***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

03.11.2020 18:13
***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 27.342.434 27.124.951 9.293.961 5.591.932
Satışların Maliyeti
21 -5.331.569 -8.138.512 -1.344.548 -2.637.895
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
22.010.865 18.986.439 7.949.413 2.954.037
BRÜT KAR (ZARAR)
22.010.865 18.986.439 7.949.413 2.954.037
Genel Yönetim Giderleri
22 -3.612.953 -3.292.155 -1.119.918 -1.147.957
Pazarlama Giderleri
22 -15.423.617 -10.646.013 -5.638.925 -3.495.323
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
22 -11.826.180 -8.414.801 -3.731.658 20.968.870 8.271.160 7.600.576 4.278.105
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -3.037.175 -1.986.428 -463.558 -543.790
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.079.810 2.918.202 4.595.930 -724.937
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
77.868 77.868
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-1.612 -1.567
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
9.156.066 2.918.202 4.672.231 -724.937
Finansman Gelirleri
24 2.176.646 953.879 1.235.534 346.430
Finansman Giderleri
24 -5.079.559 -1.582.272 -2.205.481 -306.983
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.253.153 2.289.809 3.702.284 -685.490
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-845.398 165.082 -65.854 -253.017
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-881.133 -580.450
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35.735 165.082 514.596 -253.017
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.407.755 2.454.891 3.636.430 -938.507
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.407.755 2.454.891 3.636.430 -938.507
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
5.407.755 2.454.891 3.636.430 -938.507
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.986.184 7.060.488
Dönem Karı (Zararı)
5.407.755 2.454.891
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
26 5.407.755 2.454.891
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.338.655 1.987.634
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17-18 5.333.606 3.837.099
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.401.710 251.273
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 1.404.267 251.273
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 -2.557
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
786.609 -9.766
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 612.607 -9.766
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
174.002
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
578.213 662.777
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-74.820 -140.119
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 1.036.028 802.896
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
23 -397.282
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
23 14.287
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-9.503.608 -2.531.383
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 451.255 -165.082
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-386.440 -57.284
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.917.084 2.646.707
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 6.374.665 5.119.254
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.483.625 92.080
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7.858.290 5.027.174
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -137.195 -22.633
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.734
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-133.461 -22.633
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -138.708 299.564
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 636.389 -541.269
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -3.121.866 -412.857
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.121.866 -412.857
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -2.044.544 -1.500.015
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -1.714.045 -1.264.110
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.714.045 -1.264.110
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
12 -254.185 -240.435
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
11 4.252.652 1.613.321
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.936.079 -404.113
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
141.284
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-2.077.363 -404.113
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.986.184 7.089.232
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-28.744
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-7.320.365 -5.021.523
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17-18 4.748 34.835
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.748 34.835
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17-18 -7.399.933 -5.196.477
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-248.752
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.151.181 -5.196.477
Alınan Faiz
74.820 140.119
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.722.652 -2.295.474
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 20.669.547 4.018.896
Kredilerden Nakit Girişleri
19.183.540 4.018.896
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
1.486.007
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -6.762.250 -5.511.474
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-6.762.250 -5.511.474
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -1.148.617
Ödenen Faiz
-1.036.028 -802.896
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.388.471 -256.509
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.204.968 -279.398
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.593.439 -535.907
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 6.013.700 7.915.641
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 17.607.139 7.379.734


