***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

07.08.2019 18:16
***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 21.533.019 11.990.763 12.059.609 8.090.628
Satışların Maliyeti
21 -5.500.617 -1.977.730 -2.041.690 -809.039
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
16.032.402 10.013.033 10.017.919 7.281.589
BRÜT KAR (ZARAR)
16.032.402 10.013.033 10.017.919 7.281.589
Genel Yönetim Giderleri
22 -2.144.198 -1.586.844 -1.056.720 -665.387
Pazarlama Giderleri
22 -7.150.690 -6.978.402 -4.012.496 -3.897.981
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
22 -5.644.792 -3.215.465 -2.894.023 -1.381.458
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 3.993.055 4.717.395 1.027.441 3.352.985
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -1.442.638 -1.467.970 -917.579 -1.258.776
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.643.139 1.481.747 2.164.542 3.430.972
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.643.139 1.481.747 2.164.542 3.430.972
Finansman Gelirleri
24 607.449 699.874 424.274 428.801
Finansman Giderleri
24 -1.275.289 -459.783 -632.045 -427.204
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.975.299 1.721.838 1.956.771 3.432.569
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
418.099 180.101 204.487 289.423
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 418.099 180.101 204.487 289.423
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.393.398 1.901.939 2.161.258 3.721.992
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.393.398 1.901.939 2.161.258 3.721.992
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
3.393.398 1.901.939 2.161.258 3.721.992
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
260.946 2.149.015
Dönem Karı (Zararı)
3.393.398 1.901.939
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
3.393.398 1.901.939
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.375.081 -2.727.657
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.589.278 1.687.594
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
625.536 538.580
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
625.536 538.580
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
172.331 -1.480.722
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
172.331 -1.480.722
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
464.905 19.670
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-42.210
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
464.905 61.880
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-4.679.147 -3.323.182
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-418.099 -180.101
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-129.885 10.504
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.745.802 2.994.000
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.050.988 4.985.677
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.050.988 4.985.677
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-21.698 -165.743
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-21.698 -165.743
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
401.099 -160.337
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-132.316 -45.959
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.366.720 548.829
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.366.720 548.829
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.609.586 228.255
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.316.626 -1.387.612
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.316.626 -1.387.612
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
-160.990 -51.633
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
1.986.461 -42.832
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-207.878 -914.645
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-207.878 -914.645
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
272.515 2.168.282
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-11.569 -19.267
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.330.963 -3.897.116
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
34.836
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
34.836
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.434.627 -3.939.326
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
2.443
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.434.627 -3.941.769
Alınan Faiz
68.828 42.210
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
222.424 2.494.312
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.267.631 2.556.192
Kredilerden Nakit Girişleri
6.267.631 2.556.192
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.511.474
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.511.474
Ödenen Faiz
-533.733 -61.880
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.847.593 746.211
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-698.275 -87.985
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.545.868 658.226
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.915.641 2.610.748
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.369.773 3.268.974


