***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

17.02.2022 18:15
***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
23 84.439.676 53.352.586
Satışların Maliyeti
23 -12.834.070 -9.428.027
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
71.605.606 43.924.559
BRÜT KAR (ZARAR)
71.605.606 43.924.559
Genel Yönetim Giderleri
24 -6.639.684 -5.149.959
Pazarlama Giderleri
24 -30.243.152 -22.574.136
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
24 -21.798.744 -16.595.441
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26 49.058.730 17.927.366
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26 -18.059.571 -3.038.660
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
43.923.185 14.493.729
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
43.923.185 14.493.729
Finansman Gelirleri
28 7.143.160 3.098.470
Finansman Giderleri
28 -15.309.691 -6.164.234
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
35.756.654 11.427.965
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-676.555 -837.711
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-2.461.413 -339.007
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
29 1.784.858 -498.704
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
35.080.099 10.590.254
DÖNEM KARI (ZARARI)
35.080.099 10.590.254
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
35.080.099 10.590.254
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 30 2,45900000 0,74200000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.295.978 10.172.317
Dönem Karı (Zararı)
35.080.099 10.590.254
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
30 35.080.099 10.590.254
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-4.526.451 4.801.534
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14-15 7.962.694 7.245.681
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
12.314.086 1.736.522
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 12.319.779 1.739.079
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 -5.693 -2.557
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.894.978 1.279.863
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 687.394 430.486
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.633.565 574.930
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
574.019 274.447
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-196.300 632.961
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
28 -1.856.922 -399.560
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
28 1.660.622 1.032.521
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
22 -30.462.168 -6.385.831
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29 379.373 427.974
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-419.114 -135.636
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-16.257.670 -5.219.471
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-27.398.176 -11.109.023
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -16.151.251 -1.711.998
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -11.246.925 -9.397.025
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-477.763 1.300.121
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -11.974 -2.802
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -465.789 1.302.923
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 -654.591 -231.060
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -681.348 -8.414
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.749.672 -2.461.217
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 1.749.672 -2.461.217
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
18 228.710 829.116
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 2.074.493 -1.122.379
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 2.074.493 -1.122.379
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
13 -84.722 -290.496
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 9.185.435 7.766.255
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-199.380 107.626
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-142.509 212.528
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-56.871 -104.902
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
14.295.978 10.172.317
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-13.921.590 -10.927.281
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
23.444 4.749
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14-15 23.444 4.749
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-13.998.125 -10.932.030
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -1.068.640 -870.391
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -12.929.485 -10.061.639
Alınan Faiz
28 53.091 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.829.054 8.267.206
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 37.625.087 20.780.349
Kredilerden Nakit Girişleri
6 36.028.127 19.679.335
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
6 1.596.960 1.101.014
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -21.402.645 -8.762.250
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -21.402.645 -8.762.250
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -3.110.498 -2.726.899
Ödenen Faiz
28 -1.282.890 -1.023.994
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
12.203.442 7.512.242
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
4.422.422 1.439.061
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
16.625.864 8.951.303
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 14.965.003 6.013.700
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 31.590.867 14.965.003


