***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

09.08.2016 17:50
***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2015 - 30.06.2015
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 6.225.299 5.461.007 2.704.293 2.672.003
Satışların Maliyeti
-1.542.635 -1.682.843 -591.000 -777.663
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.682.664 3.778.164 2.113.293 1.894.340
BRÜT KAR (ZARAR)
4.682.664 3.778.164 2.113.293 1.894.340
Genel Yönetim Giderleri
15 -1.090.007 -773.395 -508.403 -384.078
Pazarlama Giderleri
15 -957.103 -393.676 -437.013 -208.761
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
15 -1.939.792 -1.790.907 -958.547 -886.246
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 1.432.985 2.372.403 926.871 454.672
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -1.362.112 -1.053.198 -692.731 -252.889
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
766.635 2.139.391 443.470 617.038
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20.440 3.703 1.609
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
787.075 2.143.094 445.079 617.038
Finansman Gelirleri
17 645.061 730.962 284.542 360.750
Finansman Giderleri
18 -691.723 -1.217.475 -320.681 -526.165
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
740.413 1.656.581 408.940 451.623
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-23.972 -179.022 8.878 -36.493
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-23.972 -179.022 8.878 -36.493
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
716.441 1.477.559 417.818 415.130
DÖNEM KARI (ZARARI)
716.441 1.477.559 417.818 415.130
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
716.441 1.477.559 417.818 415.130
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14.268.513 -52.157 127.454 -3.371.517 2.784.124 13.756.417
Transferler
50.414 2.733.710 -2.784.124
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
66.153 1.477.559 1.543.712
Dönem Karı (Zararı)
1.477.559 1.477.559
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
66.153 66.153
Dönem Sonu Bakiyeler
14.268.513 13.996 177.868 -637.807 1.477.559 15.300.129 0 15.300.129
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14.268.513 -22.627 177.868 -637.807 6.216.280 20.002.227
Transferler
6.216.280 -6.216.280
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
76.455 716.441 792.896
Dönem Karı (Zararı)
716.441 716.441
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
76.455 76.455
Dönem Sonu Bakiyeler
14.268.513 53.828 177.868 5.578.473 716.441 20.795.123 0 20.795.123


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
19 405.980 -623.222
Dönem Karı (Zararı)
716.441 1.477.559
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
716.441 1.477.559
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.316.882 829.828
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13 726.007 703.218
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-39.228
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-39.228
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
214.327 379.831
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
118.132 243.839
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
135.992
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
96.195
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
40.550 151.678
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-19.423 -3.703
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
79.211 155.381
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
18.515
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-37.753
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
216.457 -79.089
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
43.086 179.022
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
76.455 -465.604
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.627.343 -2.932.996
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -784.259 210.780
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
394.561
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.178.820 210.780
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.428 -18.592
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-8.267
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.161 -18.592
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -220.690 -193.231
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -10.032
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-422.145 -2.416.919
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -422.145 -2.416.919
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
7 57.843
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-623.478 -515.034
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-623.478 -515.034
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
-62.898
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
388.946
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
59.798
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-22.660
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
82.458
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
405.980 -625.609
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
2.387
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.216.543 -1.309.453
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-236.449
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12-13 -1.999.517 -1.313.156
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-28.257 -35.140
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.971.260 -1.278.016
Alınan Faiz
19.423 3.703
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.572.510 393.218
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 1.968.320 3.277.609
Kredilerden Nakit Girişleri
5 1.968.320 3.277.609
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -3.461.619 -2.686.618
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -3.461.619 -2.686.618
Ödenen Faiz
-79.211 -155.381
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-42.392
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.383.073 -1.539.457
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-7.754 207
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.390.827 -1.539.250
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.819.029 2.296.373
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
428.202 757.123


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2015 - 30.06.2015
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
716.441 1.477.559 417.818 415.130
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
76.455 66.153 -33.538 85.139
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
95.569 82.691 -41.923 106.423
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-19.114 -16.538 8.385 -21.284
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-19.114 -16.538 8.385 -21.284
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
76.455 66.153 -33.538 85.139
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
792.896 1.543.712 384.280 500.269
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
792.896 1.543.712 384.280 500.269


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 428.202 3.819.029
Ticari Alacaklar
6 14.417.745 13.242.364
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 92.262 486.587
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 14.325.483 12.755.777
Diğer Alacaklar
84.266 75.450
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
14.082 5.815
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
70.184 69.635
Stoklar
8 887.845 667.155
Peşin Ödenmiş Giderler
9 254.154 244.122
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
254.154 244.122
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
5.894 2.340
Diğer Dönen Varlıklar
29.111 10.005
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
190 150
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
28.921 9.855
ARA TOPLAM
16.107.217 18.060.465
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
16.107.217 18.060.465
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
238.289 1.840
Ticari Alacaklar
6 636.564
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 636.564
Maddi Duran Varlıklar
12 242.880 273.040
Mobilya ve Demirbaşlar
137.045 140.672
Özel Maliyetler
105.835 132.368
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 8.574.663 7.270.993
Diğer Haklar
13 1.377 1.398
Lisanslar
13 4.708.082 2.906.377
Bilgisayar Yazılımları
13 1.156 3.283
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
13 3.864.048 4.359.935
Peşin Ödenmiş Giderler
7.783 7.783
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7.783 7.783
Ertelenmiş Vergi Varlığı
898.119 941.205
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
9.961.734 9.131.425
TOPLAM VARLIKLAR
26.068.951 27.191.890
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 2.037.322 3.574.301
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 2.037.322 3.574.301
Ticari Borçlar
6 207.902 631.476
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 207.902 631.476
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
7 531.146 473.303
Diğer Borçlar
94.528 718.006
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
94.528 718.006
Devlet Teşvik ve Yardımları
10 40.632 83.213
Ertelenmiş Gelirler
9 459.580 70.633
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
459.580 70.633
Kısa Vadeli Karşılıklar
451.271 355.076
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
451.271 355.076
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 982.827 721.085
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
982.827 721.085
ARA TOPLAM
4.805.208 6.627.093
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.805.208 6.627.093
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Devlet Teşvik ve Yardımları
10 57.567 77.884
Ertelenmiş Gelirler
17.356 17.357
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
17.356 17.357
Uzun Vadeli Karşılıklar
393.697 467.329
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
393.697 467.329
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
468.620 562.570
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.273.828 7.189.663
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
20.795.123 20.002.227
Ödenmiş Sermaye
14.268.513 14.268.513
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
53.828 -22.627
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
53.828 -22.627
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
53.828 -22.627
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
177.868 177.868
Yasal Yedekler
177.868 177.868
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
5.578.473 -637.807
Net Dönem Karı veya Zararı
716.441 6.216.280
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
20.795.123 20.002.227
TOPLAM KAYNAKLAR
26.068.951 27.191.890http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/551466


BIST

Canlı Borsa
2.386 13:50
Değişim :  -0,66% |  -15,91
Önceki Kapanış :  2.402  
En Yüksek
2.422
En Düşük
2.383
Açılış: 2.401
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 31.029 0,27  
Nasdaq CCO 11.178 -0,03  
Xetra DAX DAX 13.003 -1,73  
IPC MXX 48.062 -0,77  
Shanghai Composite SHCOMP 3.399 1,10  
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--1591--//-//192.168.116.192--//-//0 sn-(30.06.2022 14:07:29-30.06.2022 14:07:29)