***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

14.02.2017 18:15
***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 27.236.114 14.571.945
Satışların Maliyeti
31 -4.713.144 -3.512.199
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
22.522.970 11.059.746
BRÜT KAR (ZARAR)
22.522.970 11.059.746
Genel Yönetim Giderleri
32 -2.488.476 -1.555.535
Pazarlama Giderleri
32 -2.817.598 -891.668
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
32 -4.662.539 -3.375.467
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 4.608.899 4.666.668
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -4.552.815 -2.749.614
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
12.610.441 7.154.130
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 57.163 13.185
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
36 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
12.667.604 7.167.315
Finansman Gelirleri
37 958.601 1.469.467
Finansman Giderleri
38 -1.414.252 -2.494.566
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
12.211.953 6.142.216
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
334.553 74.064
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
334.553 74.064
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
12.546.506 6.216.280
DÖNEM KARI (ZARARI)
12.546.506 6.216.280
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
12.546.506 6.216.280
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14.268.513 -52.157 127.454 -3.371.517 2.784.124 13.756.417 13.756.417
Transferler
50.414 2.733.710 -2.784.124 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
29.530 6.216.280 6.245.810 6.245.810
Dönem Karı (Zararı)
6.216.280 6.216.280 6.216.280
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
29.530 29.530 29.530
Dönem Sonu Bakiyeler
14.268.513 -22.627 177.868 -637.807 6.216.280 20.002.227 20.002.227
Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14.268.513 -22.627 177.868 -637.807 6.216.280 20.002.227 20.002.227
Transferler
6.216.280 -6.216.280 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
24.490 12.546.506 12.570.996 12.570.996
Dönem Karı (Zararı)
12.546.506 12.546.506 12.546.506
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
24.490 24.490 24.490
Dönem Sonu Bakiyeler
14.268.513 1.863 177.868 5.578.473 12.546.506 32.573.223 32.573.223


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.339.482 4.765.974
Dönem Karı (Zararı)
12.546.506 6.216.280
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
12.546.506 6.216.280
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.225.130 1.957.343
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.791.875 1.289.791
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.759.600
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.759.600
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
214.033 280.976
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
141.293 137.379
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
72.740 143.597
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
120.039 415.612
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-56.146 -11.284
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
142.368 426.585
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
73.437 2.705
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-39.620 -2.394
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-356.476 45.028
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-328.431 -74.064
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
24.490
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-12.423.817 -3.408.970
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.487.475 -65.091
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
486.823
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-15.974.298 -65.091
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-45.874 -9.801
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-40.478
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.396 -9.801
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-561.604 -264.503
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-55.966 -27.316
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
183.015 -2.216.360
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
183.015 -2.216.360
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
211.973 -492.839
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.677.451 -44.744
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.677.451 -44.744
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
-83.211 -186.045
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
53.890 -111.740
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.683.984 9.469
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-27.127 9.469
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.711.111
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.347.819 4.764.653
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-8.337 1.321
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.954.115 -2.632.975
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-367.904
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.238
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.238
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.642.357 -2.645.497
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-81.373 -66.973
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.560.984 -2.578.524
Alınan Faiz
56.146 11.284
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.266.975 -588.598
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.424.084 3.232.335
Kredilerden Nakit Girişleri
2.424.084 3.232.335
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.548.691 -3.394.348
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.548.691 -3.394.348
Ödenen Faiz
-142.368 -426.585
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.881.608 1.544.401
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
32.317 -21.745
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.849.291 1.522.656
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.819.029 2.296.373
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.969.738 3.819.029


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
12.546.506 6.216.280
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
24.490 29.530
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30.613 36.912
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-6.123 -7.382
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-6.123 -7.382
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
24.490 29.530
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
12.570.996 6.245.810
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
12.570.996 6.245.810


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 1.969.738 3.819.029
Finansal Yatırımlar
8 0 0
Ticari Alacaklar
10 27.974.207 13.242.364
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 0 486.587
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 27.974.207 12.755.777
Diğer Alacaklar
12 139.580 75.450
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 46.293 5.815
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 93.287 69.635
Türev Araçlar
14 0 0
Stoklar
15 1.228.759 667.155
Canlı Varlıklar
16 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
17 300.088 244.122
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
300.088 244.122
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
20 10.677 2.340
Diğer Dönen Varlıklar
21 37.132 10.005
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
31.780 150
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
5.352 9.855
ARA TOPLAM
31.660.181 18.060.465
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
31.660.181 18.060.465
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 0 0
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
8 369.744 1.840
Ticari Alacaklar
10 0 636.564
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 0 636.564
Diğer Alacaklar
12 0 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 0 0
Türev Araçlar
14 0 0
Canlı Varlıklar
16 0 0
Maddi Duran Varlıklar
27 236.115 273.040
Mobilya ve Demirbaşlar
27 156.813 140.672
Özel Maliyetler
27 79.302 132.368
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
28 9.158.400 7.270.993
Şerefiye
28 0 0
Diğer Haklar
28 1.356 1.398
Lisanslar
28 7.804.952 2.906.377
Bilgisayar Yazılımları
28 0 3.283
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
28 1.352.092 4.359.935
Peşin Ödenmiş Giderler
17 7.783 7.783
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7.783 7.783
Ertelenmiş Vergi Varlığı
41 1.269.636 941.205
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
11.041.678 9.131.425
TOPLAM VARLIKLAR
42.701.859 27.191.890
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 2.519.204 3.574.301
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.519.204 3.574.301
Ticari Borçlar
10 820.439 631.476
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 820.439 631.476
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 685.276 473.303
Diğer Borçlar
12 2.395.457 718.006
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 2.395.457 718.006
Devlet Teşvik ve Yardımları
18 40.632 83.213
Ertelenmiş Gelirler
17 97.034 70.633
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
97.034 70.633
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
29 427.816 355.076
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
427.816 355.076
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
22 2.555.408 721.085
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.555.408 721.085
ARA TOPLAM
9.541.266 6.627.093
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.541.266 6.627.093
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
18 37.254 77.884
Ertelenmiş Gelirler
17 44.846 17.357
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
44.846 17.357
Uzun Vadeli Karşılıklar
29 505.270 467.329
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
29 505.270 467.329
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
587.370 562.570
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
10.128.636 7.189.663
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
32.573.223 20.002.227
Ödenmiş Sermaye
30 14.268.513 14.268.513
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30 1.863 -22.627
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.863 -22.627
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.863 -22.627
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 177.868 177.868
Yasal Yedekler
177.868 177.868
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 5.578.473 -637.807
Net Dönem Karı veya Zararı
42 12.546.506 6.216.280
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
32.573.223 20.002.227
TOPLAM KAYNAKLAR
42.701.859 27.191.890http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/586599


BIST

Canlı Borsa
2.465 11:50
Değişim :  -0,99% |  -24,75
Önceki Kapanış :  2.490  
En Yüksek
2.494
En Düşük
2.447
Açılış: 2.493
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 30.947 -1,56  
Nasdaq CCO 11.182 -2,98  
Xetra DAX DAX 13.232 0,35  
IPC MXX 48.435 0,29  
Shanghai Composite SHCOMP 3.362 -1,40  
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--2158--//-//192.168.116.193--//-//1 sn-(29.06.2022 12:07:07-29.06.2022 12:07:08)