***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

26.04.2022 19:16
***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 16.717.321 10.250.111
Satışların Maliyeti
21 -2.753.636 -1.871.943
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
13.963.685 8.378.168
BRÜT KAR (ZARAR)
13.963.685 8.378.168
Genel Yönetim Giderleri
22 -2.681.530 -1.419.027
Pazarlama Giderleri
22 -9.311.643 -5.072.043
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
22 -6.441.458 -4.372.104
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 11.347.980 9.204.565
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -1.814.738 -2.903.887
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.062.296 3.815.672
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.062.296 3.815.672
Finansman Gelirleri
24 1.572.017 853.038
Finansman Giderleri
24 -3.525.788 -2.714.303
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.108.525 1.954.407
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-436.270 529.689
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-885.029 -137.182
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 448.759 666.871
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.672.255 2.484.096
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.672.255 2.484.096
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.672.255 2.484.096
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.002.507 114.729
Dönem Karı (Zararı)
2.672.255 2.484.096
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
26 2.672.255 2.484.096
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-12.089.379 -6.541.129
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13 2.543.966 1.999.431
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.195 412.147
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 3.195 412.147
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.404.756 677.495
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 825.821 447.152
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
578.935 230.343
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
59.183 691.367
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24 -530.435 -7.795
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 589.618 699.162
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
7 0 0
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
7 0 0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
20 -14.437.548 -9.793.543
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 -1.798.777 -529.861
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
135.846 1.835
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
20.419.631 4.171.762
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
25.032.315 3.879.990
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -90.806 -1.039.460
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 25.123.121 4.919.450
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.530.852 2.225.098
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -2.623 -1.968
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 4.533.475 2.227.066
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -403.847 11.675
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -989.555 -1.231.916
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.032.897 -459.855
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -1.032.897 -459.855
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
16 -1.380.471 -2.376.492
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
569.532 0
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
569.532 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.794.125 -69.826
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.794.125 -69.826
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
0 -36.310
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
2.435.443 3.806.913
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.547.616 -1.577.515
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-116.140 -11.104
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-5.431.476 -1.566.411
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
11.002.507 114.729
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.857.128 -2.286.097
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.546 1.058
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12-13 1.546 1.058
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.997.929 -2.287.155
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -1.947.818 199.225
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -3.050.111 -2.486.380
Alınan Faiz
24 139.255 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-13.095.504 -6.089.053
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.118.620 12.377.620
Kredilerden Nakit Girişleri
6 6.118.620 11.070.130
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
0 1.307.490
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-18.447.422 -16.718.095
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -18.447.422 -16.718.095
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -361.002 -1.226.752
Ödenen Faiz
24 -405.700 -521.826
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.950.125 -8.260.421
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
2.169.096 635.328
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.781.029 -7.625.093
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
31.590.867 14.965.003
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
26.809.838 7.339.910


