***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

04.04.2018 17:04
***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçlarının Tescili.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017
Karar Tarihi 26.02.2018
Genel Kurul Tarihi 26.03.2018
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 25.03.2018
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Sabancı Center, Sadıka Ana 2 Toplantı Salonu, 4.Levent, 34330 Beşiktaş - İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - 2017 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi.
3 - 2017 yılına ait denetçi raporlarının sonuç kısımlarının okunması.
4 - 2017 yılına ait finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onayı.
5 - 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri.
6 - 2017 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti.
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
9 - Denetçinin seçimi.
10 - 2017 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve onaylanması.
11 - Şirketin 2018 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi.
12 - Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2017 YILI 26 MART 2018 TARIHLI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI TICARET SICILI GAZETESI CAGRI ILANI 1 Mart 2018.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dökümanı 28 Şubat 2018.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin, 26 Mart 2018 Pazartesi günü saat 10:00'da İstanbul, Beşiktaş, 4.Levent, Sabancı Center Sadıka Ana 2 Toplantı Salonu'nda yapılan 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.
1- Toplantı Başkanı olarak Cenk ALPER görev yapmıştır. Başkan, Şerafettin KARAKIŞ'ı Oy Toplama Memuru, Özge SEKMEN'i de Tutanak Yazmanı olarak belirlemiş ve Toplantı Başkanlığı oluşmuştur. Ayrıca Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Esat KOCADAYI'yı görevlendirmiştir.
2- 2017 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunmuş kabul edildi ve görüşüldü.
3- 2017 Yılı Denetçi Raporları'nın sonuç kısımları okunmuş kabul edildi.
4- 2017 Yılına ait Konsolide Finansal Tablolar okunmuş kabul edildi, görüşüldü ve onaylandı.
5- 2017 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ibra edildiler.
6- 2017 yılı için 194.529.076,00 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine hukuki durumlarına bağlı olarak brüt %34,383, net %29,22555 oranında toplam 66.884.932,20 TL Kâr Payı ödenmesine, Kâr Paylarının 2 Nisan 2018 tarihinden itibaren nakden dağıtılmasına karar verildi.
7- 3 yıl süre için görev yapmak üzere Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine Cenk ALPER, Vecih YILMAZ, Nevra ÖZHATAY ve Mehmet YILDIZ'ın, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleliklerine Mehmet SAMİ ve Muharrem DÖRTKAŞLI'nın seçilmelerine karar verildi.
8- Yönetim Kurulu Üyeleri'ne görev süreleri boyunca 8.000,00 TL aylık brüt ücret ödenmesine karar verildi.
9- KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 1 yıl süreyle denetçi olarak seçilmesine karar verildi.
10- 2017 Yılı içinde toplam 12.371.425 TL tutarında bağış ve yardım yapıldığı ortakların bilgisine sunuldu ve onaylandı.
11- Şirket'in Esas Sözleşmesi'ne göre yapması gereken bağışlar haricinde, 2018 yılında yapacağı bağışların sınırının 500.000 TL olarak belirlenmesi kabul edildi.
12-Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine karar verildi.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 04.04.2018

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2017 Yılı 26 Mart 2018 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 2017 Yılı 26 Mart 2018 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 23 Mart 2018 Tarih 33044779 Sayılı İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü Yazısı.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 4 2017 Yılı Kar Dağıtım Tablosu 26 Mart 2018.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 26 Şubat 2018 tarih 2018/7 nolu kararı ile,
Şirketimiz 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminin yukarıdaki şekliyle belirlenmesine, Şirketimiz ortaklarının Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 26 Mart 2018 Pazartesi günü, saat 10:00'da İstanbul, Beşiktaş 34330, 4.Levent, Sabancı Center adresindeki Sadıka Ana 2 Toplantı Salonu'nda bu gündem maddelerini görüşmek ve gerekli kararları almak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısı'na davet edilmelerine, konunun Esas Sözleşmemizin 7. Maddesine göre ilan yoluyla duyurulmasına ve İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nden Bakanlık Temsilcisi'nin istenmesine karar verilmiştir.
EKİ :
2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrı İlanı, Gündem Maddeleri, Vekaletname Örneği.
28 Şubat 2018
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili Tebliğleri ve Mevzuatı gereğince 26 Mart 2018 tarihinde yapılacak olan Şirketimizin 2017 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülecek konular ile ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporları içeren Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı, Şirketimizin www.kordsa.com adresindeki "Yatırımcı İlişkileri" sayfasında yer alan ‘‘Genel Kurul / Bilgilendirme Notları / Genel Kurul Bilgilendirme Notları" bölümünde 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı adı altında pay sahiplerimizin bilgi ve incelemesine sunulmuştur.
EKİ :
2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dökümanı. Pdf.
26 Mart 2018 Pazartesi
Alınan kararları içeren Olağan Genel kurul Toplantı Tutanağı, Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesi ve Kâr Dağıtım Tablosu ekte sunulmuştur. EK: 1- 23 Mart 2018 Tarih 33044779 Sayılı İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü yazısı. Pdf. 2- 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı. 26 Mart 2018 pdf. 3- 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hazır Bulunanlar Listesi. 26 Mart 2018 pdf.
4- 2017 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu. 26 Mart 2018 pdf.
4 Nisan 2018 Çarşamba
Şirketimizin 26 Mart 2018 tarihinde yapılan 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları Kocaeli Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 4 Nisan 2018 tarihinde tescil edilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/673341


BIST
Canlı Borsa
2.529 18:05
Değişim :  -0,97% |  -24,82
Önceki Kapanış :  2.554  
En Yüksek
2.549
En Düşük
2.483
Açılış: 2.539
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 31.501 2,68  
Nasdaq CCO 11.608 3,34  
Xetra DAX DAX 13.118 1,59  
IPC MXX 47.742 2,32  
Shanghai Composite SHCOMP 3.379 0,88  
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--1351--//-//192.168.116.195--//-//1 sn-(27.06.2022 18:46:47-27.06.2022 18:46:48)