***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

05.11.2018 18:20
***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 15.339.983 12.717.688 3.349.220 3.855.069
Satışların Maliyeti
21 -3.243.423 -3.057.891 -1.265.693 -546.669
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
12.096.560 9.659.797 2.083.527 3.308.400
BRÜT KAR (ZARAR)
12.096.560 9.659.797 2.083.527 3.308.400
Genel Yönetim Giderleri
22 -2.386.027 -1.928.044 -799.183 -309.098
Pazarlama Giderleri
22 -11.655.454 -2.527.118 -4.677.052 -1.340.958
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
22 -5.334.435 -4.288.059 -2.118.970 -1.234.921
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 13.648.716 1.866.593 9.138.306 397.009
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -2.616.234 -1.249.193 -1.167.021 -186.330
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.753.126 1.533.976 2.459.607 634.102
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 203.542 153.800 -45.653 24.619
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -18.788 -22.469 -31 15.271
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.937.880 1.665.307 2.413.923 673.992
Finansman Gelirleri
25 1.723.437 305.677 1.065.773 119.014
Finansman Giderleri
25 -2.224.618 -813.476 -1.764.835 -94.662
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.436.699 1.157.508 1.714.861 698.344
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
887.243 397.674 707.142 96.626
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 887.243 397.674 707.142 96.626
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.323.942 1.555.182 2.422.003 794.970
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.323.942 1.555.182 2.422.003 794.970
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
4.323.942 1.555.182 2.422.003 794.970
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14.268.513 1.863 0 177.868 5.578.473 12.546.506 32.573.223 32.573.223
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
14.268.513 1.863 177.868 5.578.473 20.026.717 20.026.717
Transferler
871.514 11.674.992 -12.546.506 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.411 61.579 1.555.182 1.611.350 1.611.350
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.411 -5.411 -5.411
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-2.368.093 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
17.856 0
Dönem Sonu Bakiyeler
14.268.513 -3.548 61.579 1.049.382 14.903.228 1.555.182 31.834.336 31.834.336
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14.268.513 -45.648 25.280 1.049.382 14.903.289 8.230.464 38.431.280 38.431.280
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-514.490 -514.490 -514.490
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
14.268.513 -45.648 25.280 1.049.382 14.388.799 8.230.464 37.916.790 37.916.790
Transferler
8.230.464 -8.230.464 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.802 -1.909.592 4.323.942 2.409.548 2.409.548
Dönem Karı (Zararı)
4.323.942 4.323.942 4.323.942
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.802 -1.909.592 -1.914.394 -1.914.394
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
14.268.513 -50.450 -1.884.312 1.049.382 22.619.263 4.323.942 40.326.338 40.326.338


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.371.609 10.377.043
Dönem Karı (Zararı)
4.323.942 1.555.182
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
4.323.942 1.555.182
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-7.595.188 968.759
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.590.342 1.723.402
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-1.501.857 -261.338
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.501.857 -261.338
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
111.315 -12.029
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-56.339 -87.463
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
167.654 75.434
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-7.907.745 -83.602
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-887.243 -397.674
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
9.642.855 7.853.102
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11.604.135 11.262.377
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
11.604.135 11.262.377
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-195.365 168.982
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-51.347 -170.152
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
195.616 -295.602
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
195.616 -295.602
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
263.796 46.274
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.087.361 -2.049.053
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.087.361 -2.049.053
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
-113.228 270.717
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
400.786 293.779
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.374.177 -1.674.220
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-390.156 -64.740
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-984.021 -1.609.480
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
6.371.609 10.377.043
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-7.037.633 -4.848.016
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
380.349
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.093.972 -5.315.828
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
2.443
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.096.415 -5.315.828
Alınan Faiz
56.339 87.463
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.925.744 -4.962.731
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.093.398 0
Kredilerden Nakit Girişleri
4.093.398
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -2.519.204
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.519.204
Ödenen Temettüler
-2.368.093
Ödenen Faiz
-167.654 -75.434
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.259.720 566.296
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-1.066.380 -89.801
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.193.340 476.495
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.610.748 1.969.738
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.804.088 2.446.233


