***KORDS*** KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

21.02.2017 07:07
***KORDS*** KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 1.908.345.131 1.734.757.837
Satışların Maliyeti
19,20 -1.511.811.029 -1.419.689.321
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
396.534.102 315.068.516
BRÜT KAR (ZARAR)
396.534.102 315.068.516
Genel Yönetim Giderleri
20 -92.217.323 -82.685.902
Pazarlama Giderleri
20 -80.031.547 -71.162.671
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
20 -3.744.189 -2.172.782
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 239.522.465 225.464.634
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -219.773.894 -213.827.465
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
240.289.614 170.684.330
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 14.665.058 15.473.125
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 -4.160.298 -1.521.852
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
250.794.374 184.635.603
Finansman Giderleri
23 -26.899.931 -43.990.383
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
223.894.443 140.645.220
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-36.429.242 -16.163.913
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -27.787.803 -19.381.975
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -8.641.439 3.218.062
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
187.465.201 124.481.307
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
30 -9.352.330 -8.127.190
DÖNEM KARI (ZARARI)
178.112.871 116.354.117
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
35.032.070 17.103.210
Ana Ortaklık Payları
143.080.801 99.250.907
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

bin adet hisse senedi TL 25 7,84000000 5,52000000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

bin adet hisse senedi TL 25 -0,48000000 -0,42000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
194.529.076 62.052.856 -3.079.114 113.415.666 1.511.419 1.511.419 -270.151 30.757.308 410.643.337 77.159.978 487.803.315 886.720.375 200.100.178 1.086.820.553
Transferler
77.159.978 -77.159.978 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.467.582 43.450.449 8.028.998 8.028.998 0 99.250.907 99.250.907 147.262.772 58.664.038 205.926.810
Kar Payları
-67.501.589 0 -67.501.589 -67.501.589 -9.227.120 -76.728.709
Dönem Sonu Bakiyeler
194.529.076 62.052.856 -6.546.696 156.866.115 9.540.417 9.540.417 -270.151 30.757.308 420.301.726 99.250.907 519.552.633 966.481.558 249.537.096 1.216.018.654
Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
194.529.076 62.052.856 -6.546.696 156.866.115 9.540.417 9.540.417 -270.151 30.757.308 420.301.726 99.250.907 519.552.633 966.481.558 249.537.096 1.216.018.654
Transferler
16.006.009 83.244.898 -99.250.907 -16.006.009 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-43.017 126.822.947 -8.551.836 -8.551.836 0 143.080.801 143.080.801 261.308.895 83.372.308 344.681.203
Kar Payları
-60.615.260 0 -60.615.260 -60.615.260 -15.358.848 -75.974.108
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-13.047.850 -13.047.850 -13.047.850
Dönem Sonu Bakiyeler
194.529.076 62.052.856 -6.589.713 270.641.212 988.581 988.581 -270.151 46.763.317 442.931.364 143.080.801 586.012.165 1.154.127.343 317.550.556 1.471.677.899


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
271.653.943 215.610.277
Dönem Karı (Zararı)
178.112.871 116.354.117
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
187.465.201 124.481.307
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-9.352.330 -8.127.190
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
159.678.251 126.554.457
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12 79.309.214 80.767.356
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
11.545.184 4.960.279
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 6.368.116 307.362
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 1.853.693 1.222.938
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11,12 3.323.375 3.429.979
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
26.285.618 23.819.214
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 26.326.272 23.779.598
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-40.654 39.616
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
11.042.163 12.758.424
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -3.940.634 -4.648.778
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 17.829.187 22.105.282
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
21 4.257.826 3.627.036
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
21 -7.104.216 -8.325.116
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
0 -2.501.429
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
1.536.789 2.260.087
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-5.044.675 -2.548.034
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
13 -5.138.742 -177.141
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
94.067 -2.370.893
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 36.429.241 16.163.914
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.425.283 -9.125.354
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
22 -1.425.283 -9.125.354
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-81.440.945 11.148.117
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-85.958.900 -16.947.982
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-20.311.974 7.675.751
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
11.339.134 -10.358.587
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-117.366.244 10.021.817
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-14.685.266 603.438
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
119.271.820 23.973.288
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
9.358.259 2.056.417
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.463.597 -3.182.806
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
6.573.651 -2.950.488
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.874.978 257.269
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
5.835.101 3.200.917
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-960.123 -2.943.648
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
256.350.177 254.056.691
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -19.050.985 -14.471.420
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
24 -23.876.156 -19.381.975
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
58.230.907 -4.593.019
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-133.577.418 -76.604.187
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.293.923 24.108.284
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11,12 -141.811.975 -105.361.249
Alınan Faiz
22 3.940.634 4.648.778
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-114.536.742 -102.461.957
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 -5.381.215
Kredilerden Nakit Girişleri
0 -5.381.215
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-20.733.144 -28.754
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-20.479.561 0
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları
-253.583 -28.754
Ödenen Temettüler
-60.615.563 -67.501.589
Ödenen Faiz
22 -17.829.187 -22.105.282
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
-15.358.848 -9.227.120
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
1.782.003
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
23.539.783 36.544.133
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-2.744.829 -32.438.484
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
20.794.954 4.105.649
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17.783.491 13.677.842
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
38.578.445 17.783.491


