***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2018 18:43
***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 11.990.763 8.862.619 8.090.628 4.998.068
Satışların Maliyeti
21 -1.977.730 -2.511.222 -809.039 -1.082.699
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
10.013.033 6.351.397 7.281.589 3.915.369
BRÜT KAR (ZARAR)
10.013.033 6.351.397 7.281.589 3.915.369
Genel Yönetim Giderleri
22 -1.586.844 -1.618.946 -665.387 -861.609
Pazarlama Giderleri
22 -6.978.402 -1.186.160 -3.897.981 -728.932
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
22 -3.215.465 -3.053.138 -1.381.458 -1.313.474
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
4.510.410 1.469.584 3.276.099 14.695
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-1.238.655 -1.062.863 -1.116.915 -809.887
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.504.077 899.874 3.495.947 216.162
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
249.195 129.181 92.861 108.871
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-229.315 -37.740 -141.861 -37.740
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.523.957 991.315 3.446.947 287.293
Finansman Gelirleri
657.664 186.663 412.826 69.690
Finansman Giderleri
-459.783 -718.814 -427.204 -473.479
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.721.838 459.164 3.432.569 -116.496
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
180.101 301.048 289.423 361.136
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 180.101 301.048 289.423 361.136
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.901.939 760.212 3.721.992 244.640
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.901.939 760.212 3.721.992 244.640
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
1.901.939 760.212 3.721.992 244.640
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14.268.513 1.863 177.868 5.578.473 12.546.506 32.573.223 32.573.223
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
871.514 11.674.992 -12.546.506 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-109.328 59.937 760.212 710.821 710.821
Dönem Karı (Zararı)
760.212 760.212 760.212
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-109.328 59.937 -49.391 -49.391
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
17.856 17.856 17.856
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-2.368.093 -2.368.093 -2.368.093
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
14.268.513 -107.465 59.937 1.049.382 14.903.228 760.212 30.933.807 30.933.807
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14.268.513 -45.648 25.280 1.049.382 14.903.289 8.230.464 38.431.280 38.431.280
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-514.490 -514.490 -514.490
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
14.268.513 -45.648 25.280 1.049.382 14.388.799 8.230.464 37.916.790 37.916.790
Transferler
8.230.464 -8.230.464 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-77.066 -467.193 1.901.939 1.357.680 1.357.680
Dönem Karı (Zararı)
1.901.939 1.901.939 1.901.939
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-77.066 -467.193 -544.259 -544.259
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
14.268.513 -122.714 -441.913 1.049.382 22.619.263 1.901.939 39.274.470 39.274.470


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.149.015 11.145.155
Dönem Karı (Zararı)
1.901.939 760.212
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.901.939
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-3.276.741 1.351.216
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.687.594 1.140.841
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-1.480.722 174.508
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.480.722 174.508
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
19.670 0
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-42.210
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
61.880
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-3.323.182 400.590
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-180.101 -301.048
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-63.675
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.523.817 9.083.992
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5.524.257 11.989.345
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5.524.257 11.989.345
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-160.337 215.592
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-45.959 -224.279
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
548.829 -409.332
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
548.829 -409.332
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
228.255 75.926
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.387.612 -1.967.208
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.387.612 -1.967.208
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
-51.633 300.955
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-42.832 442.123
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.089.151 -1.339.130
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-174.506 28.221
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-914.645 -1.367.351
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.149.015 11.195.420
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-50.265
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.897.116 -3.354.737
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-3.829.626
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-3.829.626
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.939.326 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
2.443
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.941.769
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
Alınan Faiz
42.210 64.904
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
409.985
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.494.312 -4.957.910
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.556.192 -2.519.204
Kredilerden Nakit Girişleri
2.556.192 -2.519.204
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0
Ödenen Temettüler
-2.368.093
Ödenen Faiz
-61.880 -70.613
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
746.211 2.832.508
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-87.985 -458.782
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
658.226 2.373.726
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.610.748 1.969.738
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.268.974 4.343.464


