***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

17.02.2021 21:33
***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
23 53.352.586 55.862.667
Satışların Maliyeti
23 -9.428.027 -12.303.299
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
43.924.559 43.559.368
BRÜT KAR (ZARAR)
43.924.559 43.559.368
Genel Yönetim Giderleri
24 -5.149.959 -4.992.666
Pazarlama Giderleri
24 -22.574.136 -19.625.788
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
24 -16.595.441 -12.214.534
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26 17.927.366 7.895.254
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26 -3.038.660 -4.024.492
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
14.493.729 10.597.142
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
14.493.729 10.597.142
Finansman Gelirleri
28 3.098.470 1.369.655
Finansman Giderleri
28 -6.164.234 -2.169.758
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
11.427.965 9.797.039
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-837.711 1.320.143
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-339.007
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
29 -498.704 1.320.143
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
10.590.254 11.117.182
DÖNEM KARI (ZARARI)
10.590.254 11.117.182
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
10.590.254 11.117.182
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.172.317 7.831.769
Dönem Karı (Zararı)
10.590.254 11.117.182
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
30 10.590.254 11.117.182
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.801.534 682.164
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14-15 7.245.681 5.196.337
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.736.522 388.060
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 1.739.079 346.015
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 -2.557 42.045
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.279.863 28.459
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 430.486 28.459
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
574.930
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
274.447
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
632.961 822.605
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
28 -224.371
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
28 1.023.994 1.046.976
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
7 -399.560
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
7 8.527
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
22 -6.385.831 -4.433.154
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29 427.974 -1.320.143
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-135.636
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-5.219.471 -3.782.069
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.109.023 -11.146.679
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -1.711.998
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -9.397.025 -11.146.679
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.300.121 -50.930
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -2.802
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 1.302.923 -50.930
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 -231.060 526.605
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 3.412.569
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -2.461.217 3.412.569
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
18 829.116 913.282
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -1.122.379 882.144
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -1.122.379 882.144
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
13 -290.496 -138.837
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 7.766.255 628.685
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
107.626 1.527.787
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
212.528
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-104.902 1.527.787
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
10.172.317 8.017.277
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-37.310
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-148.198
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-10.927.281 -7.383.191
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.749 39.253
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 4.749 39.253
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-10.932.030 -7.646.815
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -870.391
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -10.061.639 -7.646.815
Alınan Faiz
28 224.371
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.267.206 -1.282.845
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 20.780.349 5.849.635
Kredilerden Nakit Girişleri
6 19.679.335 5.849.635
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
6 1.101.014
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -8.762.250 -6.085.504
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -8.762.250 -6.085.504
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -2.726.899
Ödenen Faiz
28 -1.023.994 -1.046.976
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.512.242 -834.267
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.439.061 -1.067.674
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.951.303 -1.901.941
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 6.013.700 7.915.641
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 14.965.003 6.013.700