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 4.369.773 7.915.641
Ticari Alacaklar
26.070.847 20.902.700
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 0 342.894
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7,28 26.070.847 20.559.806
Diğer Alacaklar
431.689 409.991
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8,28 6.593 10.522
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 425.096 399.469
Stoklar
10 741.358 1.142.457
Peşin Ödenmiş Giderler
1.415.410 1.335.672
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 1.415.410 1.335.672
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
14 44.389 33.316
Diğer Dönen Varlıklar
210.207 80.322
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
210.207 80.322
ARA TOPLAM
33.283.673 31.820.099
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
33.283.673 31.820.099
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
1.840 1.840
Diğer Finansal Yatırımlar
5 1.840 1.840
Ticari Alacaklar
2.429.938 2.599.276
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 2.429.938 2.599.276
Maddi Duran Varlıklar
5.674.702 808.913
Mobilya ve Demirbaşlar
17 980.958 766.511
Özel Maliyetler
17 36.470 42.402
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
17 4.657.274
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19.493.423 17.588.444
Diğer Haklar
18 5.969.468 4.224.648
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
18 13.449.503 13.272.929
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 74.452 90.867
Peşin Ödenmiş Giderler
52.578
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 52.578
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 2.932.608 2.514.013
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
30.585.089 23.512.486
TOPLAM VARLIKLAR
63.868.762 55.332.585
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8.306.901 5.511.474
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8.306.901 5.511.474
Banka Kredileri
6 6.916.870 5.511.474
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 1.390.031
Ticari Borçlar
2.056.289 1.354.396
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
28 16.778
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 2.039.511 1.354.396
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 1.280.658 2.890.244
Diğer Borçlar
84.632 1.401.258
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 84.632 1.401.258
Devlet Teşvik ve Yardımları
12 195.723 284.094
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.614.746 628.285
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 2.614.746 628.285
Kısa Vadeli Karşılıklar
668.579 491.576
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19 668.579 491.576
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
464.994 672.872
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 464.994 672.872
ARA TOPLAM
15.672.522 13.234.199
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
15.672.522 13.234.199
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.364.595
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.364.595
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 3.364.595
Devlet Teşvik ve Yardımları
12 157.342 229.961
Uzun Vadeli Karşılıklar
196.853 199.768
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 196.853 199.768
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.718.790 429.729
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
19.391.312 13.663.928
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
44.477.450 41.668.657
Ödenmiş Sermaye
20 14.268.513 14.268.513
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-32.283 -30.526
Yabancı Para Çevrim Farkları
-32.283 -30.526
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.350.631 -767.783
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler
-1.350.631 -767.783
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.499.969 1.049.382
Yasal Yedekler
20 1.499.969 1.049.382
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
26.698.484 22.619.263
Net Dönem Karı veya Zararı
3.393.398 4.529.808
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
44.477.450 41.668.657
TOPLAM KAYNAKLAR
63.868.762 55.332.585


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14.268.513 -45.648 25.280 1.049.382 14.903.289 8.230.464 38.431.280 38.431.280
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-514.490 -514.490 -514.490
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
14.268.513 -45.648 25.280 1.049.382 14.388.799 8.230.464 37.916.790 37.916.790
Transferler
8.230.464 -8.230.464 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-77.066 -467.193 1.901.939 1.357.680 1.357.680
Dönem Karı (Zararı)
1.901.939 1.901.939 1.901.939
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-77.066 -467.193 -544.259 -544.259
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
14.268.513 -122.714 -441.913 1.049.382 22.619.263 1.901.939 39.274.470 39.274.470
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14.268.513 -30.526 -767.783 1.049.382 22.619.263 4.529.808 41.668.657 41.668.657
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
450.587 4.079.221 -4.529.808 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
3.393.398 3.393.398 3.393.398
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.757 -582.848 -584.605 -584.605
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
14.268.513 -32.283 -1.350.631 1.499.969 26.698.484 3.393.398 44.477.450 44.477.450


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
3.393.398 1.901.939 2.161.258 3.721.992
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.757 -77.066 36.578 23.078
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.253 -96.333 46.895 28.847
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
496 19.267 -10.317 -5.769
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
496 19.267 -10.317 -5.769
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-582.848 -467.193 -159.580 -349.522
Yabancı Para Çevrim Farkları
-582.848 -467.193 -159.580 -349.522
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-582.848 -467.193 -159.580 -349.522
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-584.605 -544.259 -123.002 -326.444
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.808.793 1.357.680 2.038.256 3.395.548
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.808.793 1.357.680 2.038.256 3.395.548http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/780588


BIST

Canlı Borsa
2.529 18:05
Değişim :  -0,97% |  -24,82
Önceki Kapanış :  2.554  
En Yüksek
2.549
En Düşük
2.483
Açılış: 2.539
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 31.438 -0,20  
Nasdaq CCO 11.525 -0,72  
Xetra DAX DAX 13.186 0,52  
IPC MXX 48.295 1,16  
Shanghai Composite SHCOMP 3.379 0,88  
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--1135--//-//192.168.116.193--//-//0 sn-(28.06.2022 03:08:54-28.06.2022 03:08:54)