***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Finansal Rapor

01.08.2017 07:31
***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10 1.239.157.072 960.446.638 607.913.240 472.734.797
Satışların Maliyeti
10 -996.657.539 -760.280.000 -501.852.242 -369.649.920
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
242.499.533 200.166.638 106.060.998 103.084.877
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
242.499.533 200.166.638 106.060.998 103.084.877
Genel Yönetim Giderleri
11 -48.555.941 -40.080.746 -21.987.637 -19.663.278
Pazarlama Giderleri
11 -47.963.405 -38.806.344 -24.060.848 -20.231.080
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
11 -3.358.408 -2.300.716 -2.146.647 -1.181.558
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 63.831.930 102.241.877 15.277.681 59.959.813
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -54.714.486 -96.376.153 -17.801.266 -61.219.909
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
151.739.223 124.844.556 55.342.281 60.748.865
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
13 8.746.964 4.089.570 4.436.823 656.619
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
13 -252.433 -1.753.287 -248.694 -28.166
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
160.233.754 127.180.839 59.530.410 61.377.318
Finansman Gelirleri
14 0 13.565.447 0 6.555.021
Finansman Giderleri
14 -23.466.060 -12.107.717 -10.678.966 -5.275.119
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
136.767.694 128.638.569 48.851.444 62.657.220
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-21.241.247 -15.975.373 -7.641.024 -10.035.065
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -25.110.849 -17.023.686 -13.309.043 -9.790.803
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 3.869.602 1.048.313 5.668.019 -244.262
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
115.526.447 112.663.196 41.210.420 52.622.155
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
19 -3.752.849 -11.826.374 -3.752.849 -8.400.181
DÖNEM KARI (ZARARI)
111.773.598 100.836.822 37.457.571 44.221.974
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
23.669.527 13.277.347 10.493.807 7.165.172
Ana Ortaklık Payları
88.104.071 87.559.475 26.963.764 37.056.802
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

bin adet hisse senedi TL 16 4,72000000 5,11000000 2,00000000 2,34000000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

bin adet hisse senedi TL 16 -0,19000000 -0,61000000 0,00000000 -0,44000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
194.529.076 62.052.856 -6.546.696 156.866.115 9.540.417 -270.151 30.757.308 420.301.726 99.250.907 966.481.558 249.537.096 1.216.018.654
Transferler
16.006.009 83.244.898 -99.250.907
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
991.311 10.073.722 -6.210.176 0 87.559.475 92.414.332 11.317.633 103.731.965
Kar Payları
-60.615.260 0 -60.615.260 -11.438.129 -72.053.389
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Dönem Sonu Bakiyeler
194.529.076 62.052.856 -5.555.385 166.939.837 3.330.241 -270.151 46.763.317 442.931.364 87.559.475 998.280.630 249.416.600 1.247.697.230
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
194.529.076 62.052.856 -6.589.713 270.641.212 988.581 -270.151 46.763.317 442.931.364 143.080.801 1.154.127.343 317.550.556 1.471.677.899
Transferler
8.185.033 134.895.768 -143.080.801 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.093.264 -17.051.573 -6.212.550 0 88.104.071 63.746.684 25.587.582 89.334.266
Kar Payları
-57.662.309 0 -57.662.309 -16.512.593 -74.174.902
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
194.529.076 62.052.856 -7.682.977 253.589.639 -5.223.969 -270.151 54.948.350 520.164.823 88.104.071 1.160.211.718 326.625.545 1.486.837.263


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
39.441.933 186.879.230
Dönem Karı (Zararı)
111.773.598 100.836.822
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
115.526.447 112.663.196
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-3.752.849 -11.826.374
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
85.894.899 79.829.204
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7 50.492.747 39.361.078
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-2.747.201 4.781.345
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-840.557 1.554.622
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -1.746.715 3.226.717
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-159.929 6
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
17.113.058 12.050.159
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17.103.367 12.010.373
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
9.691 39.786
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
11.437.993 7.629.476
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
13 -1.097.804 -984.816
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
14 14.578.079 10.402.340
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
3.666.615 1.862.269
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-5.708.897 -3.650.317
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
20.282 2.260.087
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-4.902.930 -876.847
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-4.902.930 -876.847
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 21.241.247 15.975.373
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-6.760.297 -1.351.467
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-6.760.297 -1.351.467
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-128.947.781 6.971.749
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-105.369.144 -60.180.634
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.185.591 -7.836.356
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
7.439.019 7.994.634
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-49.481.817 -46.055.752
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-2.814.985 -3.128.470
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.310.660 75.072.342
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.715.487 3.919.435
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
484.577 813.184
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-236.288 1.064.568
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
29.621.275 35.308.798
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
13.706.683 26.324.320
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
15.914.592 8.984.478
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
68.720.716 187.637.775
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-8.691.964 -8.637.395
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-25.680.379 -12.986.841
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
5.093.560 20.865.691
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-61.192.582 -72.020.742
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.289.674 1.609.410
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-69.580.060 -74.614.968
Alınan Faiz
13 1.097.804 984.816
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
50.285.637 -87.953.245
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
139.050.747 0
Kredilerden Nakit Girişleri
139.050.747 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-12.129 -5.497.516
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -5.399.784
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları
-12.129 -97.732
Ödenen Temettüler
-57.662.309 -60.615.260
Ödenen Faiz
14 -14.578.079 -10.402.340
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
-16.512.593 -11.438.129
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
28.534.988 26.905.243
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-17.677.676 -4.289.698
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.857.312 22.615.545
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
38.578.445 17.783.491
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
49.435.757 40.399.036


