***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

11.11.2019 19:11
***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 39.916.800 20.215.765 79.291 -2.803.075 4.220.920 187.418.774 32.215.320 281.263.795 281.263.795
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-1.736.317 -1.736.317 -1.736.317
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-1.736.317 -1.736.317 -1.736.317
Transferler
27 200.416 32.014.904 -32.215.320
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-490.320 33.551.430 33.061.110 33.061.110
Dönem Karı (Zararı)
27 33.551.430 33.551.430 33.551.430
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-490.320 -490.320 -490.320
Kar Payları
-4.000.000 -4.000.000 -4.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
27 39.916.800 20.215.765 79.291 -3.293.395 4.421.336 213.697.361 33.551.430 308.588.588 308.588.588
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 39.916.800 20.215.765 79.291 -4.225.105 4.644.482 212.430.583 35.141.972 308.203.788 308.203.788
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
27 35.141.972 -35.141.972
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.289.870 22.939.633 19.649.763 19.649.763
Dönem Karı (Zararı)
27 22.939.633 22.939.633 22.939.633
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.289.870 -3.289.870 -3.289.870
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
53.705 53.705 53.705
Dönem Sonu Bakiyeler
27 39.916.800 20.215.765 79.291 -7.514.975 4.644.482 247.626.260 22.939.633 327.907.256 327.907.256


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
25.751.507 16.034.660
Dönem Karı (Zararı)
22.939.633 33.551.430
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
22.939.633 33.551.430
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
27.969.855 26.532.583
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17,18,19 9.382.273 10.399.599
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.609.692 2.197.396
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 2.609.692 2.197.396
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
7.300.262 1.180.417
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 7.300.262 1.180.417
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
3.088.825 4.923.796
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 -503.334 -474.753
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 2.872.110 273.788
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 -7.908.982 -1.410.161
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 8.629.031 6.534.922
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6.297.963 9.422.354
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-709.160 -1.590.979
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
32 -709.160 -1.590.979
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-10.879.306 -33.941.892
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -31.351.939 -19.675.998
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 1.628.710 274.775
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 3.267.478 -8.341.214
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 4.661.100
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -7.349.761 3.656.580
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11,20 -3.709.908 3.040.287
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
19.369.747 -5.414.661
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.605.267 -7.481.661
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
106.071 -7.481.661
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
2.499.196
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
40.030.182 26.142.121
Ödenen Faiz
-2.368.776
Alınan Faiz
200.965
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -3.209.769 -517.820
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -8.700.130 -9.790.606
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-11.868.949 -18.829.723
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
435.174 788.823
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
435.174 788.823
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-10.648.329 -19.461.320
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.000.345 81.774
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.656.139 -239.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.163.871 4.919.463
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.983.558 4.919.463
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.180.313
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.718.687 2.124.400
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.718.687 2.124.400
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.555.251 13.772.398
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
15.273.938 15.896.798


