***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

01.11.2021 18:54
***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 37.103.590 27.342.434 14.346.185 9.293.961
Satışların Maliyeti
21 -7.084.664 -5.331.569 -2.328.123 -1.344.548
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
30.018.926 22.010.865 12.018.062 7.949.413
BRÜT KAR (ZARAR)
30.018.926 22.010.865 12.018.062 7.949.413
Genel Yönetim Giderleri
22 -4.144.786 -3.612.953 -1.169.499 -1.119.918
Pazarlama Giderleri
22 -17.016.289 -15.423.617 -5.951.510 -5.638.925
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
22 -14.833.505 -11.826.180 -5.566.673 -3.731.658
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 13.235.763 20.968.870 1.223.159 7.600.576
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -4.255.310 -3.037.175 -852.417 -463.558
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.004.799 9.079.810 -298.878 4.595.930
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
27 0 77.868 0 77.868
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
27 0 -1.612 0 -1.567
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.004.799 9.156.066 -298.878 4.672.231
Finansman Gelirleri
24 3.506.186 2.176.646 1.492.965 1.235.534
Finansman Giderleri
24 -4.224.321 -5.079.559 -788.694 -2.205.481
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.286.664 6.253.153 405.393 3.702.284
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.505.526 -845.398 -186.800 -65.854
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 -881.133 191.380 -580.450
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.505.526 35.735 -378.180 514.596
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.792.190 5.407.755 218.593 3.636.430
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.792.190 5.407.755 218.593 3.636.430
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
3.792.190 5.407.755 218.593 3.636.430
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.600.255 5.986.184
Dönem Karı (Zararı)
3.792.190 5.407.755
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
30 3.792.190 5.407.755
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.051.875 -1.338.655
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14-15 5.495.389 5.333.606
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
499.484 1.401.710
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 505.177 1.404.267
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 -5.693 -2.557
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.525.124 786.609
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 786.721 612.607
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
738.403 174.002
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
852.460 578.213
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
28 -36.772 -74.820
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
28 756.519 1.036.028
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
7 140.836 -397.282
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
7 -8.123 14.287
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
22 -7.804.345 -9.503.608
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29 -1.528.419 451.255
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-91.568 -386.440
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
9.859.940 1.917.084
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
14.563.197 6.374.665
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -2.401.574 -1.483.625
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 16.964.771 7.858.290
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
302.875 -137.195
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -3.076 -3.734
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 305.951 -133.461
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 61.514 -138.708
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -625.911 636.389
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-441.334 -3.121.866
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -441.334 -3.121.866
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
18 -2.029.480 -2.044.544
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -425.233 -1.714.045
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -425.233 -1.714.045
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
13 -84.722 -254.185
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 2.015.508 4.252.652
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.476.474 -1.936.079
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-313.013 141.284
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-3.163.461 -2.077.363
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
12.600.255 5.986.184
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-8.457.509 -7.320.365
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.237 4.748
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 3.237 4.748
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.497.518 -7.399.933
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -778.127 -248.752
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -7.719.391 -7.151.181
Alınan Faiz
28 36.772 74.820
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
922.023 11.722.652
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 24.303.122 20.669.547
Kredilerden Nakit Girişleri
6 23.781.542 19.183.540
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
6 521.580 1.486.007
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -21.402.645 -6.762.250
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -21.402.645 -6.762.250
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -1.221.935 -1.148.617
Ödenen Faiz
28 -756.519 -1.036.028
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.064.769 10.388.471
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
397.651 1.204.968
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.462.420 11.593.439
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 14.965.003 6.013.700
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 -4.455.170 2.953.520 36.325.254 10.590.254 59.515.079 59.515.079
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
65.080 10.525.174 -10.590.254 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
21-22 -91.570 -3.345.454 3.792.190 355.166 355.166
Dönem Karı (Zararı)
26 3.792.190 3.792.190 3.792.190
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
20 -91.570 -3.345.454 -3.437.024 -3.437.024
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
39 39 39
Dönem Sonu Bakiyeler
20 14.268.513 -258.862 -7.800.624 3.018.600 46.850.467 3.792.190 59.870.284 59.870.284


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
3.792.190 5.407.755 218.593 3.636.430
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-91.570 -386.440 -28.267 -60.452
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-114.463 -495.436 -35.334 -77.503
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
22.893 108.996 7.067 17.051
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22.893 108.996 7.067 17.051
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-3.345.454 -3.279.786 -524.069 -1.786.616
Yabancı Para Çevrim Farkları
-3.345.454 -3.279.786 -524.069 -1.786.616
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
20 -3.345.454 -3.279.786 -524.069 -1.786.616
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.437.024 -3.666.226 -552.336 -1.847.068
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
355.166 1.741.529 -333.743 1.789.362
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
355.166 1.741.529 -333.743 1.789.362http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973740


BIST
Canlı Borsa
2.554 18:05
Değişim :  0,43% |  10,87
Önceki Kapanış :  2.543  
En Yüksek
2.571
En Düşük
2.525
Açılış: 2.555
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 31.501 2,68  
Nasdaq CCO 11.608 3,34  
Xetra DAX DAX 13.118 1,59  
IPC MXX 47.742 2,32  
Shanghai Composite SHCOMP 3.350 0,89  
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--148--//-//192.168.116.193--//-//0 sn-(27.06.2022 00:06:25-27.06.2022 00:06:25)