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
111.773.598 100.836.822 37.457.571 44.221.974
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.093.264 991.311 -536.559 991.311
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.311.917 991.311 -643.871 991.311
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
218.653 0 107.312 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
218.653 0 107.312 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-21.346.068 1.857.410 -60.980.814 27.034.919
Yabancı Para Çevrim Farkları
-15.133.518 8.067.586 -55.125.272 24.780.871
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.765.688 -7.762.720 -7.322.270 2.817.560
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-7.765.688 -7.762.720 -7.322.270 2.817.560
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.553.138 1.552.544 1.466.728 -563.512
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.553.138 1.552.544 1.466.728 -563.512
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-22.439.332 2.848.721 -61.517.373 28.026.230
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
89.334.266 103.685.543 -24.059.802 72.248.204
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
25.587.582 11.317.633 -10.134.190 10.794.076
Ana Ortaklık Payları
63.746.684 92.367.910 -13.925.612 61.454.128


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
49.435.757 38.578.445
Finansal Yatırımlar
112.856 113.245
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
112.856 113.245
Ticari Alacaklar
478.327.369 372.220.309
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
17 21.410.771 20.944.786
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
456.916.598 351.275.523
Diğer Alacaklar
11.496.681 11.390.436
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 11.496.681 11.390.436
Türev Araçlar
0 1.221.515
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
18 0 1.221.515
Stoklar
6 588.588.441 537.383.667
Peşin Ödenmiş Giderler
27.005.181 19.311.952
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
27.005.181 19.311.952
Diğer Dönen Varlıklar
34.559.545 43.142.543
ARA TOPLAM
1.189.525.830 1.023.362.112
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
16.943.483 21.780.383
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.206.469.313 1.045.142.495
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
381.972 386.091
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
381.972 386.091
Diğer Alacaklar
20.558.910 20.378.723
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 20.558.910 20.378.723
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
8 39.985.756 40.123.712
Maddi Duran Varlıklar
7 1.230.141.914 1.215.832.426
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
78.659.572 76.157.412
Şerefiye
45.595.167 45.595.167
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
33.064.405 30.562.245
Peşin Ödenmiş Giderler
71.589.277 76.467.521
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
71.589.277 76.467.521
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 44.689.778 35.223.175
Diğer Duran Varlıklar
32.150.695 33.962.562
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.518.157.874 1.498.531.622
TOPLAM VARLIKLAR
2.724.627.187 2.543.674.117
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 550.721.492 351.842.461
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 18.778.058 22.282.612
Ticari Borçlar
280.836.894 284.235.131
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
17 4.189.488 6.473.265
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
276.647.406 277.761.866
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
7.118.998 5.240.913
Diğer Borçlar
5 13.033.831 13.434.699
Türev Araçlar
18 6.544.505
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
6.544.505
Ertelenmiş Gelirler
6.712.549 6.948.837
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 3.342.117 3.911.647
Kısa Vadeli Karşılıklar
18.636.586 23.230.157
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18.588.526 23.182.097
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
48.060 48.060
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
39.602.774 18.050.451
ARA TOPLAM
945.327.804 729.176.908
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
11.974.853 11.718.193
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
957.302.657 740.895.101
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 104.984.859 160.882.339
Diğer Borçlar
5 14.635.498 14.150.921
Uzun Vadeli Karşılıklar
55.027.579 51.729.552
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
55.027.579 51.729.552
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
15 105.839.331 104.338.305
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
280.487.267 331.101.117
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.237.789.924 1.071.996.218
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.160.211.718 1.154.127.343
Ödenmiş Sermaye
194.529.076 194.529.076
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
62.052.856 62.052.856
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-7.682.977 -6.589.713
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.682.977 -6.589.713
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.682.977 -6.589.713
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
248.095.519 271.359.642
Yabancı Para Çevrim Farkları
253.589.639 270.641.212
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-5.223.969 988.581
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-5.223.969 988.581
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-270.151 -270.151
Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-270.151 -270.151
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
54.948.350 46.763.317
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
520.164.823 442.931.364
Net Dönem Karı veya Zararı
88.104.071 143.080.801
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
326.625.545 317.550.556
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.486.837.263 1.471.677.899
TOPLAM KAYNAKLAR
2.724.627.187 2.543.674.117http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/621781


BIST

Canlı Borsa
2.405 18:05
Değişim :  0,14% |  3,40
Önceki Kapanış :  2.402  
En Yüksek
2.428
En Düşük
2.368
Açılış: 2.401
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 31.029 0,27  
Nasdaq CCO 11.178 -0,03  
Xetra DAX DAX 12.784 -1,69  
IPC MXX 48.062 -0,77  
Shanghai Composite SHCOMP 3.399 1,10  
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--298--//-//192.168.116.195--//-//0 sn-(30.06.2022 22:57:40-30.06.2022 22:57:40)