***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2020 23:33
***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 2.006.534.475 2.585.979.670 807.564.335 1.320.839.159
Satışların Maliyeti
15 -1.644.592.824 -2.060.259.230 -660.866.366 -1.052.003.950
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
361.941.651 525.720.440 146.697.969 268.835.209
BRÜT KAR (ZARAR)
361.941.651 525.720.440 146.697.969 268.835.209
Genel Yönetim Giderleri
16 -132.869.585 -104.951.247 -63.135.443 -54.059.530
Pazarlama Giderleri
16 -86.998.324 -102.080.566 -34.242.750 -51.923.712
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
16 -9.718.881 -3.596.079 -5.003.201 -2.030.959
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 82.410.605 89.700.306 43.199.917 44.461.719
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -23.274.006 -43.554.620 -11.757.443 -24.944.198
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
191.491.460 361.238.234 75.759.049 180.338.529
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 6.478.001 2.774.122 5.368.031 1.508.528
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
18 -395.298 -247.912 -291.484 -78.997
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
197.574.163 363.764.444 80.835.596 181.768.060
Finansman Gelirleri
19 78.147.269 2.661.250 57.278.769 145.109
Finansman Giderleri
19 -188.620.088 -86.890.178 -118.326.992 -42.537.269
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
87.101.344 279.535.516 19.787.373 139.375.900
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-12.066.957 -60.506.863 -6.571.942 -31.123.201
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -6.958.532 -51.495.785 -514.737 -28.669.542
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 -5.108.425 -9.011.078 -6.057.205 -2.453.659
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
75.034.387 219.028.653 13.215.431 108.252.699
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
24 -5.957 -59.957 16.870 -38.221
DÖNEM KARI (ZARARI)
75.028.430 218.968.696 13.232.301 108.214.478
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
700.087 27.776.884 -2.134.661 10.054.806
Ana Ortaklık Payları
74.328.343 191.191.812 15.366.962 98.159.672
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

bin adet hisse senedi TL 3,82000000 9,83000000 0,79000000 5,05000000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

bin adet hisse senedi TL 3,82000000 9,83000000 0,79000000 5,05000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
224.521.520 319.861.512
Dönem Karı (Zararı)
75.028.430 218.968.696
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
75.034.387 219.028.653
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-5.957 -59.957
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
356.358.570 359.712.927
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 135.119.321 92.345.132
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
4.589.262 387.817
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 1.266.136 0
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 3.323.126 387.817
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-1.221.927 6.975.858
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.221.927 9.584.987
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 -2.609.129
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
66.469.891 35.172.448
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -6.021.900 -2.257.514
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 82.393.462 50.876.376
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
17 9.061.521 -29.396.707
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
17 -18.963.192 15.950.293
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
123.775.966 163.860.086
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
15.619.903 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
15.619.903 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 12.066.957 60.506.863
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-60.803 -116.846
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-60.803 -116.846
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 581.569
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-199.815.446 -229.889.001
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
313.857.633 -165.216.705
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-18.345.392 -12.835.428
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-249.053.768 -297.889.280
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-33.356.069 -32.531.820
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-235.583.341 257.866.312
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
5.682.224 3.905.391
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
27.689.088 -7.535.263
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
2.256.222 -7.771.155
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.962.043 32.118.947
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-16.257.982 8.798.608
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
3.295.939 23.320.339
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
231.571.554 348.792.622
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-3.047.632
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-3.230.291 -36.677.823
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
-772.111 7.746.713
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-55.614.059 -70.744.542
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15.540.581 5.065.865
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9,10 -77.176.540 -78.067.920
Alınan Faiz
6.021.900 2.257.513
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-201.135.007 143.607.173
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 112.541.434 567.702.847
Kredilerden Nakit Girişleri
112.541.434 567.702.847
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -192.716.713 -291.133.479
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-192.716.713 -291.133.479
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -8.053.880 0
Ödenen Temettüler
-48.632.269 -68.085.177
Ödenen Faiz
5 -59.906.136 -36.020.866
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
-4.367.443 -28.856.152
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-32.227.546 392.724.143
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
22.636.755 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.590.791 392.724.143
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
729.636.576 130.801.662
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
720.045.785 523.525.805