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 17.607.139 6.013.700
Ticari Alacaklar
7 28.408.583 33.646.805
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
577.113 503.126
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
27.831.470 33.143.679
Diğer Alacaklar
8 276.078 460.921
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
15.616 11.882
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
260.462 449.039
Stoklar
10 715.072 573.807
Peşin Ödenmiş Giderler
11 1.035.978 1.672.367
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.035.978 1.672.367
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
14 0 70.307
Diğer Dönen Varlıklar
157.543 228.520
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
18.177 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
139.366 228.520
ARA TOPLAM
48.200.393 42.666.427
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
48.200.393 42.666.427
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 1.840 1.840
Diğer Finansal Yatırımlar
1.840 1.840
Ticari Alacaklar
7 4.531.559 3.388.869
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4.531.559 3.388.869
Diğer Alacaklar
322.038 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
322.038 0
Maddi Duran Varlıklar
17 4.648.694 5.171.645
Mobilya ve Demirbaşlar
1.184.422 1.168.661
Özel Maliyetler
55.288 40.006
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
3.408.984 3.962.978
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 27.995.664 21.924.634
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
23.993.961 13.549.647
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.001.703 8.374.987
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 3.979.206 3.834.475
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
41.479.001 34.321.463
TOPLAM VARLIKLAR
89.679.394 76.987.890
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 23.058.618 8.198.384
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
23.058.618 8.198.384
Banka Kredileri
21.216.930 6.646.350
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.701.286 1.501.020
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
140.402 51.014
Ticari Borçlar
7 826.624 3.870.589
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
826.624 3.870.589
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 1.758.982 3.803.526
Diğer Borçlar
8 569.357 2.283.402
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
569.357 2.283.402
Devlet Teşvik ve Yardımları
12 121.033 145.238
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5.455.294 1.256.970
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5.455.294 1.256.970
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
13 632.807 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
19 660.696 486.694
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
660.696 486.694
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 188.301 2.200.658
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
188.301 2.200.658
ARA TOPLAM
33.271.712 22.245.461
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
33.271.712 22.245.461
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 2.188.730 2.600.134
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.188.730 2.600.134
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.600.134
Devlet Teşvik ve Yardımları
12 229.980
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
54.328 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
54.328 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
19 781.840 234.239
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
781.840 234.239
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.024.898 3.064.353
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
36.296.610 25.309.814
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
53.382.784 51.678.076
Ödenmiş Sermaye
20 14.268.513 14.268.513
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
20 -418.096 -31.656
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-418.096 -31.656
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-418.096 -31.656
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
20 -5.154.203 -1.874.417
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler
-5.154.203 -1.874.417
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 2.953.560 2.106.969
Yasal Yedekler
2.953.560 2.106.969
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 36.325.255 26.091.485
Net Dönem Karı veya Zararı
26 5.407.755 11.117.182
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
53.382.784 51.678.076
TOPLAM KAYNAKLAR
89.679.394 76.987.890


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14.268.513 -30.526 -767.783 1.049.382 22.619.263 4.529.808 41.668.657 41.668.657
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-25.291 -427.023 2.454.891 2.002.577 2.002.577
Dönem Karı (Zararı)
2.454.891 2.002.577 2.002.577
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-25.291 -427.023 -452.314 -452.314
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
14.268.513 -55.817 -1.194.806 1.499.969 26.698.484 2.454.891 43.671.234 43.671.234
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14.268.513 -31.656 -1.874.417 2.106.969 26.091.485 -11.117.182 51.678.076 51.678.076
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
846.591 10.270.591 -11.117.182 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-386.440 -3.279.786 5.407.755 1.741.529 1.741.529
Dönem Karı (Zararı)
5.407.755 5.407.755 5.407.755
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-386.440 -3.279.786 -3.666.226 -3.666.226
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-36.821 -36.821 -36.821
Dönem Sonu Bakiyeler
14.268.513 -418.096 -5.154.203 2.953.560 36.325.255 5.407.755 53.382.784 53.382.784


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
5.407.755 2.454.891 3.636.430 -938.507
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-386.440 -25.291 -60.452 -23.534
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-495.436 -32.425 -77.503 -30.172
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
108.996 7.134 17.051 6.638
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
108.996 7.134 17.051 6.638
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-3.279.786 -427.023 -1.786.616 155.825
Yabancı Para Çevrim Farkları
-3.279.786 -427.023 -1.786.616 155.825
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-3.279.786 -427.023 -1.786.616 155.825
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.666.226 -452.314 -1.847.068 132.291
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.741.529 2.002.577 1.789.362 -806.216
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
1.741.529 2.002.577 1.789.362 -806.216http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885902


BIST

Canlı Borsa
2.529 18:05
Değişim :  -0,97% |  -24,82
Önceki Kapanış :  2.554  
En Yüksek
2.549
En Düşük
2.483
Açılış: 2.539
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 31.438 -0,20  
Nasdaq CCO 11.525 -0,72  
Xetra DAX DAX 13.186 0,52  
IPC MXX 48.295 1,16  
Shanghai Composite SHCOMP 3.379 0,88  
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--312--//-//192.168.116.194--//-//1 sn-(28.06.2022 02:36:45-28.06.2022 02:36:46)