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.901.939 760.212 3.721.992 244.640
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-77.066 -109.328 23.078 -77.993
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-96.333 -136.660 28.847 -97.491
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
19.267 27.332 -5.769 19.498
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19.267 27.332 -5.769 19.498
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-467.193 59.937 -349.522 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
-467.193 59.937 -349.522 0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-467.193 59.937 -349.522 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-544.259 -49.391 -326.444 -77.993
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.357.680 710.821 3.395.548 166.647
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
1.357.680 710.821 3.395.548 166.647


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017 Bir Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 3.268.974 2.610.748
Ticari Alacaklar
7 24.744.238 28.195.833
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7,26 1.861.048 1.711.298
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 22.883.190 26.484.535
Diğer Alacaklar
8 347.144 181.401
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8,26 9.121 7.544
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 338.023 173.857
Stoklar
10 745.907 585.570
Peşin Ödenmiş Giderler
11 667.544 619.211
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 667.544 619.211
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
14 25.142 18.278
Diğer Dönen Varlıklar
109.428 119.932
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
109.428 119.932
ARA TOPLAM
29.908.377 32.330.973
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
29.908.377 32.330.973
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
5 1.840 1.840
Ticari Alacaklar
7 766.373
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 766.373
Maddi Duran Varlıklar
17 660.930 465.348
Mobilya ve Demirbaşlar
606.771 435.720
Özel Maliyetler
54.159 29.628
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 15.414.311 13.358.161
Lisanslar
13.056.595 12.841.324
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
2.253.424 430.007
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
104.292 86.830
Peşin Ödenmiş Giderler
1.560 3.934
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 1.560 3.934
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 2.101.123 1.901.755
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
18.946.137 15.731.038
TOPLAM VARLIKLAR
48.854.514 48.062.011
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.623.408 2.067.217
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.623.408 2.067.217
Banka Kredileri
6 4.623.408 2.067.217
Ticari Borçlar
980.498 536.607
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 980.498 536.607
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 1.079.960 851.705
Diğer Borçlar
141.505 1.522.253
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 141.505 1.522.253
Devlet Teşvik ve Yardımları
12 246.379 226.410
Ertelenmiş Gelirler
246.423 289.255
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
11 246.423 289.255
Kısa Vadeli Karşılıklar
472.215 1.871.631
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19 472.215 1.871.631
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
977.253 1.891.898
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 977.253 1.891.898
ARA TOPLAM
8.767.641 9.256.976
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.767.641 9.256.976
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Devlet Teşvik ve Yardımları
12 327.865 399.467
Uzun Vadeli Karşılıklar
484.538 488.778
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 484.538 488.778
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
812.403 888.245
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
9.580.044 10.145.221
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
39.274.470 37.916.790
Ödenmiş Sermaye
20 14.268.513 14.268.513
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-122.714 -45.648
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-122.714 -45.648
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-122.714 -45.648
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-441.913 25.280
Yabancı Para Çevrim Farkları
-441.913 25.280
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.049.382 1.049.382
Yasal Yedekler
20 1.049.382 1.049.382
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
22.619.263 14.388.799
Net Dönem Karı veya Zararı
1.901.939 8.230.464
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
39.274.470 37.916.790
TOPLAM KAYNAKLAR
48.854.514 48.062.011http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/702074


BIST

Canlı Borsa
2.554 18:05
Değişim :  0,43% |  10,87
Önceki Kapanış :  2.543  
En Yüksek
2.571
En Düşük
2.525
Açılış: 2.555
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 30.677 0,64  
Nasdaq CCO 11.232 1,62  
Xetra DAX DAX 13.118 1,59  
IPC MXX 46.658 -1,03  
Shanghai Composite SHCOMP 3.350 0,89  
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--325--//-//192.168.116.194--//-//0 sn-(26.06.2022 17:24:07-26.06.2022 17:24:07)