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 15.273.938 6.555.251
Ticari Alacaklar
10 105.329.655 83.249.538
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10-38 1.964.037 1.682.482
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
103.365.618 81.567.056
Diğer Alacaklar
11 1.141.457 2.677.292
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 1.141.457 2.677.292
Stoklar
13 145.329.965 148.597.443
Peşin Ödenmiş Giderler
15 1.516.329 6.162.246
Diğer Dönen Varlıklar
27 47.948 138.836
ARA TOPLAM
268.639.292 247.380.606
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
268.639.292 247.380.606
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 1.001 1.001
Ticari Alacaklar
10 849.054 206.263
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 849.054 206.263
Diğer Alacaklar
11 219.300 312.175
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 219.300 312.175
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 11.695.823 10.539.395
Maddi Duran Varlıklar
18 148.163.476 146.613.775
Kullanım Hakkı Varlıkları
13.142.217
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 118.742 172.655
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 118.742 172.655
Peşin Ödenmiş Giderler
15 1.411.875 1.427.058
Ertelenmiş Vergi Varlığı
36 9.249.479 7.250.721
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
184.850.967 166.523.043
TOPLAM VARLIKLAR
453.490.259 413.903.649
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 3.749.299 1.983.558
Ticari Borçlar
10 38.923.454 54.182.197
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10-37 13.621.412 22.853.777
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 25.302.042 31.328.420
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21 9.940.464 7.441.268
Diğer Borçlar
11 2.485.600 5.620.335
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 2.485.600 5.620.335
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
37.340.059 17.970.312
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
36 291.246
Kısa Vadeli Karşılıklar
23 3.541.326 2.903.627
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
23 1.528.839 1.381.354
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
23 2.012.487 1.522.273
ARA TOPLAM
96.271.448 90.101.297
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
96.271.448 90.101.297
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 10.239.286
Diğer Borçlar
11 5.904.000 6.373.303
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11 5.904.000 5.904.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
469.303
Uzun Vadeli Karşılıklar
25 13.168.269 9.225.261
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 13.168.269 9.225.261
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
29.311.555 15.598.564
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
125.583.003 105.699.861
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
327.907.256 308.203.788
Ödenmiş Sermaye
28 39.916.800 39.916.800
Sermaye Düzeltme Farkları
28 20.215.765 20.215.765
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
28 79.291 79.291
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
28 -7.514.975 -4.225.105
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
28 4.644.482 4.644.482
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
28 247.626.260 212.430.583
Net Dönem Karı veya Zararı
37 22.939.633 35.141.972
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
28 327.907.256 308.203.788
TOPLAM KAYNAKLAR
453.490.259 413.903.649


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
29 271.646.298 282.302.978 77.429.358 85.467.143
Satışların Maliyeti
29 -159.990.247 -185.708.898 -47.545.690 -60.776.211
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
111.656.051 96.594.080 29.883.668 24.690.932
BRÜT KAR (ZARAR)
111.656.051 96.594.080 29.883.668 24.690.932
Genel Yönetim Giderleri
30 -20.887.476 -17.340.203 -7.358.389 -6.870.639
Pazarlama Giderleri
30 -63.259.410 -62.551.163 -22.719.737 -22.503.950
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
30 -5.635.490 -3.895.041 -2.096.309 -1.435.896
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
32 34.860.238 46.706.136 14.624.658 24.334.742
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
32 -25.127.147 -24.034.060 -8.133.765 -9.467.592
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
31.606.766 35.479.749 4.200.126 8.747.597
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
709.160 1.590.979 325.790 291.817
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
32.315.926 37.070.728 4.525.916 9.039.414
Finansman Gelirleri
967.080 7.370.908 344.999 5.328.370
Finansman Giderleri
-4.045.410 -1.467.852 -1.644.991 -287.066
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
29.237.596 42.973.784 3.225.924 14.080.718
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-6.297.963 -9.422.354 -996.548 -3.304.797
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-7.368.809 -9.025.348 -341.041 -2.904.471
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.070.846 -397.006 -655.507 -400.326
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
22.939.633 33.551.430 2.229.376 10.775.921
DÖNEM KARI (ZARARI)
22.939.633 33.551.430 2.229.376 10.775.921
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
22.939.633 33.551.430 2.229.376 10.775.921
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-3.289.871 -490.320 -930.470 -703.545
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.217.783 -628.615 -1.192.910 -901.980
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
927.912 138.295 262.440 198.435
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
927.912 138.295 262.440 198.435
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.289.871 -490.320 -930.470 -703.545
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
19.649.762 33.061.110 1.298.906 10.072.376
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
19.649.762 33.061.110 1.298.906 10.072.376http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798230


BIST
Canlı Borsa
8.248 10:11
Değişim :  0,42% |  34,44
Önceki Kapanış :  8.214  
En Yüksek
8.262
En Düşük
8.227
Açılış: 8.236
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 33.550 -0,20  
Nasdaq CCO 13.093 0,22  
Xetra DAX DAX 15.217 -0,25  
IPC MXX 51.427 0,63  
Shanghai Composite SHCOMP 3.110 0,10  
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--2051--//-//192.168.116.193--//-//0 sn-(28.09.2023 10:28:52-28.09.2023 10:28:52)