***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Finansal Rapor

17.08.2021 18:26
***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 194.023.994 70.364.321 90.535.256 37.791.990
Satışların Maliyeti
28 -132.212.908 -57.614.828 -52.177.238 -29.269.632
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
61.811.086 12.749.493 38.358.018 8.522.358
BRÜT KAR (ZARAR)
61.811.086 12.749.493 38.358.018 8.522.358
Genel Yönetim Giderleri
29-30 -9.897.398 -3.329.342 -4.140.181 -1.698.727
Pazarlama Giderleri
29-30 -10.887.341 -616.033 -8.113.179 -276.566
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29-30 -1.337.856 -5.000 -930.497 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 49.658.810 16.480.226 21.487.266 7.239.582
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -32.207.617 -12.107.372 -14.352.797 -5.560.717
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
57.139.684 13.171.972 32.308.630 8.225.930
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 3.476.517 491.100 1.089.414 13.600
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 -529.833 -483.470 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 3.966 -12.596 6.326 -8.286
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
60.090.334 13.650.476 32.920.900 8.231.244
Finansman Gelirleri
34 1.908.489 134.431 1.033.794 27.291
Finansman Giderleri
33 -12.168.519 -3.399.870 -6.024.208 -2.145.810
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
49.830.304 10.385.037 27.930.486 6.112.725
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
36 -7.478.966 -1.790.633 -3.353.273 -1.466.279
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
36 -7.825.662 -1.241.710 -3.692.617 -996.623
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
36 346.696 -548.923 339.344 -469.656
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
37 42.351.338 8.594.404 24.577.213 4.646.446
DÖNEM KARI (ZARARI)
37 42.351.338 8.594.404 24.577.213 4.646.446
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-111.058 -16.451 -102.660 -9.813
Ana Ortaklık Payları
42.462.396 8.610.855 24.679.873 4.656.259
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 37 1,11300000 0,34900000 0,64600000 0,86300000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.382.734 -28.158.413
Dönem Karı (Zararı)
37 42.351.338 8.594.404
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
10.933.262 3.396.136
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18-19 2.443.100 859.703
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-97.002 40.987
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 -65.125 40.987
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
31 -31.877 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.894.342 1.169.717
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
34 -1.564.216 -79.651
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 3.458.558 1.249.368
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
16 -3.966 12.596
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
36 7.478.966 1.790.633
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-782.178 -477.500
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
32 -782.178 -477.500
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-56.443.367 -39.864.412
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
7 -707.054 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -26.757.270 -4.294.549
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -2.946.413 -7.949.382
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-1.267.319 7.067.553
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
15 -1.267.319 7.067.553
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 4.474.363 6.444.195
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
24 -32.356.574 -18.122.176
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -34.443.656 -3.627.845
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
22 401.812 -285.882
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 1.936.020 -2.225.183
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
24 39.983.946 -17.758.381
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.761.222 887.238
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
26 -4.683.799 358.568
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
26 -77.423 528.670
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-3.158.767 -27.873.872
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
22 -109.099 -33.023
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
36 -4.114.868 -251.518
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-15.761.392 -601.760
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
782.178 640.000
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
782.178 640.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-16.543.570 -1.241.760
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -2.871.268 -1.214.338
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 -13.672.302 -27.422
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
55.235.390 27.680.190
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 57.129.732 28.849.907
Ödenen Faiz
33 -3.458.558 -1.249.368
Alınan Faiz
34 1.564.216 79.651
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
32.091.264 -1.079.983
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
32.091.264 -1.079.983
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 52.087.330 21.250.923
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 84.178.594 20.170.940