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 720.045.785 729.636.576
Finansal Yatırımlar
88 76
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
88 76
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
6 672.755.838 969.210.914
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22 44.903.422 77.461.866
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
627.852.416 891.749.048
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
7 53.860.955 25.785.710
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
53.860.955 25.785.710
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
23 61.815.154 8.146.818
Stoklar
8 1.467.923.207 1.231.050.823
Peşin Ödenmiş Giderler
66.220.716 41.551.462
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
66.220.716 41.551.462
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
20 0 4.312.390
Diğer Dönen Varlıklar
64.320.389 58.207.881
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
64.320.389 58.207.881
ARA TOPLAM
3.106.942.132 3.067.902.650
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
8.565.339 7.347.731
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.115.507.471 3.075.250.381
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
588.198 585.981
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
588.198 585.981
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
7 37.382.611 41.441.509
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
37.382.611 41.441.509
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 159.152.037 138.171.192
Maddi Duran Varlıklar
9 2.316.567.506 2.174.297.121
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 93.247.020 83.802.346
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.644.051.569 1.531.484.773
Şerefiye
13 825.834.455 798.034.611
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 818.217.114 733.450.162
Peşin Ödenmiş Giderler
23.501.668 9.051.777
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
23.501.668 9.051.777
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 65.417.392 44.284.637
Diğer Duran Varlıklar
82.117.477 72.254.616
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
82.117.477 72.254.616
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.422.025.478 4.095.373.952
TOPLAM VARLIKLAR
7.537.532.949 7.170.624.333
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 3.234.702.811 1.708.934.324
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 96.925.852
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
393.781.484 620.387.291
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
22 14.602.297 12.103.105
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
379.179.187 608.284.186
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16.243.865 10.539.421
Diğer Borçlar
7 70.095.116 42.283.219
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
70.095.116 42.283.219
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
23 59.677.031 14.828.992
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11.897.277 9.641.055
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11.897.277 9.641.055
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 5.129.831 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
33.332.661 48.940.287
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
33.332.661 48.940.287
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
73.650.419 53.708.642
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
73.650.419 53.708.642
ARA TOPLAM
3.898.510.495 2.606.189.083
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
3.562.107 3.116.609
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.902.072.602 2.609.305.692
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 155.946.618 1.308.249.398
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Diğer Borçlar
7 12.591.516 14.244.118
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12.591.516 14.244.118
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
Uzun Vadeli Karşılıklar
103.967.902 92.604.113
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
97.454.668 86.116.601
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
6.513.234 6.487.512
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 338.254.388 292.981.127
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
39.856.647 33.681.278
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
39.856.647 33.681.278
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
650.617.071 1.741.760.034
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.552.689.673 4.351.065.726
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.349.849.502 2.246.916.091
Ödenmiş Sermaye
194.529.076 194.529.076
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
62.052.856 62.052.856
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu
-29.892.485 -25.260.958
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
36.067.283 36.119.595
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
36.067.283 36.119.595
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.959.814 -3.907.502
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
40.027.097 40.027.097
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
823.938.782 742.017.606
Yabancı Para Çevrim Farkları
827.197.705 742.290.484
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-2.988.772 -2.727
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-2.988.772 -2.727
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-270.151 -270.151
Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-270.151 -270.151
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
171.866.385 122.445.409
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.016.959.262 775.257.436
Net Dönem Karı veya Zararı
74.328.343 339.755.071
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
634.993.774 572.642.516
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.984.843.276 2.819.558.607
TOPLAM KAYNAKLAR
7.537.532.949 7.170.624.333


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
194.529.076 62.052.856 -2.881.729 40.027.097 576.104.345 -454.977 -454.977 -270.151 69.754.663 603.575.651 292.457.708 896.033.359 1.834.894.539 504.019.429 2.338.913.968
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
52.690.746 239.766.962 -292.457.708 -52.690.746 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-199.524 120.476.087 1.821.241 1.821.241 191.191.812 191.191.812 313.289.616 85.581.857 398.871.473
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-68.085.177 -68.085.177 -68.085.177 -28.856.150 -96.941.327
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
194.529.076 62.052.856 -3.081.253 40.027.097 696.580.432 1.366.264 1.366.264 -270.151 122.445.409 775.257.436 191.191.812 966.449.248 2.080.098.978 560.745.136 2.640.844.114
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
194.529.076 62.052.856 -25.260.958 -3.907.502 40.027.097 742.290.484 -2.727 -2.727 -270.151 122.445.409 775.257.436 339.755.071 1.115.012.507 2.246.916.091 572.642.516 2.819.558.607
Transferler
49.420.976 290.334.095 -339.755.071 -49.420.979
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-52.312 84.907.221 -2.986.045 -2.986.045 74.328.343 74.328.343 156.197.207 66.718.701 222.915.908
Kar Payları
-48.632.269 -48.632.269 -48.632.269 -4.367.443 -52.999.712
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-4.631.527 -4.631.527 -4.631.527
Dönem Sonu Bakiyeler
194.529.076 62.052.856 -29.892.485 -3.959.814 40.027.097 827.197.705 -2.988.772 -2.988.772 -270.151 171.866.385 1.016.959.262 74.328.343 1.091.287.605 2.349.849.502 634.993.774 2.984.843.276


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
75.028.430 218.968.696 13.232.301 108.214.478
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-52.312 -199.524 -52.312 223.925
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-69.749 -255.800 -69.749 287.083
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
20 17.437 56.276 17.437 -63.158
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17.437 56.276 17.437 -63.158
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
147.939.790 180.102.301 112.689.743 50.691.498
Yabancı Para Çevrim Farkları
150.925.835 178.281.060 105.200.029 48.165.202
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
150.925.835 178.281.060 105.200.029 48.165.202
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.828.263 2.243.908 6.759.555 3.125.227
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-3.828.263 2.243.908 6.759.555 3.125.227
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
20 842.218 -422.667 730.159 -598.931
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
842.218 -422.667 730.159 -598.931
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
147.887.478 179.902.777 112.637.431 50.915.423
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
222.915.908 398.871.473 125.869.732 159.129.901
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
66.718.701 85.581.857 21.494.312 28.846.512
Ana Ortaklık Payları
156.197.207 313.289.616 104.375.420 130.283.389http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867021


BIST

Canlı Borsa
2.444 18:05
Değişim :  1,60% |  38,41
Önceki Kapanış :  2.405  
En Yüksek
2.453
En Düşük
2.400
Açılış: 2.409
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 30.775 -0,82  
Nasdaq CCO 11.029 -1,33  
Xetra DAX DAX 12.813 0,23  
IPC MXX 47.524 -1,12  
Shanghai Composite SHCOMP 3.388 -0,32  
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--1407--//-//192.168.116.193--//-//0 sn-(03.07.2022 05:38:30-03.07.2022 05:38:30)