***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2018 18:58
***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 39.916.800 20.215.765 79.291 -1.465.419 4.020.504 156.065.977 35.553.213 254.386.131 254.386.131
Transferler
27 200.416 35.352.797 35.553.213
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.168.305 28.813.829 27.645.524 27.645.524
Dönem Karı (Zararı)
28.813.829 28.813.829 28.813.829
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -1.168.305 -1.168.305 -1.168.305
Kar Payları
-4.000.000 -4.000.000 -4.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
27 39.916.800 20.215.765 79.291 -2.633.724 4.220.920 187.418.774 28.813.829 278.031.655 278.031.655
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
39.916.800 20.215.765 79.291 -2.803.075 4.220.920 187.418.774 32.215.320 281.263.795 281.263.795
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-1.736.317 -1.736.317 -1.736.317
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2 -1.736.317 -1.736.317 -1.736.317
Transferler
27 200.416 32.014.904 32.215.320
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-490.320 33.551.430 33.061.110 33.061.110
Dönem Karı (Zararı)
33.551.430 33.551.430 33.551.430
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-490.320 -490.320 -490.320
Kar Payları
-4.000.000 -4.000.000 -4.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
27 39.916.800 20.215.765 79.291 -3.293.395 4.421.336 213.697.361 33.551.430 308.588.588 308.588.588


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
16.034.660 6.688.667
Dönem Karı (Zararı)
33.551.430 28.813.829
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
33.551.430 28.813.829
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
26.532.583 9.223.887
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17,18,19 10.399.599 5.804.307
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.197.396 1.233.052
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 2.197.396 1.233.052
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.180.417 2.460.707
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 1.180.417 2.460.707
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
4.923.796 -87.053
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 -474.753 -574.313
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 273.788 231.526
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 -1.410.161 -151.758
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 6.534.922 407.492
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9.422.354
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.590.979 -187.126
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
32 -1.590.979 -187.126
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-33.941.892 -24.914.445
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -19.675.998 -13.227.243
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 274.775 -826.015
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -8.341.214 -29.868.130
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
2.943.291
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 3.656.580 5.931.922
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11,20 3.040.287 6.437.177
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
15 -5.414.661 3.345.153
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.481.661 349.400
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-7.481.661 349.400
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
26.142.121 13.123.271
Ödenen Temettüler
-4.000.000
Alınan Faiz
200.965 342.787
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -517.820 -1.817.990
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -9.790.606 -959.401
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-18.829.723 -20.694.001
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
788.823 482.395
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
788.823 482.395
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-19.461.320 -19.553.070
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-19.339.466
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-213.604
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
81.774 468.664
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-239.000 -327.098
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-1.764.892
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.919.463 11.362.298
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
11.362.298
Kredilerden Nakit Girişleri
11.362.298
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4.919.463
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.124.400 -2.643.036
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.124.400 -2.643.036
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 13.772.398 30.200.554
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 15.896.798 27.557.518