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
4.323.942 1.555.182 2.422.003 794.970
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-4.802 -5.411 72.264 103.917
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.003 -6.764 90.330 129.896
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.201 1.353 -18.066 -25.979
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.201 1.353 -18.066 -25.979
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-1.909.592 61.579 -1.442.399 1.581
Yabancı Para Çevrim Farkları
-1.909.592 61.579 -1.442.399 1.581
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-1.909.592 61.579 -1.442.399 1.581
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.914.394 56.168 -1.370.135 105.498
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.409.548 1.611.350 1.051.868 900.468
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
2.409.548 1.611.350 1.051.868 900.468


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 4.804.088 2.610.748
Ticari Alacaklar
7 19.764.288 28.195.833
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7,29 934.306 1.711.298
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 18.829.982 26.484.535
Diğer Alacaklar
8 482.397 181.401
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8,29 11.981 7.544
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 470.416 173.857
Stoklar
10 780.935 585.570
Peşin Ödenmiş Giderler
11 659.551 619.211
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 659.551 619.211
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
18.278
Diğer Dönen Varlıklar
198.734 119.932
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
198.734 119.932
ARA TOPLAM
26.717.428 32.330.973
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
26.717.428 32.330.973
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
5 1.840 1.840
Ticari Alacaklar
3.817.874
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 3.817.874
Maddi Duran Varlıklar
17 844.412 465.348
Mobilya ve Demirbaşlar
17 796.748 435.720
Özel Maliyetler
17 47.664 29.628
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17.482.727 13.358.161
Lisanslar
14.302.361 12.841.324
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
3.084.046 430.007
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
96.320 86.830
Peşin Ödenmiş Giderler
14.943 3.934
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 14.943 3.934
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 2.790.199 1.901.755
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
24.951.995 15.731.038
TOPLAM VARLIKLAR
51.669.423 48.062.011
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6.160.615 2.067.217
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6.160.615 2.067.217
Banka Kredileri
6 6.160.615 2.067.217
Ticari Borçlar
658.155 536.607
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 658.155 536.607
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 1.115.501 851.705
Diğer Borçlar
434.894 1.522.253
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 434.894 1.522.253
Devlet Teşvik ve Yardımları
12 246.379 226.410
Ertelenmiş Gelirler
690.041 289.255
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
11 690.041 289.255
Kısa Vadeli Karşılıklar
404.368 1.871.631
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19 404.368 1.871.631
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
907.876 1.891.898
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 907.876 1.891.898
ARA TOPLAM
10.617.829 9.256.976
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.617.829 9.256.976
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Devlet Teşvik ve Yardımları
12 266.270 399.467
Uzun Vadeli Karşılıklar
458.986 488.778
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 458.986 488.778
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
725.256 888.245
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
11.343.085 10.145.221
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
40.326.338 37.916.790
Ödenmiş Sermaye
20 14.268.513 14.268.513
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.934.762 -20.368
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-50.450 -45.648
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 -50.450 -45.648
Yabancı Para Çevrim Farkları
-1.884.312 25.280
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.049.382 1.049.382
Yasal Yedekler
20 1.049.382 1.049.382
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
22.619.263 14.388.799
Net Dönem Karı veya Zararı
4.323.942 8.230.464
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
40.326.338 37.916.790
TOPLAM KAYNAKLAR
51.669.423 48.062.011http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/717762


BIST

Canlı Borsa
2.554 18:05
Değişim :  0,43% |  10,87
Önceki Kapanış :  2.543  
En Yüksek
2.571
En Düşük
2.525
Açılış: 2.555
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 30.677 0,64  
Nasdaq CCO 11.232 1,62  
Xetra DAX DAX 13.118 1,59  
IPC MXX 46.658 -1,03  
Shanghai Composite SHCOMP 3.350 0,89  
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--160--//-//192.168.116.193--//-//0 sn-(25.06.2022 14:32:27-25.06.2022 14:32:27)