***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

28.01.2022 20:17
***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
74.652.480 21.606.400 7.000.000 -148.952 21.173.530 135.754.009 1.736.098 261.773.565 261.773.565
Transferler
17 446.886 1.289.212 -1.736.098 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-9.992 2.050.307 2.040.315 2.040.315
Dönem Sonu Bakiyeler
74.652.480 21.606.400 7.000.000 -158.944 21.620.416 137.043.221 2.050.307 263.813.880 263.813.880
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
74.652.480 21.606.400 7.000.000 -158.944 21.620.416 137.043.221 2.050.307 263.813.880 263.813.880
Transferler
17 0 0 -259.738 2.050.307 -2.050.307 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
11.976.347 11.716.609 11.716.609
Dönem Sonu Bakiyeler
74.652.480 21.606.400 7.000.000 -418.682 21.620.416 139.093.528 11.976.347 275.530.489 275.530.489


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.034.264 11.977.944
Dönem Karı (Zararı)
11.976.347 2.050.307
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
11.976.347 2.050.307
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-20.352.735 -1.023.173
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10,11 499.193 600.746
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
797.370 1.033.637
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 859.666 711.576
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-62.296 322.061
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-6.507.933 -3.116.842
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -6.776.998 -3.444.225
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 269.065 327.383
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-14.915.267 585.811
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
18 -2.890.872 -3.245.088
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
18,26 -12.024.395 3.830.899
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -508
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
20 0 -508
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-226.098 -126.017
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
12.847.830 9.187.222
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
10.740.489 11.072.473
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.899.181 -1.909.525
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-648.581 -149.089
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.088.579 -1.071
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.088.579 -1.071
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-35.639 7.172
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
486 -770
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
486 -770
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-196.685 168.032
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-123.290 145.855
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-73.395 22.177
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.471.442 10.214.356
Alınan Faiz
6.077.967 3.207.105
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -1.875.915 -743.805
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
11 -639.230 -699.712
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-8.448 -9.504.103
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
0 24.025.000
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0 -33.500.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 508
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 508
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.448 -29.611
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -8.448 -29.611
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.025.816 2.473.841
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.025.816 2.473.841
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
47.198.581 44.724.740
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 55.224.397 47.198.581


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 56.203.611 47.577.063
Finansal Yatırımlar
6 10.260.129 18.109.746
Diğer Alacaklar
8 10.344 1.909.525
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 10.344
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.909.525
Peşin Ödenmiş Giderler
14 1.194.298 545.717
Diğer Dönen Varlıklar
15 1.202.341 1.079.051
ARA TOPLAM
68.870.723 69.221.102
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
68.870.723 69.221.102
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 209.232.576 197.208.181
Diğer Alacaklar
8 150 150
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 150 150
Maddi Duran Varlıklar
9 63.191 90.257
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 858.605 1.321.332
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
210.154.522 198.619.920
TOPLAM VARLIKLAR
279.025.245 267.841.022
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
128.870 462.037
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
11 128.870 330.876
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
11 128.870 330.876
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
131.161
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
131.161
Ticari Borçlar
7 1.092.780 4.201
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 1.092.780 4.201
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 22.129 57.768
Diğer Borçlar
8 486 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
692.335 1.253.256
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 692.335 1.253.256
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 579.100 813.091
ARA TOPLAM
2.515.700 2.590.353
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.515.700 2.590.353
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
766.023 1.028.166
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
766.023 948.126
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
11 766.023 948.126
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
80.040
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
80.040
Uzun Vadeli Karşılıklar
213.033 408.623
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 213.033 408.623
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
979.056 1.436.789
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.494.756 4.027.142
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
275.530.489 263.813.880
Ödenmiş Sermaye
17 74.652.480 74.652.480
Sermaye Düzeltme Farkları
17 21.606.400 21.606.400
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 7.000.000 7.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-418.682 -158.944
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-418.682 -158.944
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-418.682 -158.944
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 21.620.416 21.620.416
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 139.093.528 137.043.221
Net Dönem Karı veya Zararı
11.976.347 2.050.307
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
275.530.489 263.813.880
TOPLAM KAYNAKLAR
279.025.245 267.841.022


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 23.077.339 36.179.737
Satışların Maliyeti

Canlı Borsa
2.529 13:53
Değişim :  -0,96% |  -24,61
Önceki Kapanış :  2.554  
En Yüksek
2.540
En Düşük
2.483
Açılış: 2.539
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 31.501 2,68  
Nasdaq CCO 11.608 3,34  
Xetra DAX DAX 13.118 1,59  
IPC MXX 47.742 2,32  
Shanghai Composite SHCOMP 3.379 0,88  
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--2003--//-//192.168.116.192--//-//0 sn-(27.06.2022 14:09:52-27.06.2022 14:09:52)