***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Finansal Rapor

03.11.2021 21:03
***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 350.362.998 121.764.296 156.339.004 51.399.975
Satışların Maliyeti
28 -251.492.089 -96.691.308 -119.279.181 -39.076.480
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
98.870.909 25.072.988 37.059.823 12.323.495
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
28 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
28 0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
98.870.909 25.072.988 37.059.823 12.323.495
Genel Yönetim Giderleri
29-30 -15.292.420 -5.765.144 -5.395.022 -2.435.802
Pazarlama Giderleri
29-30 -17.097.399 -1.800.874 -6.210.058 -1.184.841
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29-30 -2.730.329 -5.000 -1.392.473 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 61.876.515 34.873.266 12.217.705 18.393.040
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -50.987.726 -27.670.876 -18.780.109 -15.563.504
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
74.639.550 24.704.360 17.499.866 11.532.388
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 17.798.602 491.100 14.322.085 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 -645.883 0 -116.050 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 -54.916 -22.439 -58.882 -9.843
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
91.737.353 25.173.021 31.647.019 11.522.545
Finansman Gelirleri
34 3.278.784 152.673 1.370.295 18.242
Finansman Giderleri
33 -15.333.348 -7.898.007 -3.164.829 -4.498.137
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
79.682.789 17.427.687 29.852.485 7.042.650
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
36 -9.049.846 -4.037.078 -1.570.880 -2.246.445
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
36 -10.031.077 -2.902.733 -2.205.415 -1.661.023
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
36 981.231 -1.134.345 634.535 -585.422
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
37 70.632.943 13.390.609 28.281.605 4.796.205
DÖNEM KARI (ZARARI)
37 70.632.943 13.390.609 28.281.605 4.796.205
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-111.781 -24.504 -723 -8.053
Ana Ortaklık Payları
70.744.724 13.415.113 28.282.328 4.804.258
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 37 1,85600000 0,50800000 0,74300000 2,65700000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-48.089.370 -37.614.753
Dönem Karı (Zararı)
37 70.632.943 13.390.609
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
15.752.720 7.459.117
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18-19 4.561.579 1.295.861
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
41.848 -232.677
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 28.183 -232.677
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
31 13.665 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.992.163 2.813.916
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
34 -1.934.368 -97.893
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 4.926.531 2.911.809
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
16 54.916 22.439
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
36 9.049.846 4.037.078
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-947.632 -477.500
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
32 -947.632 -477.500
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-126.192.340 -57.169.742
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
7 -14.648.796 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -103.014.036 -19.710.131
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -9.742.144 -6.289.760
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -32.416.520 -41.463.012
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
24 -65.689.155 -15.437.144
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 5.021.716 39.206.200
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
22 865.951 -407.212
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
-6.473.818 3.011.825
Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
15 -6.473.818 3.011.825
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 2.131.323 -3.035.578
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
24 109.570.873 -11.534.071
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.797.734 -1.510.859
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
26 -14.354.056 -2.920.863
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
26 2.556.322 1.410.004
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-39.806.677 -36.320.016
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
22 -109.099 -49.774
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
36 -8.173.594 -1.244.963
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-46.307.535 -907.978
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
16 -1.250.000 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
986.830 640.000
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
986.830 640.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-46.044.365 -1.547.978
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -23.877.274 -1.409.898
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 -22.167.091 -138.080
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
91.107.418 35.270.984
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 101.006.229 38.084.900
Ödenen Temettüler
27 -6.906.648 0
Ödenen Faiz
33 -4.926.531 -2.911.809
Alınan Faiz
34 1.934.368 97.893
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.289.487 -3.251.747
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.289.487 -3.251.747
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 52.087.330 21.250.923
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 48.797.843 17.999.176


