***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

08.03.2018 18:16
***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 27.435.039 27.236.114
Satışların Maliyeti
17 -5.273.637 -4.713.144
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
22.161.402 22.522.970
BRÜT KAR (ZARAR)
22.161.402 22.522.970
Genel Yönetim Giderleri
18 -3.235.697 -2.488.476
Pazarlama Giderleri
18 -5.027.799 -2.817.598
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
18 -6.770.972 -4.662.539
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 3.179.581 4.608.899
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -2.082.738 -4.552.815
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.223.777 12.610.441
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
170.665 57.163
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-279.312
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
8.115.130 12.667.604
Finansman Gelirleri
21 470.686 958.601
Finansman Giderleri
21 -843.622 -1.414.252
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
7.742.194 12.211.953
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
488.270 334.553
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -3.349
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 491.619 334.553
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
8.230.464 12.546.506
DÖNEM KARI (ZARARI)
8.230.464 12.546.506
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
8.230.464 12.546.506
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14.268.513 -22.627 177.868 -637.807 6.216.280 20.002.227 20.002.227
Transferler
6.216.280 -6.216.280 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
24.490 12.546.506 12.570.996 12.570.996
Dönem Karı (Zararı)
12.546.506 12.546.506 12.546.506
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
24.490 24.490 24.490
Dönem Sonu Bakiyeler
14.268.513 1.863 177.868 5.578.473 12.546.506 32.573.223 32.573.223
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14.268.513 1.863 177.868 5.578.473 12.546.506 32.573.223 32.573.223
Transferler
871.514 11.674.992 -12.546.506 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-47.511 25.280 8.230.464 8.208.233 8.208.233
Dönem Karı (Zararı)
8.230.464 8.230.464 8.230.464
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-47.511 25.280 -22.231 -22.231
Kar Payları
-2.368.093 -2.368.093 -2.368.093
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
17.917 17.917 17.917
Dönem Sonu Bakiyeler
14.268.513 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -45.648 0 0 0 0 0 25.280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.049.382 0 0 0 14.903.289 8.230.464 0 38.431.280 38.431.280


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.145.143 3.339.482
Dönem Karı (Zararı)
8.230.464 12.546.506
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
8.230.464 12.546.506
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.652.880 1.441.040
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.539.553 1.791.875
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.427.323 214.033
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.427.323 214.033
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-19.522 120.039
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-101.327 120.039
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
81.805
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-806.204 -356.476
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-488.270 -328.431
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-738.201 -10.648.064
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
224.806 -15.487.475
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
224.806 -15.487.475
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
643.189 -561.604
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-315.276 -55.966
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-283.830 183.015
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-283.830 183.015
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
166.429 211.973
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-873.204 1.638.110
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-873.204 1.638.110
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
547.991 -83.211
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-37.347 53.890
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-810.959 3.453.204
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-147.449 1.693.604
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-663.510 1.759.600
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
10.145.143 3.339.482
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.528.910 -3.954.115
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.968.547 -3.642.357
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.968.547 -3.642.357
Alınan Faiz
101.327 56.146
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
338.310 -367.904
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.901.885 -1.266.975
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.000.000 2.424.084
Kredilerden Nakit Girişleri
2.000.000 2.424.084
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.451.987 -3.548.691
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.451.987 -3.548.691
Ödenen Temettüler
-2.368.093
Ödenen Faiz
-81.805 -142.368
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
714.348 -1.881.608
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-73.338 32.317
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
641.010 -1.849.291
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.969.738 3.819.029
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.610.748 1.969.738


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
8.230.464 12.546.506
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-22.231 24.490
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -59.389 30.613
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
37.158 -6.123
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
11.878 -6.123
Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi
25.280
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-22.231 24.490
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.208.233 12.570.996
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
8.208.233 12.570.996


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.610.748 1.969.738
Ticari Alacaklar
7 28.654.223 27.974.207
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7-25 1.711.298
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 26.942.925 27.974.207
Diğer Alacaklar
8 181.401 139.580
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8-25 7.544 46.293
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 173.857 93.287
Stoklar
10 585.570 1.228.759
Peşin Ödenmiş Giderler
11 619.213 300.088
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
18.278 10.677
Diğer Dönen Varlıklar
9 119.932 37.132
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
31.780
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
119.932 5.352
ARA TOPLAM
32.789.365 31.660.181
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
32.789.365 31.660.181
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
5 1.840 369.744
Maddi Duran Varlıklar
465.348 236.115
Mobilya ve Demirbaşlar
12 435.720 156.813
Özel Maliyetler
12 29.628 79.302
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13.358.161 9.158.400
Diğer Haklar
13 86.830 1.356
Lisanslar
13 12.841.324 7.804.952
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
13 430.007 1.352.092
Peşin Ödenmiş Giderler
3.934 7.783
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 3.934 7.783
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 1.773.133 1.269.636
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
15.602.416 11.041.678
TOPLAM VARLIKLAR
48.391.781 42.701.859
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.067.217 2.519.204
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 2.067.217 2.519.204
Ticari Borçlar
7 536.609 820.439
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 536.609 820.439
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 851.705 685.276
Diğer Borçlar
8 1.522.253 2.395.457
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 1.522.253 2.395.457
Devlet Teşvik ve Yardımları
226.410 40.632
Ertelenmiş Gelirler
11 104.533 97.034
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
11 104.533 97.034
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.763.529 2.983.224
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 1.871.631 427.816
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 1.891.898 2.555.408
ARA TOPLAM
9.072.256 9.541.266
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.072.256 9.541.266
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Devlet Teşvik ve Yardımları
399.467 37.254
Ertelenmiş Gelirler
44.846
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
11 44.846
Uzun Vadeli Karşılıklar
488.778 505.270
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 488.778 505.270
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
888.245 587.370
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
9.960.501 10.128.636
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
38.431.280 32.573.223
Ödenmiş Sermaye
23 14.268.513 14.268.513
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-20.368 1.863
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-45.648 1.863
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -45.648 1.863
Yabancı Para Çevrim Farkları
25.280
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.049.382 177.868
Yasal Yedekler
1.049.382 177.868
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14.903.289 5.578.473
Net Dönem Karı veya Zararı
23 8.230.464 12.546.506
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
38.431.280 32.573.223
TOPLAM KAYNAKLAR
48.391.781 42.701.859http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/667156


BIST

Canlı Borsa
2.554 18:05
Değişim :  0,43% |  10,87
Önceki Kapanış :  2.543  
En Yüksek
2.571
En Düşük
2.525
Açılış: 2.555
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 30.677 0,64  
Nasdaq CCO 11.232 1,62  
Xetra DAX DAX 13.118 1,59  
IPC MXX 46.658 -1,03  
Shanghai Composite SHCOMP 3.350 0,89  
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--287--//-//192.168.116.192--//-//0 sn-(25.06.2022 11:13:24-25.06.2022 11:13:24)