***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

04.03.2020 22:12
***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 55.862.667 33.619.668
Satışların Maliyeti
21 -12.303.299 -5.482.898
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
43.559.368 28.136.770
BRÜT KAR (ZARAR)
22 43.559.368 28.136.770
Genel Yönetim Giderleri
22 -4.992.666 -3.574.404
Pazarlama Giderleri
22 -19.625.788 -18.698.958
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
22 -12.214.534 -7.005.157
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 7.895.254 15.757.844
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -4.024.492 -10.583.547
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
10.597.142 4.032.548
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
10.597.142 4.032.548
Finansman Gelirleri
25 1.369.655 2.620.299
Finansman Giderleri
25 -2.169.758 -2.739.561
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
9.797.039 3.913.286
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.320.143 616.522
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 1.320.143 616.522
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
11.117.182 4.529.808
DÖNEM KARI (ZARARI)
11.117.182 4.529.808
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
11.117.182 4.529.808
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.831.769 10.456.824
Dönem Karı (Zararı)
11.117.182 4.529.808
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
11.117.182 4.529.808
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
682.164 -768.128
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17,18 5.196.337 3.730.391
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
42.045 26.181
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 42.045 26.181
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
374.474 399.110
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
28.459 -1.653.943
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 265.000
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 346.015 1.788.053
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
822.605 112.036
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
822.605 112.036
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-4.433.154 -4.419.324
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-1.320.143 -616.522
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.782.069 6.794.930
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.146.679 6.513.434
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-11.146.679 6.513.434
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-50.930 -228.590
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-50.930 -228.590
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 526.605 -583.068
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-336.695 -712.525
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.412.569 960.231
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3.412.569 960.231
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
913.282 2.038.539
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
882.144 -120.995
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
882.144 -120.995
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
12 -138.837 -111.822
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
628.685 523.752
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.527.787 -1.484.026
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.527.787 -1.484.026
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
8.017.277 10.556.610
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-37.310 -139.396
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-148.198 39.610
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-7.383.191 -7.322.135
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
39.253 2.928
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13,14 39.253 2.928
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.646.815 -7.454.925
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.646.815 -7.454.925
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Alınan Faiz
224.371 129.862
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.282.845 3.202.359
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.849.635 3.444.257
Kredilerden Nakit Girişleri
5.849.635 3.444.257
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-6.085.504 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-6.085.504
Ödenen Faiz
-1.046.976 -241.898
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-834.267 6.337.048
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-1.067.674 -1.032.155
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.901.941 5.304.893
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.915.641 2.610.748
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.013.700 7.915.641


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 6.013.700 7.915.641
Ticari Alacaklar
7 33.646.805 20.902.700
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7,29 503.126 342.894
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 33.143.679 20.559.806
Diğer Alacaklar
8 460.921 409.991
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8,29 11.882 10.522
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 449.039 399.469
Stoklar
10 573.807 1.142.457
Peşin Ödenmiş Giderler
11 1.672.367 1.335.672
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 1.672.367 1.335.672
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 70.307 33.316
Diğer Dönen Varlıklar
9 228.520 80.322
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
9 228.520 80.322
ARA TOPLAM
42.666.427 31.820.099
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
42.666.427 31.820.099
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
1.840 1.840
Diğer Finansal Yatırımlar
5 1.840 1.840
Ticari Alacaklar
7 3.388.869 2.599.276
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 3.388.869 2.599.276
Maddi Duran Varlıklar
13 5.171.645 808.913
Mobilya ve Demirbaşlar
13 1.168.661 766.511
Özel Maliyetler
13 40.006 42.402
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
13 3.962.978
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21.924.634 17.588.444
Diğer Haklar
14 8.315.617 4.224.648
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
14 13.549.647 13.272.929
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 59.370 90.867
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
3.834.475 2.514.013
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
34.321.463 23.512.486
TOPLAM VARLIKLAR
76.987.890 55.332.585
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8.198.384 5.511.474
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 8.198.384 5.511.474
Banka Kredileri
6 8.198.384 5.511.474
Ticari Borçlar
3.870.589 1.354.396
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 3.870.589 1.354.396
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 3.803.526 2.890.244
Diğer Borçlar
2.283.402 1.401.258
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 2.283.402 1.401.258
Devlet Teşvik ve Yardımları
12 145.238 284.094
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.256.970 628.285
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 1.256.970 628.285
Kısa Vadeli Karşılıklar
486.694 491.576
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 486.694 491.576
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.200.659 672.872
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 2.200.659 672.872
ARA TOPLAM
22.245.462 13.234.199
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
22.245.462 13.234.199
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.600.134 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 2.600.134 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
12 229.980 229.961
Uzun Vadeli Karşılıklar
234.239 199.768
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 234.239 199.768
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.064.353 429.729
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
25.309.815 13.663.928
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
51.678.075 41.668.657
Ödenmiş Sermaye
20 14.268.513 14.268.513
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-31.656 -30.526
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-31.656 -30.526
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-31.656 -30.526
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.874.417 -767.783
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler
-1.874.417 -767.783
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.106.969 1.049.382
Yasal Yedekler
20 2.106.969 1.049.382
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
26.091.484 22.619.263
Net Dönem Karı veya Zararı
11.117.182 4.529.808
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
51.678.075 41.668.657
TOPLAM KAYNAKLAR
76.987.890 55.332.585


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14.268.513 -45.648 25.280 1.049.382 14.903.289 8.230.464 38.431.280 38.431.280
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-514.490 -514.490 -514.490
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-514.490 -514.490 -514.490
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
14.268.513 -45.648 25.280 1.049.382 14.388.799 8.230.464 37.916.790 37.916.790
Transferler
8.230.464 -8.230.464 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15.122 -793.063 4.529.808 3.751.867 3.751.867
Dönem Karı (Zararı)
4.529.808 4.529.808 4.529.808
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
15.122 -793.063 -777.941 -777.941
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
14.268.513 -30.526 -767.783 1.049.382 22.619.263 4.529.808 41.668.657 41.668.657
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14.268.513 -30.526 -767.283 1.049.382 22.619.263 4.529.808 41.668.657 41.668.657
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
1.057.587 3.472.221 -4.529.808 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.130 -1.106.634 11.117.182 10.009.418 10.009.418
Dönem Karı (Zararı)
11.117.182 11.117.182 11.117.182
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.130 -1.106.634 0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
14.268.513 -31.656 -1.874.417 2.106.969 26.091.484 11.117.182 51.678.075 51.678.075


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
11.117.182 4.529.808
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.130 15.122
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.449 19.387
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
319 -4.265
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
319 -4.265
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-1.106.634 -793.063
Yabancı Para Çevrim Farkları
-1.106.634 -793.063
Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
-1.106.634 -793.063
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.107.764 -777.941
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
10.009.418 3.751.867
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
10.009.418 3.751.867http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824409


BIST
Canlı Borsa
2.529 18:05
Değişim :  0,00% |  0,00
Önceki Kapanış :  2.529  
En Yüksek
2.549
En Düşük
2.483
Açılış: 2.539
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 31.438 -0,20  
Nasdaq CCO 11.525 -0,72  
Xetra DAX DAX 13.186 0,52  
IPC MXX 48.295 1,16  
Shanghai Composite SHCOMP 3.361 -0,53  
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--802--//-//192.168.116.193--//-//0 sn-(28.06.2022 05:43:36-28.06.2022 05:43:36)