***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

06.08.2021 18:13
***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 22.757.405 18.048.473 12.507.294 8.701.666
Satışların Maliyeti
21 -4.756.541 -3.987.021 -2.884.598 -2.160.790
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
18.000.864 14.061.452 9.622.696 6.540.876
BRÜT KAR (ZARAR)
18.000.864 14.061.452 9.622.696 6.540.876
Genel Yönetim Giderleri
22 -2.975.287 -2.493.035 -1.556.260 -1.078.035
Pazarlama Giderleri
22 -11.064.779 -9.784.692 -5.992.736 -4.794.630
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
22 -9.266.832 -8.094.522 -4.894.728 -3.790.380
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 12.012.604 13.368.294 2.808.039 4.452.905
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -3.402.893 -2.573.617 -499.006 323.651
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.303.677 4.483.880 -511.995 1.654.387
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-45 -45
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.303.677 4.483.835 -511.995 1.654.342
Finansman Gelirleri
24 2.013.221 941.112 1.160.183 467.922
Finansman Giderleri
24 -3.435.627 -2.874.078 -721.324 -1.178.955
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.881.271 2.550.869 -73.136 943.309
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.692.326 -779.544 1.162.637 -241.914
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-191.380 -300.683 -54.198 -94.811
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 1.883.706 -478.861 1.216.835 -147.103
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.573.597 1.771.325 1.089.501 701.395
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.573.597 1.771.325 1.089.501 701.395
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
3.573.597 1.771.325 1.089.501 701.395
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.966.971 3.546.264
Dönem Karı (Zararı)
3.573.597 1.771.325
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
30 3.573.597 1.771.325
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-3.810.829 3.598.944
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14-15 3.978.032 3.392.979
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
437.793 1.787.975
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 443.486 1.790.532
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 -5.693 -2.557
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.756.525 1.188.989
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 978.815 216.098
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 808.958
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
777.710 163.933
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
569.315 -298.093
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
28 -19.872 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
28 455.985 201.637
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
7 135.986 -511.794
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
7 -2.784 12.064
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
22 -8.643.520 -3.006.065
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29 -1.845.673 650.778
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-63.301 -117.619
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
11.204.203 -1.824.005
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
15.109.019 3.097.443
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -1.338.171 -196.813
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 16.447.190 3.294.256
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
730.425 -24.423
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -2.680 1.803
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 733.105 -26.226
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 15.421 -96.491
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -1.031.405 340.302
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.245 -2.401.503
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
204.438 141.588
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -211.683 -2.543.091
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
18 -2.244.624 -1.983.355
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 123.976 -1.859.487
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 123.976 -1.859.487
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
13 -72.618 -72.618
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 1.798.231 4.208.728
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.216.977 -3.032.601
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-35.756 -160.233
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-3.181.221 -2.872.368
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
10.966.971 3.546.264
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.518.894 -5.406.074
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.058 3.689
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 1.058 3.689
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.539.824 -5.409.763
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -475.671 -821.199
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -5.064.153 -4.588.564
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Alınan Faiz
28 19.872 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.606.976 12.346.558
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 23.522.266 16.975.669
Kredilerden Nakit Girişleri
6 23.315.110 15.881.155
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
6 207.156 1.094.514
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -18.791.701 -3.437.455
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -18.791.701 -3.437.455
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -667.604 -990.019
Ödenen Faiz
28 -455.985 -201.637
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.055.053 10.486.748
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
664.561 443.371
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.719.614 10.930.119
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 14.965.003 6.013.700
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 24.684.617 16.943.819