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 31.590.867 14.965.003
Ticari Alacaklar
7 64.898.669 42.882.958
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4.283.838 469.601
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
60.614.831 42.413.357
Diğer Alacaklar
8 26.658 30.648
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
26.658 14.684
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
0 15.964
Stoklar
11 1.467.708 807.424
Peşin Ödenmiş Giderler
12 1.519.451 1.680.781
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.519.451 1.680.781
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 0 33.360
Diğer Dönen Varlıklar
228.808 52.939
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
228.808 52.939
ARA TOPLAM
99.732.161 60.453.113
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
99.732.161 60.453.113
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 1.840 1.840
Diğer Finansal Yatırımlar
1.840 1.840
Ticari Alacaklar
7 0 4.275.672
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
0 4.275.672
Diğer Alacaklar
8 1.115.243 525.140
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.115.243 525.140
Maddi Duran Varlıklar
14 4.767.228 4.161.020
Mobilya ve Demirbaşlar
1.471.116 1.236.322
Özel Maliyetler
35.704 51.145
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
3.260.408 2.873.553
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 46.464.158 28.958.470
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
43.698.462 22.767.372
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.765.696 6.191.098
Peşin Ödenmiş Giderler
12 842.678 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
842.678
Ertelenmiş Vergi Varlığı
29 5.259.316 3.369.680
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
58.450.463 41.291.822
TOPLAM VARLIKLAR
158.182.624 101.744.935
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 32.286.416 18.153.692
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
32.286.416 18.153.692
Banka Kredileri
32.136.244 18.126.308
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
150.172 27.384
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 2.383.290 1.757.718
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.383.290 1.757.718
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.383.290 1.757.718
Ticari Borçlar
7 3.741.346 1.451.784
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
3.741.346 1.451.784
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 4.861.352 4.632.642
Diğer Borçlar
8 3.235.516 1.161.023
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
3.235.516 1.161.023
Devlet Teşvik ve Yardımları
13 0 84.722
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 11.616.509 8.716.002
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11.616.509 8.716.002
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 2.269.009
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.335.160 761.141
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 1.335.160 761.141
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7.409.153 2.775.588
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 7.409.153 2.775.588
ARA TOPLAM
69.137.751 39.494.312
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
69.137.751 39.494.312
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 1.054.216 1.868.458
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.054.216 1.868.458
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.054.216 1.868.458
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 6.592.151 307.223
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6.592.151 307.223
Uzun Vadeli Karşılıklar
21 1.197.089 559.823
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.197.089 559.823
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.843.456 2.735.504
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
77.981.207 42.229.816
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
22 80.201.417 59.515.119
Ödenmiş Sermaye
14.268.513 14.268.513
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-586.405 -167.292
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-586.405 -167.292
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-586.405 -167.292
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-18.429.857 -4.455.170
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler
-18.429.857 -4.455.170
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.018.600 2.953.560
Yasal Yedekler
3.018.600 2.953.560
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
46.850.467 36.325.254
Net Dönem Karı veya Zararı
30 35.080.099 10.590.254
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
80.201.417 59.515.119
TOPLAM KAYNAKLAR
158.182.624 101.744.935


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
22 14.268.513 -31.656 -1.874.417 2.106.969 26.091.484 11.117.182 51.678.075 51.678.075
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
846.591 10.270.591 -11.117.182 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-135.636 -2.580.753 10.590.254 7.873.865 7.873.865
Dönem Karı (Zararı)
30 10.590.254 10.590.254 10.590.254
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
22 -135.636 -2.580.753 -2.716.389 -2.716.389
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-36.821 -36.821
Dönem Sonu Bakiyeler
22 14.268.513 -167.292 -4.455.170 2.953.560 36.325.254 10.590.254 59.515.119 59.515.119
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
22 14.268.513 -167.292 -4.455.170 2.953.560 36.325.254 10.590.254 59.515.119 59.515.119
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
65.080 10.525.174 -10.590.254 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-419.113 -13.974.687 35.080.099 20.686.299 20.686.299
Dönem Karı (Zararı)
30 35.080.099 35.080.099 35.080.099
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
22 -419.113 -13.974.687 -14.393.800 -14.393.800
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-40 39 -1 -1
Dönem Sonu Bakiyeler
22 14.268.513 -586.405 -18.429.857 3.018.600 46.850.467 35.080.099 80.201.417 80.201.417


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
35.080.099 10.590.254
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-419.113 -135.636
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -523.891 -169.545
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
104.778 33.909
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
29 104.778 33.909
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-13.974.687 -2.580.753
Yabancı Para Çevrim Farkları
-13.974.687 -2.580.753
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
22 -13.974.687 -2.580.753
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-14.393.800 -2.716.389
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
20.686.299 7.873.865
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
20.686.299 7.873.865http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002474


BIST
Canlı Borsa
2.529 18:05
Değişim :  -0,97% |  -24,82
Önceki Kapanış :  2.554  
En Yüksek
2.549
En Düşük
2.483
Açılış: 2.539
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 31.438 -0,20  
Nasdaq CCO 11.525 -0,72  
Xetra DAX DAX 13.186 0,52  
IPC MXX 48.295 1,16  
Shanghai Composite SHCOMP 3.379 0,88  
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--761--//-//192.168.116.194--//-//0 sn-(28.06.2022 03:52:08-28.06.2022 03:52:08)