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
178.112.871 116.354.117
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-43.017 -3.467.582
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-43.017 -4.290.728
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 823.146
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 823.146
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
166.611.349 93.040.275
Yabancı Para Çevrim Farkları
175.163.185 85.011.277
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.690.199 10.036.248
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-10.690.199 10.036.248
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.138.363 -2.007.250
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
2.138.363 -2.007.250
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
166.568.332 89.572.693
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
344.681.203 205.926.810
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
83.372.308 58.664.038
Ana Ortaklık Payları
261.308.895 147.262.772


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 38.578.445 17.783.491
Finansal Yatırımlar
113.245 93.564
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
5 113.245 93.564
Ticari Alacaklar
372.220.309 296.897.640
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
26 20.944.786 13.686.077
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 351.275.523 283.211.563
Diğer Alacaklar
11.390.436 14.602.727
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 11.390.436 14.602.727
Türev Araçlar
1.221.515 12.233.648
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
28 1.221.515 12.233.648
Stoklar
9 537.383.667 424.724.533
Peşin Ödenmiş Giderler
19.311.952 15.514.156
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 19.311.952 15.514.156
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 0 2.450.765
Diğer Dönen Varlıklar
17 43.142.543 46.186.420
ARA TOPLAM
1.023.362.112 830.486.944
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
30 21.780.383 114.221.125
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.045.142.495 944.708.069
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
386.091 290.589
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
5 386.091 290.589
Diğer Alacaklar
20.378.723 13.197.714
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 20.378.723 13.197.714
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 40.123.712 28.190.850
Maddi Duran Varlıklar
11 1.215.832.426 1.045.102.304
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
76.157.412 77.294.572
Şerefiye
14 45.595.167 45.595.167
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 30.562.245 31.699.405
Peşin Ödenmiş Giderler
76.467.521 9.245.107
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 76.467.521 9.245.107
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 35.223.175 29.046.999
Diğer Duran Varlıklar
17 33.962.562 26.955.612
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.498.531.622 1.229.323.747
TOPLAM VARLIKLAR
2.543.674.117 2.174.031.816
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 351.842.461 326.242.736
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 22.282.612 33.933.108
Ticari Borçlar
284.235.131 172.067.527
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 6.473.265 4.084.181
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
26 277.761.866 167.983.346
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 5.240.913 4.154.702
Diğer Borçlar
8 13.434.699 12.697.782
Ertelenmiş Gelirler
10 6.948.837 375.186
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 3.911.647 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
23.230.157 14.958.111
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 23.182.097 14.910.051
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
48.060 48.060
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 18.050.451 18.044.320
ARA TOPLAM
729.176.908 582.473.472
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
30 11.718.193 45.928.028
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
740.895.101 628.401.500
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 160.882.339 194.119.724
Diğer Borçlar
8 14.150.921 8.687.324
Uzun Vadeli Karşılıklar
51.729.552 43.418.506
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 51.729.552 43.418.506
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 104.338.305 83.386.108
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
331.101.117 329.611.662
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.071.996.218 958.013.162
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.154.127.343 966.481.558
Ödenmiş Sermaye
18 194.529.076 194.529.076
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
62.052.856 62.052.856
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-6.589.713 -6.546.696
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.589.713 -6.546.696
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.589.713 -6.546.696
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
271.359.642 166.136.381
Yabancı Para Çevrim Farkları
270.641.212 156.866.115
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
988.581 9.540.417
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
18 988.581 9.540.417
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-270.151 -270.151
Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-270.151 -270.151
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
46.763.317 30.757.308
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 442.931.364 420.301.726
Net Dönem Karı veya Zararı
18 143.080.801 99.250.907
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 317.550.556 249.537.096
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.471.677.899 1.216.018.654
TOPLAM KAYNAKLAR
2.543.674.117 2.174.031.816http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/587623


BIST

Canlı Borsa
2.471 15:53
Değişim :  -0,77% |  -19,17
Önceki Kapanış :  2.490  
En Yüksek
2.494
En Düşük
2.447
Açılış: 2.493
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 30.947 -1,56  
Nasdaq CCO 11.182 -2,98  
Xetra DAX DAX 13.232 0,35  
IPC MXX 48.435 0,29  
Shanghai Composite SHCOMP 3.362 -1,40  
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--1065--//-//192.168.116.195--//-//0 sn-(29.06.2022 16:09:23-29.06.2022 16:09:23)