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 48.797.843 52.087.330
Finansal Yatırımlar
7 19.016.860 4.881.895
Ticari Alacaklar
10 216.265.314 113.251.278
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
14154 7.087.173 8.946.295
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 209.178.141 104.304.983
Diğer Alacaklar
11 35.141.403 25.399.259
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
14185 6.766.691 21.555
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 28.374.712 25.377.704
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
15 6.939.156 643.465
Stoklar
13 92.257.157 59.840.637
Peşin Ödenmiş Giderler
24 85.250.868 20.568.126
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
24-38 6.723.707 358.095
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
24 78.527.161 20.210.031
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 3.004.943 2.709.468
Diğer Dönen Varlıklar
26 15.690.218 1.631.637
ARA TOPLAM
522.363.762 281.013.095
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
522.363.762 281.013.095
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 526.298 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 1.141.374 -53.710
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 23.182.000 23.182.000
Maddi Duran Varlıklar
18 34.809.206 12.765.720
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 19.613.410 213.309
Peşin Ödenmiş Giderler
24 1.345.019 338.606
Ertelenmiş Vergi Varlığı
36 4.732.738 2.614.356
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
85.350.045 39.060.281
TOPLAM VARLIKLAR
607.713.807 320.073.376
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 95.974.965 42.323.145
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 27.043.320 6.851.453
Ticari Borçlar
10 86.351.809 81.330.093
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
14154 12.290 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 86.339.519 81.330.093
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
22 2.187.438 1.321.487
Diğer Borçlar
11 2.200.547 69.224
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
14185 1.064.981 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 1.135.566 69.224
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
15 2.084.127 2.262.254
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
24 147.134.077 37.563.204
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
24-38 447 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
24 147.133.630 37.563.204
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
36 3.217.158 1.359.675
Kısa Vadeli Karşılıklar
986.841 649.258
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22 986.841 649.258
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 3.655.913 1.099.591
ARA TOPLAM
370.836.195 174.829.384
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
370.836.195 174.829.384
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 34.048.970 6.886.428
Uzun Vadeli Karşılıklar
653.725 903.312
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22 590.784 854.035
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
21 62.941 49.277
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
36 4.814.299 3.727.127
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
39.516.994 11.516.867
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
410.353.189 186.346.251
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
197.536.713 133.791.439
Ödenmiş Sermaye
27 38.062.500 38.062.500
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
27 59.331.875 59.331.875
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
4.193.910 4.299.179
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
4.193.910 4.299.179
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
27 4.477.856 4.477.856
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 -283.946 -178.677
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
12.467 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
27 12.467 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 1.617.443 10.299
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 23.573.794 8.108.635
Net Dönem Karı veya Zararı
37 70.744.724 23.978.951
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 -176.095 -64.314
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
197.360.618 133.727.125
TOPLAM KAYNAKLAR
607.713.807 320.073.376


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 4.454.288 -90.337 10.299 454.243 27.654.392 42.482.885 -72.568 42.410.317
Transferler
27 20.000.000 7.654.392 -27.654.392 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
37 -101.452 13.415.113 13.313.661 -24.504 13.289.157
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 4.454.288 -191.789 10.299 8.108.635 13.415.113 55.796.546 -97.072 55.699.474
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
38.062.500 59.331.875 4.477.856 -178.677 10.299 8.108.635 23.978.951 133.791.439 -64.314 133.727.125
Transferler
27 1.607.144 22.371.807 -23.978.951 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
37 -105.269 12.467 70.744.724 70.651.922 -111.781 70.540.141
Kar Payları
27 -6.906.648 -6.906.648 0 -6.906.648
Dönem Sonu Bakiyeler
38.062.500 59.331.875 4.477.856 -283.946 12.467 1.617.443 23.573.794 70.744.724 197.536.713 -176.095 197.360.618


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
37 70.632.943 13.390.609 28.281.605 4.796.205
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-105.269 -101.452 -56.052 -52.379
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22-27 -155.248 -130.067 -74.736 -67.153
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
27-36 49.979 28.615 18.684 14.774
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27-36 49.979 28.615 18.684 14.774
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
12.467 0 6.341 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
27 12.467 0 6.341 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-92.802 -101.452 -49.711 -52.379
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
70.540.141 13.289.157 28.231.894 4.743.826
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
36 -111.781 -24.504 -723 -8.053
Ana Ortaklık Payları
36 70.651.922 13.313.661 28.232.617 4.751.879http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974620


BIST
Canlı Borsa
2.529 18:05
Değişim :  0,00% |  0,00
Önceki Kapanış :  2.529  
En Yüksek
2.549
En Düşük
2.483
Açılış: 2.539
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 31.438 -0,20  
Nasdaq CCO 11.525 -0,72  
Xetra DAX DAX 13.186 0,52  
IPC MXX 48.295 1,16  
Shanghai Composite SHCOMP 3.403 0,70  
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--990--//-//192.168.116.193--//-//1 sn-(28.06.2022 09:45:59-28.06.2022 09:46:00)