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 26.809.838 31.590.867
Ticari Alacaklar
7 44.504.244 64.898.669
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4.395.530 4.283.838
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
40.108.714 60.614.831
Diğer Alacaklar
8 58.883 26.658
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
29.281 26.658
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
29.602
Stoklar
9 1.871.555 1.467.708
Peşin Ödenmiş Giderler
10 2.060.678 1.519.451
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.060.678 1.519.451
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
14 1.570
Diğer Dönen Varlıklar
343.378 228.808
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
343.378 228.808
ARA TOPLAM
75.650.146 99.732.161
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
75.650.146 99.732.161
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
1.840 1.840
Diğer Finansal Yatırımlar
5 1.840 1.840
Ticari Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
8 986.093 1.115.243
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
986.093 1.115.243
Maddi Duran Varlıklar
12 8.779.043 4.767.228
Mobilya ve Demirbaşlar
1.550.658 1.471.116
Özel Maliyetler
73.065 35.704
Yapılmakta Olan Yatırımlar
1.622.364
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
5.532.956 3.260.408
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 50.584.295 46.464.158
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
44.776.775 43.698.462
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5.807.520 2.765.696
Peşin Ödenmiş Giderler
10 1.291.006 842.678
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.291.006 842.678
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 5.674.113 5.259.316
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
67.316.390 58.450.463
TOPLAM VARLIKLAR
142.966.536 158.182.624
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 23.372.672 32.286.416
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
23.372.672 32.286.416
Banka Kredileri
23.234.545 32.136.244
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
138.127 150.172
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 3.469.769 2.383.290
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.469.769 2.383.290
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3.469.769 2.383.290
Ticari Borçlar
7 2.387.554 3.741.346
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.387.554 3.741.346
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 3.480.881 4.861.352
Diğer Borçlar
8 441.391 3.235.516
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
441.391 3.235.516
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 10.903.127 11.616.509
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10.903.127 11.616.509
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 885.029 2.269.009
Kısa Vadeli Karşılıklar
19 1.914.095 1.335.160
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.914.095 1.335.160
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 2.729.835 7.409.153
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.729.835 7.409.153
ARA TOPLAM
49.584.353 69.137.751
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
49.584.353 69.137.751
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 2.534.613 1.054.216
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.534.613 1.054.216
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.534.613 1.054.216
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
569.532
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 9.740.976 6.592.151
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9.740.976 6.592.151
Uzun Vadeli Karşılıklar
19 1.274.167 1.197.089
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.274.167 1.197.089
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
14.119.288 8.843.456
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
63.703.641 77.981.207
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
79.262.895 80.201.417
Ödenmiş Sermaye
14.268.513 14.268.513
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-450.559 -586.405
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-450.559 -586.405
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-450.559 -586.405
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-22.176.480 -18.429.857
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler
-22.176.480 -18.429.857
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.018.600 3.018.600
Yasal Yedekler
3.018.600 3.018.600
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
81.930.566 46.850.467
Net Dönem Karı veya Zararı
2.672.255 35.080.099
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
79.262.895 80.201.417
TOPLAM KAYNAKLAR
142.966.536 158.182.624


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20 14.268.513 -167.292 -4.455.170 2.953.560 36.325.254 10.590.254 59.515.119 59.515.119
Transferler
10.590.254 -10.590.254
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.835 -2.099.967 2.484.096 385.964 385.964
Dönem Karı (Zararı)
26 2.484.096 2.484.096 2.484.096
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
20 1.835 -2.099.967 -2.098.132 -2.098.132
Dönem Sonu Bakiyeler
20 14.268.513 -165.457 -6.555.137 2.953.560 46.915.508 2.484.096 59.901.083 59.901.083
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20 14.268.513 -586.405 -18.429.857 3.018.600 46.850.467 35.080.099 80.201.417 80.201.417
Transferler
35.080.099 -35.080.099 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
135.846 -3.746.623 2.672.255 -938.522 -938.522
Dönem Karı (Zararı)
26 2.672.255 2.672.255 2.672.255
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
20 135.846 -3.746.623 -3.610.777 -3.610.777
Dönem Sonu Bakiyeler
20 14.268.513 -450.559 -22.176.480 3.018.600 81.930.566 2.672.255 79.262.895 79.262.895


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
2.672.255 2.484.096
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
135.846 1.835
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 169.808 2.294
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-33.962 -459
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 -33.962 -459
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-3.746.623 -2.099.967
Yabancı Para Çevrim Farkları
-3.746.623 -2.099.967
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
20 -3.746.623 -2.099.967
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.610.777 -2.098.132
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-938.522 385.964
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-938.522 385.964http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024070


BIST

Canlı Borsa
2.554 18:05
Değişim :  0,43% |  10,87
Önceki Kapanış :  2.543  
En Yüksek
2.571
En Düşük
2.525
Açılış: 2.555
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 30.677 0,64  
Nasdaq CCO 11.232 1,62  
Xetra DAX DAX 13.118 1,59  
IPC MXX 46.658 -1,03  
Shanghai Composite SHCOMP 3.350 0,89  
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--667--//-//192.168.116.192--//-//0 sn-(26.06.2022 16:41:44-26.06.2022 16:41:44)