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 24.684.617 14.965.003
Ticari Alacaklar
7 28.403.261 42.882.958
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
1.358.923 469.601
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
27.044.338 42.413.357
Diğer Alacaklar
8 67.044 30.648
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
17.364 14.684
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
49.680 15.964
Stoklar
9 797.696 807.424
Peşin Ödenmiş Giderler
10 1.968.496 1.680.781
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.968.496 1.680.781
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
14 33.360
Diğer Dönen Varlıklar
122.055 52.939
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
122.055 52.939
ARA TOPLAM
56.043.169 60.453.113
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
56.043.169 60.453.113
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 1.840 1.840
Diğer Finansal Yatırımlar
1.840 1.840
Ticari Alacaklar
7 4.889.265 4.275.672
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4.889.265 4.275.672
Diğer Alacaklar
8 609.281 525.140
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
609.281 525.140
Maddi Duran Varlıklar
12 4.383.247 4.161.020
Mobilya ve Demirbaşlar
1.327.617 1.236.322
Özel Maliyetler
43.424 51.145
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
3.012.206 2.873.553
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 33.615.531 28.958.470
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
24.456.689 22.767.372
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9.158.842 6.191.098
Peşin Ödenmiş Giderler
10 743.690 0
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
743.690
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 5.269.212 3.369.680
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
49.512.066 41.291.822
TOPLAM VARLIKLAR
105.555.235 101.744.935
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 23.285.943 18.153.692
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
23.285.943 18.153.692
Banka Kredileri
23.200.445 18.126.308
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
85.498 27.384
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 1.902.443 1.757.718
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.902.443 1.757.718
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.902.443 1.757.718
Ticari Borçlar
7 1.501.591 1.451.784
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
204.396
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.297.195 1.451.784
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 2.388.018 4.632.642
Diğer Borçlar
8 1.284.999 1.161.023
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.284.999 1.161.023
Devlet Teşvik ve Yardımları
11 12.104 84.722
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7.061.771 8.716.002
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7.061.771 8.716.002
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 53.859
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.538.851 761.141
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.538.851 761.141
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 292.948 2.775.588
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
292.948 2.775.588
ARA TOPLAM
39.322.527 39.494.312
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
39.322.527 39.494.312
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.428.939 1.868.458
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 1.428.939 1.868.458
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.428.939 1.868.458
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 3.759.685 307.223
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.759.685 307.223
Uzun Vadeli Karşılıklar
19 840.057 559.823
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
840.057 559.823
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.028.681 2.735.504
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
45.351.208 42.229.816
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
20 60.204.027 59.515.119
Ödenmiş Sermaye
14.268.513 14.268.513
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-230.595 -167.292
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-230.595 -167.292
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-230.595 -167.292
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-7.276.555 -4.455.170
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler
-7.276.555 -4.455.170
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.018.600 2.953.560
Yasal Yedekler
3.018.600 2.953.560
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
46.850.467 36.325.254
Net Dönem Karı veya Zararı
26 3.573.597 10.590.254
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
60.204.027 59.515.119
TOPLAM KAYNAKLAR
105.555.235 101.744.935


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20 14.268.513 -31.656 -1.874.417 2.106.969 26.091.485 11.117.182 51.678.076 51.678.076
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
846.591 10.270.591 -11.117.182 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
21-22 -325.988 -1.493.170 1.771.325 -47.833 -47.833
Dönem Karı (Zararı)
26 1.771.325 1.771.325 1.771.325
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
20 -325.988 -1.493.170 -1.819.158 -1.819.158
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-36.821 -36.821 -36.821
Dönem Sonu Bakiyeler
20 14.268.513 -357.644 -3.367.587 2.953.560 36.325.255 1.771.325 51.593.422 51.593.422
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20 14.268.513 -167.292 -4.455.170 2.953.520 36.325.254 10.590.254 59.515.079 59.515.079
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
65.080 10.525.174 -10.590.254 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
21-22 -63.303 -2.821.385 3.573.597 688.909 688.909
Dönem Karı (Zararı)
26 3.573.597 3.573.597 3.573.597
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
20 -63.303 -2.821.385 -2.884.688 -2.884.688
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
39 39 39
Dönem Sonu Bakiyeler
20 14.268.513 -230.595 -7.276.555 3.018.600 46.850.467 3.573.597 60.204.027 60.204.027


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
3.573.597 1.771.325 1.089.501 701.395
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-63.303 -325.988 -65.138 -324.858
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-79.129 -417.933 -81.423 -416.484
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
15.826 91.945 16.285 91.626
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15.826 91.945 16.285 91.626
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-2.821.385 -1.493.170 -721.418 -580.192
Yabancı Para Çevrim Farkları
-2.821.385 -1.493.170 -721.418 -580.192
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
20 -2.821.385 -1.493.170 -721.418 -580.192
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.884.688 -1.819.158 -786.556 -905.050
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
688.909 -47.833 302.945 -203.655
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
688.909 -47.833 302.945 -203.655http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955535


BIST

Canlı Borsa
2.444 18:05
Değişim :  1,60% |  38,41
Önceki Kapanış :  2.405  
En Yüksek
2.453
En Düşük
2.400
Açılış: 2.409
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 30.775 -0,82  
Nasdaq CCO 11.029 -1,33  
Xetra DAX DAX 12.813 0,23  
IPC MXX 47.524 -1,12  
Shanghai Composite SHCOMP 3.388 -0,32  
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--1011--//-//192.168.116.193--//-//0 sn-(02.07.2022 17:59:50-02.07.2022 17:59:50)