***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

07.11.2017 18:17
***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 12.717.688 11.182.370 3.855.069 4.957.071
Satışların Maliyeti
21 -3.057.891 -2.256.659 -546.669 -714.024
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
9.659.797 8.925.711 3.308.400 4.243.047
BRÜT KAR (ZARAR)
9.659.797 8.925.711 3.308.400 4.243.047
Genel Yönetim Giderleri
22 -1.928.044 -1.563.707 -309.098 -473.700
Pazarlama Giderleri
22 -2.527.118 -1.371.986 -1.340.958 -414.883
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
22 -4.288.059 -3.135.801 -1.234.921 -1.196.009
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.866.593 2.182.582 397.009 749.597
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-1.249.193 -1.882.511 -186.330 -520.399
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.533.976 3.154.288 634.102 2.387.653
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
153.800 22.726 24.619 2.286
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-22.469 15.271
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.665.307 3.177.014 673.992 2.389.939
Finansman Gelirleri
305.677 765.422 119.014 120.361
Finansman Giderleri
-813.476 -899.364 -94.662 -207.641
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.157.508 3.043.072 698.344 2.302.659
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
397.674 -132.428 96.626 -108.456
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
397.674 -132.428 96.626 -108.456
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.555.182 2.910.644 794.970 2.194.203
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.555.182 2.910.644 794.970 2.194.203
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
1.555.182 2.910.644 794.970 2.194.203
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14.268.513 -22.627 177.868 -637.807 6.216.280 20.002.227 20.002.227
Transferler
6.216.280 -6.216.280
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
73.234 2.910.644 2.983.878 2.983.878
Dönem Karı (Zararı)
2.910.644 2.910.644 2.910.644
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
73.234 73.234 73.234
Dönem Sonu Bakiyeler
14.268.513 50.607 177.868 5.578.473 716.441 22.986.105 22.986.105
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14.268.513 1.863 177.868 5.578.473 12.546.506 32.573.223 32.573.223
Transferler
871.514 11.674.992 -12.546.506
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
61.579 1.555.182 1.616.761 1.616.761
Dönem Karı (Zararı)
-5.411 -5.411
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.411 -5.411
Kar Payları
-2.368.093 -2.368.093 -2.368.093
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
17.856 17.856 17.856
Dönem Sonu Bakiyeler
14.268.513 -3.548 61.579 1.049.382 14.903.228 1.555.182 31.834.336 31.834.336


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.377.043 1.576.259
Dönem Karı (Zararı)
1.555.182 2.910.644
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.555.182 2.910.644
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
897.900 1.484.986
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.723.402 1.224.416
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-261.338 103.162
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-261.338 73.442
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
29.720
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-12.029 88.610
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-12.029 -21.709
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
107.687
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
40.213
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-37.581
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-83.602 -155.172
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-397.674 150.736
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-70.859 73.234
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
7.938.562 -2.815.518
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11.262.377 -2.096.575
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
486.823
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
11.262.377 -2.583.398
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
20.720 -136.907
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-124.572
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
20.720 -12.335
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
168.982 -249.348
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-170.152 -10.077
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-295.602 -431.605
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-295.602 -431.605
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
46.274 110.569
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.049.053 -30.000
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.049.053 -30.000
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
270.717 -73.055
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
293.779 228.234
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.609.480 -126.754
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-122.738
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-1.609.480 -4.016
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
10.391.644 1.580.112
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-14.601 -3.853
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.848.016 -3.074.919
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
380.349 -367.904
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.315.828 -2.728.724
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-183.929 -44.952
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.131.899 -2.683.772
Alınan Faiz
87.463 21.709
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.962.731 -1.584.066
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 2.368.320
Kredilerden Nakit Girişleri
0 2.368.320
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.519.204 -3.844.699
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.519.204 -3.844.699
Ödenen Temettüler
-2.368.093
Ödenen Faiz
-75.434 -107.687
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
566.296 -3.082.726
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-89.801 11.071
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
476.495 -3.071.655
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.969.738 3.819.029
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.446.233 747.374