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 84.178.594 52.087.330
Finansal Yatırımlar
7 5.075.118 4.881.895
Ticari Alacaklar
10 140.008.548 113.251.278
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10-38 6.897.120 8.946.295
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 133.111.428 104.304.983
Diğer Alacaklar
11 28.345.672 25.399.259
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-38 480.837 21.555
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 27.864.835 25.377.704
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
15 2.933.796 643.465
Stoklar
13 55.366.274 59.840.637
Peşin Ödenmiş Giderler
24 52.942.541 20.568.126
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
24-38 41.177 358.095
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
24 52.901.364 20.210.031
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 3.004.836 2.709.468
Diğer Dönen Varlıklar
26 6.020.068 1.631.637
ARA TOPLAM
377.875.447 281.013.095
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
377.875.447 281.013.095
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 519.957 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 -49.744 -53.710
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 23.182.000 23.182.000
Maddi Duran Varlıklar
18 14.591.956 12.765.720
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 12.487.543 213.309
Peşin Ödenmiş Giderler
24 320.765 338.606
Ertelenmiş Vergi Varlığı
36 3.740.962 2.614.356
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
54.793.439 39.060.281
TOPLAM VARLIKLAR
432.668.886 320.073.376
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 90.981.587 42.323.145
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 12.678.066 6.851.453
Ticari Borçlar
10 46.886.437 81.330.093
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10-38 103.995 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 46.782.442 81.330.093
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
22 1.723.299 1.321.487
Diğer Borçlar
11 2.005.244 69.224
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11-38 1.438.624 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 566.620 69.224
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
15 3.285.266 2.262.254
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
24 77.547.150 37.563.204
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
24-38 447 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
24 77.546.703 37.563.204
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
36 5.070.469 1.359.675
Kısa Vadeli Karşılıklar
884.484 649.258
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22 884.484 649.258
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 1.022.168 1.099.591
ARA TOPLAM
242.084.170 174.829.384
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
242.084.170 174.829.384
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 9.531.105 6.886.428
Uzun Vadeli Karşılıklar
542.497 903.312
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22 525.097 854.035
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
21 17.400 49.277
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
36 4.475.742 3.727.127
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
14.549.344 11.516.867
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
256.633.514 186.346.251
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
176.210.744 133.791.439
Ödenmiş Sermaye
27 38.062.500 38.062.500
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
27 59.331.875 59.331.875
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
4.249.962 4.299.179
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
4.249.962 4.299.179
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
27 4.477.856 4.477.856
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 -227.894 -178.677
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
6.126 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
27 6.126 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 10.299 10.299
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 32.087.586 8.108.635
Net Dönem Karı veya Zararı
37 42.462.396 23.978.951
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 -175.372 -64.314
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
176.035.372 133.727.125
TOPLAM KAYNAKLAR
432.668.886 320.073.376


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 4.454.288 -90.337 10.299 454.243 27.654.392 42.482.885 -72.568 42.410.317
Transferler
27 20.000.000 7.654.392 -27.654.392 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
37 -49.073 8.610.855 8.561.782 -16.451 8.545.331
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 4.454.288 -139.410 10.299 8.108.635 8.610.855 51.044.667 -89.019 50.955.648
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
38.062.500 59.331.875 4.477.856 -178.677 10.299 8.108.635 23.978.951 133.791.439 -64.314 133.727.125
Transferler
27 23.978.951 -23.978.951 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
37 -49.217 6.126 42.462.396 42.419.305 -111.058 42.308.247
Dönem Sonu Bakiyeler
38.062.500 59.331.875 4.477.856 -227.894 6.126 10.299 32.087.586 42.462.396 176.210.744 -175.372 176.035.372


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
37 42.351.338 8.594.404 24.577.213 4.646.446
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-49.217 -49.073 12.822 553
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22-27 -80.512 -62.914 -2.963 709
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler

Canlı Borsa
2.525 10:42
Değişim :  -1,12% |  -28,60
Önceki Kapanış :  2.554  
En Yüksek
2.539
En Düşük
2.483
Açılış: 2.539
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 31.501 2,68  
Nasdaq CCO 11.608 3,34  
Xetra DAX DAX 13.118 1,59  
IPC MXX 47.742 2,32  
Shanghai Composite SHCOMP 3.379 0,88  
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--2206--//-//192.168.116.193--//-//0 sn-(27.06.2022 10:59:45-27.06.2022 10:59:45)