***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

30.07.2020 13:19
***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 18.048.473 21.533.019 8.701.666 12.059.609
Satışların Maliyeti
21 -3.987.021 -5.500.617 -2.160.790 -2.041.690
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
14.061.452 16.032.402 6.540.876 10.017.919
BRÜT KAR (ZARAR)
14.061.452 16.032.402 6.540.876 10.017.919
Genel Yönetim Giderleri
22 -2.493.035 -2.144.198 -1.078.035 -1.056.720
Pazarlama Giderleri
22 -9.784.692 -7.150.690 -4.794.630 -4.012.496
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
22 -8.094.522 -5.644.792 -3.790.380 -2.894.023
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 13.368.294 3.993.055 4.452.905 1.027.441
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -2.573.617 -1.442.638 323.651 -917.579
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.483.880 3.643.139 1.654.387 2.164.542
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-45 -45
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.483.835 3.643.139 1.654.342 2.164.542
Finansman Gelirleri
24 941.112 607.449 467.922 424.274
Finansman Giderleri
24 -2.874.078 -1.275.289 -1.178.955 -632.045
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.550.869 2.975.299 943.309 1.956.771
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-779.544 418.099 -241.914 204.487
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-300.683 -94.811
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-478.861 418.099 -147.103 204.487
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.771.325 3.393.398 701.395 2.161.258
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.771.325 3.393.398 701.395 2.161.258
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
1.771.325 3.393.398 701.395 2.161.258
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.546.264 260.946
Dönem Karı (Zararı)
26 1.771.325 3.393.398
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.771.325 3.393.398
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
13-14 3.598.944 -1.375.081
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.392.979 2.589.278
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.787.975 625.536
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 1.790.532 625.536
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 -2.557
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.188.989 172.331
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 216.098 172.331
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
972.891
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-298.093 464.905
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
201.637 464.905
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
24 -511.794
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
23 12.064
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
20 -3.006.065 -4.679.147
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
650.778 -418.099
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-117.619 -129.885
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.824.005 -1.745.802
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.097.443 -2.050.988
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
27 -196.813
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 3.294.256 -2.050.988
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -24.423 -21.698
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
27 1.803
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -26.226 -21.698
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -96.491 401.099
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 340.302 -132.316
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -2.401.503 1.366.720
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
27 141.588
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -2.543.091 1.366.720
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
17 -1.983.355 -1.609.586
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.859.487 -1.316.626
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -1.859.487 -1.316.626
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
12 -72.618 -160.990
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
11 4.208.728 1.986.461
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.032.601 -207.878
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-160.233
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-2.872.368 -207.878
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.546.264 272.515
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-11.569
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.406.074 -3.330.963
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.689 34.836
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 3.689
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
34.836
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -5.409.763 -3.434.627
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-821.199 -3.434.627
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.588.564
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Alınan Faiz
68.828
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.346.558 222.424
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 16.975.669 6.267.631
Kredilerden Nakit Girişleri
15.881.155 6.267.631
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
1.094.514
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -3.437.455 -5.511.474
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.437.455 -5.511.474
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-990.019
Ödenen Faiz
-201.637 -533.733
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.486.748 -2.847.593
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
443.371 -698.275
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.930.119 -3.545.868
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 6.013.700 7.915.641
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 16.943.819 4.369.773


