***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

19.08.2019 20:43
***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28 39.916.800 20.215.765 79.291 -2.803.075 4.220.920 187.418.774 32.215.320 281.263.795 281.263.795
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-1.593.899 -1.593.899 -1.593.899
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-1.593.899 -1.593.899 -1.593.899
Diğer Düzeltmeler
0
Transferler
28 200.416 32.014.904 -32.215.320 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
213.225 22.775.508 22.988.733 22.988.733
Dönem Karı (Zararı)
28 22.775.508 22.775.508 22.775.508
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
213.225 213.225 213.225
Kar Payları
-4.000.000 -4.000.000 -4.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
28 39.916.800 20.215.765 79.291 2.589.850 4.421.336 213.839.779 22.775.508 298.658.629 298.658.629
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28 39.916.800 20.215.765 79.291 -4.225.105 4.644.482 212.430.583 35.141.972 308.203.788 308.203.788
Diğer Düzeltmeler
49.277 49.277 49.277
Transferler
28 35.141.972 -35.141.972 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.359.401 20.710.255 18.350.854 18.350.854
Dönem Karı (Zararı)
28 20.710.255 20.710.255 20.710.255
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.359.401 -2.359.401 -2.359.401
Dönem Sonu Bakiyeler
28 39.916.800 20.215.765 79.291 6.584.506 4.644.482 247.621.832 20.710.255 326.603.919 326.603.919


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
17.927.375 21.701.000
Dönem Karı (Zararı)
20.710.255 22.775.508
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
20.710.255 22.775.508
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
28.063.530 19.788.716
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17,18,19 7.352.034 5.436.677
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.816.587 3.444.406
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 2.816.587 3.444.406
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
7.367.369 1.863.354
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 7.367.369 1.863.354
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
5.609.495 4.225.884
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
34 -173.858 -125.895
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
34 1.813.868 131.245
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 -2.877.648 -1.319.728
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 6.847.133 5.540.262
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5.301.415 6.117.557
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-383.370 -1.299.162
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
33 -383.370 -1.299.162
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-22.959.544 -13.453.920
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -74.016.927 -19.289.550
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 1.068.993 -1.072.359
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 9.706.360 1.081.725
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 5.144.363
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -6.568.285 985.940
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11,21 -2.293.985 590.658
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
46.290.035 7.051.647
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.290.098 -2.801.981
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-2.403.998 -2.801.981
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
113.900
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
25.814.241 29.110.304
Ödenen Faiz
-1.640.011 -5.350
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
25 -488.420 -517.820
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
36 -5.758.435 -6.886.134
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-10.829.303 -8.207.111
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
433.911 2.020.104
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
433.911 2.020.104
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-9.607.424 -9.988.215
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-9.607.424 -9.988.215
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.000.349
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.656.139 -239.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.843.089 -4.753.504
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.707.786 -4.753.504
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-1.707.786 -4.753.504
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.135.303
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.254.983 8.740.385
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.254.983 8.740.385
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 6.555.251 13.772.398
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 9.810.234 22.512.783


