***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

25.10.2017 18:15
***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
74.652.480 21.606.400 7.000.000 20.488.276 130.586.536 772.649 255.106.341 255.106.341
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
12 212.030 560.619 -772.649 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.054 3.497.332 3.491.278 3.491.278
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
74.652.480 21.606.400 7.000.000 -6.054 20.700.306 131.147.155 3.497.332 258.597.619 258.597.619
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
74.652.480 21.606.400 7.000.000 -5.635 20.700.306 131.147.155 1.060.292 256.160.998 256.160.998
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
12 183.168 877.124 -1.060.292 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-99.200 2.160.998 2.061.798 2.061.798
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
74.652.480 21.606.400 7.000.000 -104.835 20.883.474 132.024.279 2.160.998 258.222.796 258.222.796


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-18.484.266 32.784.226
Dönem Karı (Zararı)
2.160.998 3.497.332
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.160.998 3.497.332
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-4.254.611 -3.613.286
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8,9 42.930 155.602
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
373.848 16.060
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
621.918 479.803
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-248.070 -463.743
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.907.084 -1.999.547
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.907.084 -1.999.547
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.764.305 -1.783.706
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-1.764.305 -1.783.706
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -1.695
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -1.695
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-18.081.740 32.506.036
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-18.297.874 32.730.558
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.529 1.180
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
235.905 166.841
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.009 35.617
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9.009 35.617
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
9.538 8.256
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
752 198
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
752 198
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-37.541 -436.614
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
18.186 109.989
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-55.727 -546.603
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-20.175.353 32.390.082
Alınan Faiz
2.910.746 1.938.973
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
11 -1.219.659 -1.544.829
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-12.557 -24.648
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.695
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.695
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-12.557 -26.343
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -12.557 -26.343
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Ödenen Temettüler
12 0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-18.496.823 32.759.578
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-18.496.823 32.759.578
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
45.706.330 11.586.247
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 27.209.507 44.345.825


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 27.234.257 45.734.742
Finansal Yatırımlar
7 47.666.426 72.854.247
Diğer Alacaklar
1.529 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.529 0
Peşin Ödenmiş Giderler
59.838 295.743
Diğer Dönen Varlıklar
501.704 519.890
ARA TOPLAM
75.463.754 119.404.622
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
75.463.754 119.404.622
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 184.564.730 139.314.730
Diğer Alacaklar
150 150
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 150 150
Maddi Duran Varlıklar
8 54.065 81.604
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 1.463 4.297
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
184.620.408 139.400.781
TOPLAM VARLIKLAR
260.084.162 258.805.403
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Ticari Borçlar
30.906 21.897
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 30.906 21.897
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
54.822 45.284
Diğer Borçlar
1.550 798
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.550 798
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.094.508 1.711.981
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 1.094.508 1.711.981
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
446.415 750.214
ARA TOPLAM
1.628.201 2.530.174
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.628.201 2.530.174
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
233.165 114.231
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 233.165 114.231
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
233.165 114.231
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.861.366 2.644.405
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
258.222.796 256.160.998
Ödenmiş Sermaye
12 74.652.480 74.652.480
Sermaye Düzeltme Farkları
21.606.400 21.606.400
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
7.000.000 7.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-104.835 -5.635
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-104.835 -5.635
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-104.835 -5.635
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 20.883.474 20.700.306
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
132.024.279 131.147.155
Net Dönem Karı veya Zararı
2.160.998 1.060.292
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
258.222.796 256.160.998
TOPLAM KAYNAKLAR
260.084.162 258.805.403


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10.302.203 10.773.306 2.372.188 3.642.911
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
10.302.203 10.773.306 2.372.188 3.642.911
BRÜT KAR (ZARAR)
10.302.203 10.773.306 2.372.188 3.642.911
Genel Yönetim Giderleri
-7.890.772 -7.350.557 -2.203.159 -2.260.392
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
276.995 172.220 171.828 340
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-527.428 -97.637 -99.736 -17.195
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.160.998 3.497.332 241.121 1.365.664
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.160.998 3.497.332 241.121 1.365.664
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.160.998 3.497.332 241.121 1.365.664
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.160.998 3.497.332 241.121 1.365.664
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.160.998 3.497.332 241.121 1.365.664
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.160.998 3.497.332 241.121 1.365.664
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Adi ve Seyreltilmiş Pay Başına Kazanç 13 0,02894700 0,04685000 0,00322900 0,01829000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-99.200 -6.054 11.095 -4.466
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-99.200 -6.054 11.095 -4.466
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-99.200 -6.054 11.095 -4.466
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.061.798 3.491.278 252.216 1.361.198
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.061.798 3.491.278 252.216 1.361.198http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/636837


BIST

Canlı Borsa
2.371 18:05
Değişim :  -1,44% |  -34,73
Önceki Kapanış :  2.406  
En Yüksek
2.426
En Düşük
2.359
Açılış: 2.418
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 31.097 1,05  
Nasdaq CCO 11.128 0,90  
Xetra DAX DAX 12.401 -2,91  
IPC MXX 48.036 0,61  
Shanghai Composite SHCOMP 3.404 -0,04  
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--292--//-//192.168.116.194--//-//0 sn-(05.07.2022 21:41:16-05.07.2022 21:41:16)