***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

08.05.2018 18:16
***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 3.900.135 3.864.551
Satışların Maliyeti
21 -1.168.691 -1.428.523
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.731.444 2.436.028
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
2.731.444 2.436.028
Genel Yönetim Giderleri
22 -921.457 -757.337
Pazarlama Giderleri
22 -3.080.421 -457.228
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
22 -1.834.007 -1.739.664
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 1.234.311 1.454.889
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -121.740 -252.976
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.991.870 683.712
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
156.334 20.310
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-87.454
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.922.990 704.022
Finansman Gelirleri
22 244.838
Finansman Giderleri
22 -32.579 -128.362
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.710.731 575.660
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-109.322 -60.088
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 -109.322 -60.088
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.820.053 515.572
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.820.053 515.572
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-1.820.053 515.572
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14.268.513 1.863 177.868 5.578.473 12.546.506 32.573.223
Transferler
12.546.506 -12.546.506
Dönem Karı (Zararı)
515.572 515.572
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-31.335 -31.335
Dönem Sonu Bakiyeler
14.268.513 -29.472 177.868 18.124.979 515.572 33.057.460 33.057.460
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14.268.513 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -45.648 0 0 0 0 0 25.280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.049.382 0 0 0 14.903.289 8.230.464 0 38.431.280 38.431.280
Transferler
8.230.464 -8.230.464 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-100.144 -117.671 -1.820.053 -2.037.868 -2.037.868
Dönem Karı (Zararı)
-1.820.053 -1.820.053 -1.820.053
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-100.144 -117.671 -217.815 -217.815
Kar Payları
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
14.268.513 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -145.792 0 0 0 0 0 -92.391 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.049.382 0 0 0 23.133.753 -1.820.053 0 36.393.412 36.393.412


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.301.398 1.991.897
Dönem Karı (Zararı)
-1.820.053 515.572
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-1.820.053 515.572
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.482.183 -1.439.751
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.052.933 486.678
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-1.272.506 -1.360.324
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.272.506 -238.948
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.121.376
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-11.945 49.989
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-26.235 -27.636
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
14.290 77.625
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-1.359.987 -306.885
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
109.322 60.088
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-369.297
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
7.603.634 2.919.812
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10.216.815 5.235.900
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10.216.815 5.235.900
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -586.596
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-495.916
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-90.680
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-514.036 172.577
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-11.780
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
372.169 408.912
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
75.137
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
372.169 333.775
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
231.381
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.415.733 -2.310.981
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-21.616
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.415.733 -2.289.365
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
-56.603
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-52.372
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.166.207 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-334.369
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-831.838
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.301.398 1.995.633
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-3.736
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.734.535 -1.443.369
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 643
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
643
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.760.770 -1.463.600
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-132.808
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.760.770 -1.330.792
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Alınan Faiz
26.235 19.588
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.059.492 -30.491
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 71.279
Kredilerden Nakit Girişleri
0 71.279
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.045.202 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.045.202
Ödenen Temettüler
0
Ödenen Faiz
-14.290 -83.545
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-18.225
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
507.371 518.037
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
108.878 -122.087
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
616.249 395.950
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.610.748 1.969.738
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.226.997 2.365.688


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.820.053 515.572
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-100.144 -31.335
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-125.180 -39.169
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
25.036 7.834
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25.036 7.834
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-117.671
Yabancı Para Çevrim Farkları
-117.671
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-117.671
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-217.815 -31.335
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.037.868 484.237
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-2.037.868 484.237


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 3.226.997 2.610.748
Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
19.533.340 28.654.223
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.829.195 1.711.298
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 17.704.145 26.942.925
Diğer Alacaklar
302.768 181.401
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 7.544
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 302.768 173.857
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0
Türev Araçlar
0
Stoklar
10 1.099.606 585.570
Peşin Ödenmiş Giderler
11 622.660 619.213
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 622.660
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
14 22.632 18.278
Diğer Dönen Varlıklar
303.544 119.932
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
303.544 119.932
ARA TOPLAM
25.111.547 32.789.365
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
25.111.547 32.789.365
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
5 1.840 1.840
Maddi Duran Varlıklar
604.738 465.348
Mobilya ve Demirbaşlar
586.253 435.720
Özel Maliyetler
18.485 29.628
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13.926.608 13.358.161
Diğer Haklar
86.830
Lisanslar
12.600.078 12.841.324
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
1.237.446 430.007
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
89.084
Peşin Ödenmiş Giderler
12.267 3.934
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 12.267 3.934
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 1.688.847 1.773.133
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
16.234.300 15.602.416
TOPLAM VARLIKLAR
41.345.847 48.391.781
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
22.015 2.067.217
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 22.015 2.067.217
Ticari Borçlar
871.272 536.609
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 871.272 536.609
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 1.083.086 851.705
Diğer Borçlar
106.520 1.522.253
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 106.520 1.522.253
Devlet Teşvik ve Yardımları
12 226.410 226.410
Ertelenmiş Gelirler
52.161 104.533
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
11 52.161 104.533
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.756.181 3.763.529
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19 696.121 1.871.631
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.060.060 1.891.898
ARA TOPLAM
4.117.645 9.072.256
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.117.645 9.072.256
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Devlet Teşvik ve Yardımları
12 342.864 399.467
Ertelenmiş Gelirler
0
Uzun Vadeli Karşılıklar
491.926 488.778
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 491.926 488.778
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
834.790 888.245
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.952.435 9.960.501
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
36.393.412 38.431.280
Ödenmiş Sermaye
20 14.268.513 14.268.513
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-238.183 -20.368
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-145.792 -45.648
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-145.792 -45.648
Yabancı Para Çevrim Farkları
-92.391 25.280
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.049.382 1.049.382
Yasal Yedekler
20 1.049.382 1.049.382
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
23.133.753 14.903.289
Net Dönem Karı veya Zararı
24 -1.820.053 8.230.464
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
36.393.412 38.431.280
TOPLAM KAYNAKLAR
41.345.847 48.391.781http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/681986


BIST

Canlı Borsa
2.554 18:05
Değişim :  0,43% |  10,87
Önceki Kapanış :  2.543  
En Yüksek
2.571
En Düşük
2.525
Açılış: 2.555
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 30.677 0,64  
Nasdaq CCO 11.232 1,62  
Xetra DAX DAX 13.118 1,59  
IPC MXX 46.658 -1,03  
Shanghai Composite SHCOMP 3.350 0,89  
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--205--//-//192.168.116.195--//-//1 sn-(25.06.2022 11:02:55-25.06.2022 11:02:56)