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 15.896.798 13.772.398
Ticari Alacaklar
10 107.082.120 90.932.415
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 3.918.642 1.054.368
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 103.163.478 89.878.047
Diğer Alacaklar
11 3.318.364 2.181.192
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 3.318.364 2.181.192
Stoklar
13 137.911.760 129.570.546
Peşin Ödenmiş Giderler
15 6.056.494 1.175.011
Diğer Dönen Varlıklar
26 94.541 2.237.890
ARA TOPLAM
270.360.077 239.869.452
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
270.360.077 239.869.452
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 1.001 1.001
Ticari Alacaklar
10 1.239.583 6.445.608
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 1.239.583 6.445.608
Diğer Alacaklar
309.657 1.721.603
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 309.657 1.721.603
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 10.564.016 10.504.242
Maddi Duran Varlıklar
18 139.626.607 131.854.659
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 162.077 180.931
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 162.077 180.931
Peşin Ödenmiş Giderler
15 2.578.609 492.768
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 7.805.067 7.574.047
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
162.286.617 158.774.859
TOPLAM VARLIKLAR
432.646.694 398.644.311
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 10.612.567 5.693.106
Ticari Borçlar
34.444.410 35.757.162
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 6.641.597 188.379
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 27.802.813 35.568.783
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 11.179.446 9.706.480
Diğer Borçlar
11 13.967.595 4.991.245
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3.559.171
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 10.408.424 4.991.245
Ertelenmiş Gelirler
15 34.849.090 40.263.751
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 0 765.258
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 3.044.927 2.199.658
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22 1.643.369 1.692.534
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 1.401.558 507.124
ARA TOPLAM
108.098.035 99.376.660
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
108.098.035 99.376.660
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
11 6.842.607 9.219.499
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 5.904.000 5.904.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 938.607 3.315.499
Uzun Vadeli Karşılıklar
24 9.117.464 8.784.357
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 8.976.673 8.784.357
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
140.791
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
15.960.071 18.003.856
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
124.058.106 117.380.516
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 308.588.588 281.263.795
Ödenmiş Sermaye
27 39.916.800 39.916.800
Sermaye Düzeltme Farkları
27 20.215.765 20.215.765
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
27 79.291 79.291
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 -3.293.395 -2.803.075
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 -3.293.395 -2.803.075
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 -3.293.395 -2.803.075
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 4.421.336 4.220.920
Yasal Yedekler
27 4.421.336 4.220.920
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 213.697.361 187.418.774
Net Dönem Karı veya Zararı
36 33.551.430 32.215.320
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
308.588.588 281.263.795
TOPLAM KAYNAKLAR
432.646.694 398.644.311


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 282.302.978 259.768.556 85.467.143 95.197.021
Satışların Maliyeti
28 -185.708.898 -168.600.640 -60.776.211 -59.466.730
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
96.594.080 91.167.916 24.690.932 35.730.291
BRÜT KAR (ZARAR)
96.594.080 91.167.916 24.690.932 35.730.291
Genel Yönetim Giderleri
29,30 -17.340.203 -16.899.857 -6.870.639 -5.503.757
Pazarlama Giderleri
29,30 -62.551.163 -49.278.770 -22.503.950 -16.214.190
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29,30 -3.895.041 -2.068.179 -1.435.896 -525.386
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 46.706.136 17.576.301 24.334.742 4.060.457
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -24.034.060 -7.565.193 -9.467.592 -165.474
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
35.479.749 32.932.218 8.747.597 17.381.941
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 1.590.979 310.028 291.817 107.877
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 -122.902
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
37.070.728 33.119.344 9.039.414 17.489.818
Finansman Gelirleri
33 7.370.908 5.211.780 5.328.370 1.588.557
Finansman Giderleri
33 -1.467.852 -3.024.061 -287.066 -919.704
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
42.973.784 35.307.063 14.080.718 18.158.671
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-9.422.354 -6.493.234 -3.304.797 -2.676.218
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -9.025.348 -6.436.826 -2.904.471 -2.699.275
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-397.006 -56.408 -400.326 23.057
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
33.551.430 28.813.829 10.775.921 15.482.453
DÖNEM KARI (ZARARI)
33.551.430 28.813.829 10.775.921 15.482.453
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
33.551.430 28.813.829 10.775.921 15.482.453
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-490.320 -1.168.305 -703.545 652.335
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-628.615 -1.460.381 -901.980 815.419
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
138.295 292.076 198.435 -163.084
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
138.295 292.076 198.435 -163.084
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-490.320 -1.168.305 -703.545 652.335
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
33.061.110 27.645.524 10.072.376 16.134.788
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
33.061.110 27.645.524 10.072.376 16.134.788http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/719201


BIST

Canlı Borsa
8.265 11:25
Değişim :  0,62% |  50,88
Önceki Kapanış :  8.214  
En Yüksek
8.288
En Düşük
8.227
Açılış: 8.236
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 33.550 -0,20  
Nasdaq CCO 13.093 0,22  
Xetra DAX DAX 15.217 -0,25  
IPC MXX 51.427 0,63  
Shanghai Composite SHCOMP 3.110 0,10  
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--2142--//-//192.168.116.193--//-//1 sn-(28.09.2023 11:41:31-28.09.2023 11:41:32)