
28 79.291 79.291
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
28 -8.389.867 -7.094.891
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
28 4.644.482 4.644.482
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
28 288.177.493 247.653.015
Net Dönem Karı veya Zararı
37 9.890.020 40.524.478
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
354.533.984 345.938.940
TOPLAM KAYNAKLAR
488.722.605 479.510.493


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
29 151.524.279 194.216.940 67.714.448 96.035.647
Satışların Maliyeti
29 -96.269.377 -112.444.558 -45.310.218 -56.485.527
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
55.254.902 81.772.382 22.404.230 39.550.120
BRÜT KAR (ZARAR)
55.254.902 81.772.382 22.404.230 39.550.120
Genel Yönetim Giderleri
30 -11.914.868 -13.529.087 -5.962.796 -6.969.581
Pazarlama Giderleri
30 -44.665.289 -40.539.673 -19.708.526 -18.884.758
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
30 -4.950.041 -3.539.181 -2.774.927 -1.919.291
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
32 22.471.994 23.017.381 14.417.284 13.907.563
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
32 -15.881.994 -19.775.184 -5.689.424 -7.125.831
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
314.704 27.406.638 2.685.841 18.558.222
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
33 10.264.430 383.370 9.745.464 87.532
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
10.579.134 27.790.008 12.431.305 18.645.754
Finansman Gelirleri
34 1.765.301 622.081 534.956 192.184
Finansman Giderleri
34 -989.974 -2.400.419 -84.871 -2.066.295
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
11.354.461 26.011.670 12.881.390 16.771.643
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
36 -1.464.441 -5.301.415 -1.733.486 -3.096.610
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-2.068.233 -7.027.768 -721.974 -3.247.819
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
603.792 1.726.353 -1.011.512 151.209
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
9.890.020 20.710.255 11.147.904 13.675.033
DÖNEM KARI (ZARARI)
9.890.020 20.710.255 11.147.904 13.675.033
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
9.890.020 20.710.255 11.147.904 13.675.033
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.294.976 -2.359.401 -458.751 -488.524
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.660.226 -3.024.873 -588.142 -626.313
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
365.250 665.472 129.391 137.789
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
365.250 665.472 129.391 137.789
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.294.976 -2.359.401 -458.751 -488.524
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.595.044 18.350.854 10.689.153 13.186.509
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
8.595.044 18.350.854 10.689.153 13.186.509http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870055


BIST

Canlı Borsa
8.280 10:26
Değişim :  0,81% |  66,36
Önceki Kapanış :  8.214  
En Yüksek
8.282
En Düşük
8.227
Açılış: 8.236
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 33.550 -0,20  
Nasdaq CCO 13.093 0,22  
Xetra DAX DAX 15.217 -0,25  
IPC MXX 51.427 0,63  
Shanghai Composite SHCOMP 3.110 0,10  
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--1891--//-//192.168.116.195--//-//0 sn-(28.09.2023 10:43:46-28.09.2023 10:43:46)