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 9.810.234 6.555.251
Ticari Alacaklar
10 149.575.154 83.249.538
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10-38 1.905.158 1.682.482
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 147.669.996 81.567.056
Diğer Alacaklar
1.690.125 2.677.292
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 1.690.125 2.677.292
Stoklar
13 138.891.083 148.597.443
Peşin Ödenmiş Giderler
15 946.941 6.162.246
Diğer Dönen Varlıklar
27 151.010 138.836
ARA TOPLAM
301.064.547 247.380.606
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
301.064.547 247.380.606
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 1.001 1.001
Ticari Alacaklar
10 1.050.442 206.263
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 1.050.442 206.263
Diğer Alacaklar
11 230.350 312.175
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 230.350 312.175
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 11.836.189 10.539.395
Maddi Duran Varlıklar
18 149.662.132 146.613.775
Kullanım Hakkı Varlıkları
19 14.721.844
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20 145.355 172.655
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20 145.355 172.655
Peşin Ödenmiş Giderler
15 1.498.000 1.427.058
Ertelenmiş Vergi Varlığı
36 9.642.545 7.250.721
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
188.787.858 166.523.043
TOPLAM VARLIKLAR
489.852.405 413.903.649
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 4.313.544 1.983.558
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.313.544 1.983.558
Banka Kredileri
8 1.506.723
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 4.037.773
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 275.771 476.835
Ticari Borçlar
44.736.264 54.182.197
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10-38 23.410.773 22.853.777
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 21.325.491 31.328.420
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21 10.530.123 7.441.268
Diğer Borçlar
11 3.096.130 5.620.335
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 3.096.130 5.620.335
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
64.260.347 17.970.312
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
36 3.232.941
Kısa Vadeli Karşılıklar
23 3.158.382 2.903.627
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
23 1.522.209 1.381.354
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
23 1.636.173 1.522.273
ARA TOPLAM
133.327.731 90.101.297
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
133.327.731 90.101.297
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 11.142.256
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
11.142.256
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 11.142.256
Diğer Borçlar
11 5.904.000 6.373.303
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11-38 5.904.000 5.904.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 469.303
Uzun Vadeli Karşılıklar
25 12.874.499 9.225.261
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 12.874.499 9.225.261
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
29.920.755 15.598.564
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
163.248.486 105.699.861
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
326.603.919 308.203.788
Ödenmiş Sermaye
28 39.916.800 39.916.800
Sermaye Düzeltme Farkları
28 20.215.765 20.215.765
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
28 79.291 79.291
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
28 -6.584.506 -4.225.105
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
28 4.644.482 4.644.482
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
28 247.621.832 212.430.583
Net Dönem Karı veya Zararı
37 20.710.255 35.141.972
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
326.603.919 308.203.788
TOPLAM KAYNAKLAR
489.852.405 413.903.649


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
29 194.216.940 196.835.835 96.035.647 105.403.286
Satışların Maliyeti
29 -112.444.558 -124.932.687 -56.485.527 -62.337.030
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
81.772.382 71.903.148 39.550.120 43.066.256
BRÜT KAR (ZARAR)
81.772.382 71.903.148 39.550.120 43.066.256
Genel Yönetim Giderleri
30 -13.529.087 -10.469.564 -6.969.581 -5.280.968
Pazarlama Giderleri
30 -40.539.673 -40.047.213 -18.884.758 -19.334.411
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
30 -3.539.181 -2.459.145 -1.919.291 -1.189.913
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
32 23.017.381 22.371.394 8.813.346 9.781.111
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
32 -19.775.184 -14.566.469 -2.031.614 -8.740.644
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
27.406.638 26.732.151 18.558.222 18.301.431
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
33 383.370 1.299.162 87.532
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
27.790.008 28.031.313 18.645.754 18.301.431
Finansman Gelirleri
34 622.081 2.042.537 192.184 1.447.984
Finansman Giderleri
34 -2.400.419 -1.180.785 -2.066.295 -566.341
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
26.011.670 28.893.065 16.771.643 19.183.074
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
36 -5.301.415 -6.117.557 -3.096.610 -4.004.112
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-7.027.768 -6.120.877 -3.247.819 -3.931.340
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.726.353 3.320 151.209 -72.772
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
20.710.255 22.775.508 13.675.033 15.178.962
DÖNEM KARI (ZARARI)
20.710.255 22.775.508 13.675.033 15.178.962
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
20.710.255 22.775.508 13.675.033 15.178.962
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.359.401 213.225 -488.524 -280.249
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.024.873 273.365 -626.313 -246.081
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
665.472 -60.140 137.789 -34.168
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
665.472 -60.140 137.789 -34.168
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.359.401 213.225 -488.524 -280.249
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
18.350.854 22.988.733 13.186.509 14.898.713
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
18.350.854 22.988.733 13.186.509 14.898.713http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/783078


BIST

Canlı Borsa
8.214 18:05
Değişim :  -0,35% |  -28,50
Önceki Kapanış :  8.242  
En Yüksek
8.299
En Düşük
8.171
Açılış: 8.275
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 33.619 -1,14  
Nasdaq CCO 13.064 -1,57  
Xetra DAX DAX 15.256 -0,97  
IPC MXX 51.108 -0,51  
Shanghai Composite SHCOMP 3.107 0,16  
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--567--//-//192.168.116.194--//-//0 sn-(27.09.2023 19:19:36-27.09.2023 19:19:36)