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.555.182 2.910.644 794.970 2.194.203
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-5.411 73.234 103.917 -3.221
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.764 91.543 129.896 -4.026
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.353 -18.309 -25.979 805
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
1.353 -18.309 -25.979 805
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
61.579 1.581
Yabancı Para Çevrim Farkları
61.579 1.581
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
61.579 1.581
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
56.168 73.234 105.498 -3.221
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.611.350 2.983.878 900.468 2.190.982
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
1.611.350 2.983.878 900.468 2.190.982


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.446.233 1.969.738
Ticari Alacaklar
7 16.946.812 27.974.207
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.564.622
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
15.382.190 27.974.207
Diğer Alacaklar
8 118.860 139.580
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 7.105 46.293
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 111.755 93.287
Stoklar
10 1.059.777 1.228.759
Peşin Ödenmiş Giderler
11 478.023 300.088
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 478.023 300.088
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
14 26.568 10.677
Diğer Dönen Varlıklar
107.991 37.132
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
31.780
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
107.991 5.352
ARA TOPLAM
21.184.264 31.660.181
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
21.184.264 31.660.181
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
5 1.840 369.744
Maddi Duran Varlıklar
17 309.108 236.115
Mobilya ve Demirbaşlar
269.557 156.813
Özel Maliyetler
39.551 79.302
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 12.677.833 9.158.400
Lisanslar
6.216.360 7.804.952
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
6.386.111 1.352.092
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
75.362 1.356
Peşin Ödenmiş Giderler
11 7.783
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7.783
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 1.668.663 1.269.636
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
14.657.444 11.041.678
TOPLAM VARLIKLAR
35.841.708 42.701.859
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.519.204
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 2.519.204
Ticari Borçlar
7 524.837 820.439
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 524.837 820.439
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 731.550 685.276
Diğer Borçlar
8 346.404 2.395.457
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 346.404 2.395.457
Devlet Teşvik ve Yardımları
12 120.950 40.632
Ertelenmiş Gelirler
11 424.917 97.034
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
11 424.917 97.034
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
13 2.643
Kısa Vadeli Karşılıklar
19 242.226 427.816
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
242.226 427.816
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 945.928 2.555.408
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
945.928 2.555.408
ARA TOPLAM
3.339.455 9.541.266
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.339.455 9.541.266
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Devlet Teşvik ve Yardımları
12 227.653 37.254
Ertelenmiş Gelirler
11 10.742 44.846
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
11 10.742 44.846
Uzun Vadeli Karşılıklar
19 429.522 505.270
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 429.522 505.270
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
667.917 587.370
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.007.372 10.128.636
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
31.834.336 32.573.223
Ödenmiş Sermaye
20 14.268.513 14.268.513
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
20 -3.548 1.863
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
20 -3.548 1.863
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
61.579
Yabancı Para Çevrim Farkları
61.579
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 1.049.382 177.868
Yasal Yedekler
20 1.049.382 177.868
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 14.903.228 5.578.473
Net Dönem Karı veya Zararı
24 1.555.182 12.546.506
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
31.834.336 32.573.223
TOPLAM KAYNAKLAR
35.841.708 42.701.859http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/639669


BIST

Canlı Borsa
2.444 18:05
Değişim :  1,60% |  38,41
Önceki Kapanış :  2.405  
En Yüksek
2.453
En Düşük
2.400
Açılış: 2.409
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 30.775 -0,82  
Nasdaq CCO 11.029 -1,33  
Xetra DAX DAX 12.813 0,23  
IPC MXX 47.524 -1,12  
Shanghai Composite SHCOMP 3.388 -0,32  
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--273--//-//192.168.116.194--//-//0 sn-(02.07.2022 05:00:08-02.07.2022 05:00:08)