***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

26.03.2018 17:23
***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Nakit Kâr Payı dağıtımı tarihi.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.02.2018
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 26.03.2018
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
KORDS, TRAKORDS91B2 Peşin 0,34383 34,383 0,2922555 29,22555

Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)

Peşin 02.04.2018 02.04.2018 04.04.2018 03.04.2018

(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
KORDS, TRAKORDS91B2 0 0

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 28 Şubat 2018 tarih 2018/8 nolu kararı ile,
Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan ve KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenmiş 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ait Şirket finansal tablolarına göre 248.051.828,00 TL konsolide dönem kârı elde edilmiştir.
Bu doğrultuda yapılan müzakere sonunda ekte yer alan 2017 yılı kâr dağıtım tablosunun onaylanmasına,
SPK Mevzuatı'na uygun olarak hesaplanan 2017 yılı konsolide dönem kârından esas sözleşmenin 35. maddesi gereği ve SPK tebliğlerine uygun olarak genel kanuni yedek akçe (1.Tertip), yasal yükümlülükler ve kontrol gücü olmayan paylar düşüldükten sonra kalan 161.017.510,75 TL tutarındaki net dağıtılabilir dönem kârının aşağıdaki şekilde dağıtılmasına,
Birinci Kâr Payı : 9.726.453,80 TL
İkinci Kâr Payı : 57.158.478,40 TL
Toplam Brüt Kâr Payı : 66.884.932,20 TL
Genel Kanuni Yedek Akçe (2.Tertip) : 5.715.847,84 TL
Özel Yedek : 5.001.405,13 TL
Olağanüstü Yedek : 83.415.325,58 TL
Kâr dağıtımının yukarıdaki esaslara göre yapılması neticesinde, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlarımız esas alındığında ise
Ortaklara dağıtılacak 66.884.932,20 TL brüt kâr payının tamamının net dağıtılabilir dönem kârından karşılanmasına,
Yasal kayıtlarımızda yer alan Net Dağıtılabilir Dönem Kârının 5.001.405,13 TL'sinin 2017 yılında satışı yapılan gayrimenkullerden elde edilen kazancın, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/1'nci maddesinin (e) bendinde yer alan kurumlar vergisi istisnasından faydalanılması için Özel Yedek olarak ayrılmasına,
4.497,58 TL TL'nin ise Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına,
Böylelikle 2017 yılı için, 194.529.076,00 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine hukuki durumlarına bağlı olarak % 34,383 Brüt, % 29,22555 Net oranında toplam 66.884.932,20 TL Kâr Payının 2 Nisan 2018 tarihinden itibaren nakden dağıtılması hususunun 26 Mart 2018 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul onayına sunulmasına karar verilmiştir.
EKİ:
Kordsa Teknik Tekstil A.Ş. 2017 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu, Kâr Payı Oranları Tablosu. Pdf.
26 Mart 2018 Pazartesi
26 Mart 2018 Tarihinde yapılan 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında,
2017 yılı için 194.529.076,00 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine hukuki durumlarına bağlı olarak brüt %34,383, net %29,22555 oranında toplam 66.884.932,20 TL Kâr Payı ödenmesine, Kâr Paylarının 2 Nisan 2018 tarihinden itibaren nakden dağıtılmasına karar verildi. EK: 1- 2017 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu. 26 Mart 2018 pdf.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 2017 Yılı Kar Dağıtım Tablosu 28 Şubat 2018.pdf
EK: 2 2017 Yılı Kar Dağıtım Tablosu 26 Mart 2018.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş. 01.01.2017/31.12.2017 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 194.529.076
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 56.276.892
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yok

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 248.051.828 84.862.169,6
4. Vergiler ( - ) 35.828.809 3.170.924,6
5. Net Dönem Kârı 165.102.073 81.691.245
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 4.084.562,25 4.084.562,25
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 161.017.510,75 77.606.682,75
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 12.379.331,54 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 173.396.842,29 0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 9.726.453,8 0
* Nakit 9.726.453,8 0
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 57.158.478,4 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 5.715.847,84 0
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 5.001.405,13 5.001.405,13
19. Olağanüstü Yedek 83.415.325,58 4.497,58
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - - 56.852.192,37 0 35,31 0,2922555 29,22555
TOPLAM 56.852.192,37 0 35,31 0,2922555 29,22555

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
Dağıtılan brüt 66.884.932,20 TL kâr payının GVK.'nın 94/6-b-i ve ii maddesi kapsamındaki kişilere (tam mükellef gerçek kişi, dar mükellef gerçek kişi ve Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığıyla kâr payı elde edenler hariç dar mükellef kurumlara) dağıtılması halinde brüt tutar üzerinden %15 oranında (çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarına ayrıca bakılmalıdır) stopaj uygulanacaktır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/670559


BIST

Canlı Borsa
2.554 18:05
Değişim :  0,43% |  10,87
Önceki Kapanış :  2.543  
En Yüksek
2.571
En Düşük
2.525
Açılış: 2.555
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 30.677 0,64  
Nasdaq CCO 11.232 1,62  
Xetra DAX DAX 13.118 1,59  
IPC MXX 46.658 -1,03  
Shanghai Composite SHCOMP 3.350 0,89  
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--731--//-//192.168.116.192--//-//0 sn-(26.06.2022 14:45:43-26.06.2022 14:45:43)