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 16.943.819 6.013.700
Ticari Alacaklar
7 28.220.837 33.646.805
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
27 307.891 503.126
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 27.912.946 33.143.679
Diğer Alacaklar
220.742 460.921
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
27 13.685 11.882
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 207.057 449.039
Stoklar
10 672.855 573.807
Peşin Ödenmiş Giderler
11 1.349.488 1.672.367
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 1.349.488 1.672.367
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
14 241.568 70.307
Diğer Dönen Varlıklar
217.492 228.520
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
10.908 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
206.584 228.520
ARA TOPLAM
47.866.801 42.666.427
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
47.866.801 42.666.427
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 1.840 1.840
Diğer Finansal Yatırımlar
5 1.840 1.840
Ticari Alacaklar
7 4.259.462 3.388.869
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 4.259.462 3.388.869
Diğer Alacaklar
308.929 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
308.929 0
Maddi Duran Varlıklar
5.021.953 5.171.645
Mobilya ve Demirbaşlar
1.224.074 1.168.661
Özel Maliyetler
59.572 40.006
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
3.738.307 3.962.978
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 25.357.479 21.924.634
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
22.741.301 13.549.647
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.616.178 8.374.987
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
3.447.559 3.834.475
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
38.397.222 34.321.463
TOPLAM VARLIKLAR
86.264.023 76.987.890
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 21.033.328 8.198.384
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 21.033.328 8.198.384
Banka Kredileri
6 19.258.685 6.646.350
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 1.633.218 1.501.020
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 141.425 51.014
Ticari Borçlar
7 1.427.147 3.870.589
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
27 141.542 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 1.285.605 3.870.589
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 1.820.171 3.803.526
Diğer Borçlar
8 423.915 2.283.402
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 423.915 2.283.402
Devlet Teşvik ve Yardımları
12 145.238 145.238
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5.552.115 1.256.970
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5.552.115 1.256.970
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
13 300.683 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
650.627 486.694
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
650.627 486.694
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 82.106 2.200.658
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
82.106 2.200.658
ARA TOPLAM
31.435.330 22.245.461
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
31.435.330 22.245.461
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 2.313.385 2.600.134
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 2.313.385 2.600.134
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.313.385 2.600.134
Devlet Teşvik ve Yardımları
12 157.362 229.980
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
60.187 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
60.187 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
704.337 234.239
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
704.337 234.239
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.235.271 3.064.353
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
34.670.601 25.309.814
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
51.593.422 51.678.076
Ödenmiş Sermaye
20 14.268.513 14.268.513
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
20 -357.644 -31.656
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-357.644 -31.656
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-357.644 -31.656
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
20 -3.367.587 -1.874.417
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler
-3.367.587 -1.874.417
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 2.953.560 2.106.969
Yasal Yedekler
2.953.560 2.106.969
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 36.325.255 26.091.485
Net Dönem Karı veya Zararı
26 1.771.325 11.117.182
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
51.593.422 51.678.076
TOPLAM KAYNAKLAR
86.264.023 76.987.890


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20 14.268.513 -30.526 -767.783 1.049.382 22.619.263 4.529.808 41.668.657 41.668.657
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
450.587 4.079.221 -4.529.808 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
26 -1.757 -582.848 3.393.398 2.808.793 2.808.793
Dönem Karı (Zararı)
3.393.398 3.393.398 3.393.398
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.757 -582.848 -584.605 -584.605
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
20 14.268.513 -32.283 -1.350.631 1.499.969 26.698.484 3.393.398 44.477.450 44.477.450
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20 14.268.513 -31.656 -1.874.417 2.106.969 26.091.485 11.117.182 51.678.076 51.678.076
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
846.591 10.270.591 -11.117.182 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
26 -325.988 -1.493.170 1.771.325 -47.833 -47.833
Dönem Karı (Zararı)
1.771.325 1.771.325 1.771.325
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-325.988 -1.493.170 -1.819.158 -1.819.158
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
20 14.268.513 -357.644 -3.367.587 2.953.560 36.325.255 1.771.325 51.593.422 51.593.422


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.771.325 3.393.398 701.395 2.161.258
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-325.988 -1.757 -324.858 36.578
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-417.933 -2.253 -416.484 46.895
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
91.945 496 91.626 -10.317
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
91.945 496 91.626 -10.317
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-1.493.170 -582.848 -580.192 -159.580
Yabancı Para Çevrim Farkları
-1.493.170 -582.848 -580.192 -159.580
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-1.493.170 -582.848 -580.192 -159.580
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.819.158 -584.605 -905.050 -123.002
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-47.833 2.808.793 -203.655 2.038.256
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-47.833 2.808.793 -203.655 2.038.256http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864197


BIST

Canlı Borsa
2.554 18:05
Değişim :  0,43% |  10,87
Önceki Kapanış :  2.543  
En Yüksek
2.571
En Düşük
2.525
Açılış: 2.555
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 30.677 0,64  
Nasdaq CCO 11.232 1,62  
Xetra DAX DAX 13.118 1,59  
IPC MXX 46.658 -1,03  
Shanghai Composite SHCOMP 3.350 0,89  
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--175--//-//192.168.116.195--//-//0 sn-(25.06.2022 17:39:40-25.06.2022 17:39:40)