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 14.965.003 6.013.700
Ticari Alacaklar
7 42.882.958 33.646.804
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
469.601 503.126
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
42.413.357 33.143.678
Diğer Alacaklar
8 30.648 27.848
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
14.684 11.882
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
15.964 15.966
Stoklar
11 807.424 573.807
Peşin Ödenmiş Giderler
12 1.680.781 1.672.367
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.680.781 1.672.367
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 33.360 70.307
Diğer Dönen Varlıklar
10 52.939 228.520
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
52.939 228.520
ARA TOPLAM
60.453.113 42.233.353
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
60.453.113 42.233.353
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
1.840 1.840
Diğer Finansal Yatırımlar
5 1.840 1.840
Ticari Alacaklar
7 4.275.672 3.388.869
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4.275.672 3.388.869
Diğer Alacaklar
8 525.140 433.073
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
525.140 433.073
Maddi Duran Varlıklar
14 4.161.020 5.171.645
Mobilya ve Demirbaşlar
1.236.322 1.168.661
Özel Maliyetler
51.145 40.006
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
2.873.553 3.962.978
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 28.958.470 21.924.634
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
22.767.372 13.549.647
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6.191.098 8.374.987
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
29 3.369.680 3.834.475
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
41.291.822 34.754.536
TOPLAM VARLIKLAR
101.744.935 76.987.889
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 18.153.692 6.697.364
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
18.153.692 6.697.364
Banka Kredileri
18.126.308 6.646.350
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
27.384 51.014
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 1.757.718 1.501.020
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.757.718 1.501.020
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.757.718 1.501.020
Ticari Borçlar
7 1.451.784 3.870.589
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.451.784 3.870.589
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 4.632.642 3.803.526
Diğer Borçlar
8 1.161.023 2.283.402
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.161.023 2.283.402
Devlet Teşvik ve Yardımları
13 84.722 145.238
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 8.716.002 1.256.970
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8.716.002 1.256.970
Kısa Vadeli Karşılıklar
761.141 486.694
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 761.141 486.694
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.775.588 2.200.658
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 2.775.588 2.200.658
ARA TOPLAM
39.494.312 22.245.461
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
39.494.312 22.245.461
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 1.868.458 2.600.134
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.868.458 2.600.134
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.868.458 2.600.134
Devlet Teşvik ve Yardımları
0 229.980
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 307.223 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
307.223 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
21 559.823 234.239
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
559.823 234.239
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.735.504 3.064.353
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
42.229.816 25.309.814
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
59.515.119 51.678.075
Ödenmiş Sermaye
22 14.268.513 14.268.513
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
22 -167.292 -31.656
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22 -167.292 -31.656
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22 -167.292 -31.656
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
22 -4.455.170 -1.874.417
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler
22 -4.455.170 -1.874.417
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
22 2.953.560 2.106.969
Yasal Yedekler
22 2.953.560 2.106.969
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
22 36.325.254 26.091.484
Net Dönem Karı veya Zararı
30 10.590.254 11.117.182
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
59.515.119 51.678.075
TOPLAM KAYNAKLAR
101.744.935 76.987.889


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
22 14.268.513 -30.526 -767.783 1.049.382 22.619.263 4.529.808 41.668.657 41.668.657
Transferler
1.057.587 3.472.221 -4.529.808 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
21-22 -1.130 -1.106.634 11.117.182 10.009.418 10.009.418
Dönem Karı (Zararı)
30 11.117.182 11.117.182 11.117.182
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
21-22 -1.130 -1.106.634 -1.107.764 -1.107.764
Dönem Sonu Bakiyeler
22 14.268.513 -31.656 -1.874.417 2.106.969 26.091.484 11.117.182 51.678.075 51.678.075
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
22 14.268.513 -31.656 -1.874.417 2.106.969 26.091.484 11.117.182 51.678.075 51.678.075
Transferler
846.591 10.270.591 -11.117.182 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
21-22 -135.636 -2.580.753 10.590.254 7.873.865 7.873.865
Dönem Karı (Zararı)
30 10.590.254 10.590.254 10.590.254
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
21-22 -135.636 -2.580.753 -2.716.389 -2.716.389
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-36.821 -36.821 -36.821
Dönem Sonu Bakiyeler
22 14.268.513 -167.292 -4.455.170 2.953.560 36.325.254 10.590.254 59.515.119 59.515.119


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
10.590.254 11.117.182
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-135.636 -1.130
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-169.545 -1.449
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
29 33.909 319
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
33.909 319
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-2.580.753 -1.106.634
Yabancı Para Çevrim Farkları
-2.580.753 -1.106.634
Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
22 -2.580.753 -1.106.634
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.716.389 -1.107.764
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.873.865 10.009.418
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
7.873.865 10.009.418http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910662


BIST
Canlı Borsa
2.444 18:05
Değişim :  1,60% |  38,41
Önceki Kapanış :  2.405  
En Yüksek
2.453
En Düşük
2.400
Açılış: 2.409
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 30.775 -0,82  
Nasdaq CCO 11.029 -1,33  
Xetra DAX DAX 12.813 0,23  
IPC MXX 47.524 -1,12  
Shanghai Composite SHCOMP 3.388 -0,32  
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--806--//-//192.168.116.192--//-//0 sn-(02.07.2022 17:27:21-02.07.2022 17:27:21)